ຣິດສີດວງ (ຣິດສີດວງທວານ)

ຣິດສີດວງ ອາການ ສາເຫດ ແລະ ການຮັກສາໂຣຄຣິດສີດວງທວານ 18 ວິທີ

ຣິດສີດວງ (Hemorrhoids ຫຼື Piles) ເປັນພາວະທີ່ຫຼອດເລືອດດຳ ທີ່ມີຢູ່ຕາມທັມມະຊາດ ຂອງຄົນທົ່ວໄປ ໃນບໍຣິເວນ "ທວານ" (ກົ້ນຂີ້ ຮູຂີ້) ເກີດການ "ປູດພອງ" (ຂອດ) ເປັນຫົວ ຫຼືທີ່ຮຽກກັນວ່າ "ຫົວຣິດສີດວງ" ແລ້ວມີອາການ ປຣິແຕກ ຂອງ ຜນັງ ຫຼອດເລືອດ ໃນຂນະ ເບັ່ງຖ່າຽ ອຸຈຈະຣະ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີ ເລືອດອອກເປັນຄັ້ງເປັນຄາວ ໂດຽມັກຈະມີ ອາການຂອງ ໂຣຄເກິດຂື້ນ ໃນເວລາເຈັບທ້ອງ ຫຼື ປວດທ້ອງຖ່າຽເລື້ອຽໆ ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະບໍ່ຄ່ອຽມີ ອາການຮ້າຽແຮງ ຫຼືອັນຕລາຽ ໂດຽອາຈຈະ ເປັນໆ ຫາຽໆ ເຣື້ອຣັງ (ຕໍ່ເນື່ອງ) ນ່າຣຳຄານ ຫຼືເຮັດໃຫ້ວິຕົກ ກັງວົນໄດ້

ຫົວຣິດສີດວງ ທີ່ພົບອາຈຈະມີພຽງ ຫົວດຽວ ຫຼື ຫຼາຽຫົວກໍ່ໄດ້ ຖ້າເກີດຈາກຫຼອດເລືອດດຳ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ ຜີວໜັງ ຕຣົງກັບປາກທວານ ຈະຮຽກວ່າ "ຣິດສີດວງພາຽນອກ" (External Hemorrhoids) ຊຶ່ງຈະຕຣວດພົບໄດ້ ເມື່ອໃຊ້ກ້ອງສ່ອງຕຣວດ ໄສ້ໂດຽຕຣົງ

ຣິດສີດວງທວານ ໂດຽໂຕມັນເອງແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນໂຣຄທີ່ຮ້າຽແຮງ ມັກບໍ່ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ເສັຍຊີວິຕ  ແຕ່ອາຈຈະເຮັດໃຫ້ເປັນເຣື້ອຣັງ (ໂຣຄຊຳເຮື້ອ - ໂຣຄຍາວນານ) ເປັນໆ ຫາຽໆ ໄດ້ ຖ້າຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສາເຫຕ ຫຼື ປັຈຈັຍ ສ່ຽງຕ່າງໆ ໄດ້ ໂດຽຈະມີພຽງ ສ່ວນນ້ອຽເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາ ດ້ວຽວິທີ ການຜ່າຕັດ ແລະແມ້ວ່າຈະເຄີຽ ຜ່າຕັດຮັກສາ ຣິດສີດວງມາແລ້ວກໍ່ຕາມ ກໍ່ອາຈຈະເກີດ ຣິດສີດວງ ຫົວໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ມີເລືອດອອກໄດ້ອີກ

 • ໂຣຄຣິດສີດວງທວານ ທັງພາຽນອກ ແລະ ພາຽໃນ ອາຈຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຕ່າງກັນ ແຕ່ໃນຫຼາຽໆລາຽ ກໍ່ພົບວ່າມີ ອາການຂອງທັງສອງປະເພດ
 • ຣິດສີດວງທວານ ເປັນໂຣຄທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຽ ມັກພົບເປັນສາເຫດ ອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງອາການ ຖ່າຽອຸຈຈະຣະ ເປັນເລືອດສົດ ໆ ໃນສຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ພົບວ່າ ມີຜູ້ປ່ວຽ ເປັນໂຣຄນີ້ ປະມານ 5% ຂອງປະຊາກອນ ຜູ້ໃຫຽ່ທັງໝົດ ໂດຽຈະພົບໄດ້ ຈາກໃນກຸ່ມ ຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ມີອາຍຸຣະຫວ່າງ 45-65 ປີ ແຕ່ອາຈຈະພົບໄດ້ໃນເດັກນ້ອຽ ແລະຊ່ວງວັຍອື່ນ ໆ ທຸກອາຍຸໄດ້ດ້ວຽເຊັ່ນກັນ ທັ້ງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ສາເຫດທີ່ເກີດເປັນຫຼັກ (ມີກະແສຂ່າວບາງອັນ ເຊື່ອວ່າ ຢ່າງນ້ອຽຮ້ອຽລະ 50 ຂອງປະຊາກອນຊາວອະເມຣິກັນ ເປັນໂຣຄຣິດສີດວງທວານ ໃນຣະຍະສແດງ ອາການ ຊ່ວງໜຶ່ງໃນຊີວິຕ ແລະປະມານຮ້ອຽລະ 50 ເມື່ອເປັນແລ້ວ ຈະກັບມາເປັນຊ້ຳອີກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເພດຊາຽຫຼືເພດຍິງ ກໍ່ມີອັຕຕຣາ ການເປັນໂຣຄນີ້ ພໍ ໆ ກັນ)
 • ຫຼາຽຄົນຮູ້ສຶກອາຽຢູ່ເລື້ອຽ ໆ ທີ່ເປັນໂຣຄຣິດສີດວງທວານ ຫຼາຽໆຄັ້ງ ກວ່າຈະໄປພົບ ແພທ ໄດ້ກໍ່ເມື່ອເປັນຫຼາຽໆແລ້ວ ຊື່ງບໍ່ສາມາດ ຮັກສາໃຫ້ຫາຽໄດ້ດ້ວຽ ການກິນຢາ

ສາເຫຕ ຂອງໂຣຄຣິດສີດວງທວານ

ສາເຫຕແລະ ປັຈຈັຍ(ອ່ານວ່າ ປັດໄຈ)ສ່ຽງ ສຳຄັນຂອງການ ເກີດໂຣຄຣິດສີດວງທວານ ຄື ຫຼອດເລືອດດຳ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ເຍື່ອເມືອກ ແລະຜີວໜັງ ໃນບໍຣິເວນທວານໜັກ ເກີດອາການ ປູດພອງ ເປັນຫົວ ເພາະມີພາວະ ຄວາມດັນໃນຫຼອດເລືອດດຳ ສູງຈາກສາເຫຕຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່:

 1. ການຣັບປະທານອາຫານ ທີ່ມີກາກໃຍ ນ້ອຽ
 2. ພາວະເຈັບທ້ອງ ທ້ອງຜູກ ທ້ອງເຟີ້ ເຣື້ອຣັງ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເບັ່ງຖ່າຽອຸຈຈະຣະ ເປັນປະຈຳ ແຮງເບັ່ງຈະເພີ່ມ ຄວາມດັນ ແລະ\ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການເຈັບ ຕໍ່ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ຈົນສົ່ງຜົນ ໃຫ້ຫຼອດເລືອດ ໂປ່ງພອງຫຼື ຫຼອດເລືອດ "ຂອດ" ໄດ້ງ່າຽ
 3. ເຈັບທ້ອງ ທ້ອງເສັຽ ທ້ອງເດີນເຣື້ອຣັງ ການຖ່າຽອຸຈຈະຣະເລື້ອຽໆ ແຮງເບັ່ງຈະເປັນ ການເພີ່ມຄວາມດັນ ແລະ\ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການເຈັບ ຕໍ່ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ
 4. ອຸປປະນິສັຍ ໃນການເບັ່ງອຸຈຈະຣະ ເຊັ່ນ ມັກເບັ່ງອຸຈຈະຣະແຮງໆ ຫຼື ພຍາຍາມ ຂັບໄລ່ອຸຈຈະຣະ ກ້ອນສຸດທ້າຽ ອອກໄປໃຫ້ໄດ້
 5. ການເບັ່ງຖ່າຽອຸຈຈະຣະ ເປັນເວລານານ ຈາກການຫຼິ້ນ ໂທຣະສັບມືຖື ຫຼືອ່ານໜັງສື ໃນຂນະຂັບໄລ່ຖ່າຽອຸຈຈະຣະ ເປັນເວລາດົນນານ ຮວມເຖິງການນັ່ງແຊ່ ການຢືນ ຫຼືຢ່າງເປັນເວລາດົນ ໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ການກົດທັບ ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ຊື່ງຈະເປັນການ ເພີ່ມຄວາມດັນ ແລະ-ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ ຕໍ່ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອ ຫຼອດເລືອດ
 6. ການມັກໃຊ້ ຢາສວນອຸຈຈະຣະ ຫຼືຢາຣະບາຽຢ່າງຟູມເຟືອຽ
 7. ພາວະຕັ້ງຄັນ ຫຼືມານລູກ ເພາະນ້ຳໜັກຂອງ "ຄັນຣ໌" ຫຼືທ້ອງ ຈະກົດທັບລົງບົນເທີງ ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼກັບ ຫົວໃຈໄດ້ລົດລົງ ຈື່ງເກີດການ "ຄັ່ງ" "ອັ່ງ" ຢູ່ໃນຫຼອດເລືອດ ແລະເກີດຫຼອດເລືອດບວມພອງຕາມມາ
 8. ນ້ຳໜັກຕົວມາກ (ຄົນຕຸ້ຍ) ມີຜົນໃຫ້ແຮງດັນ ໃນຊ່ອງທ້ອງ ແລະໃນ "ອົ້ງເຊີງກຣານ" ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເລືອດຈຶ່ງຂັງ ໃນກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ສັຕຕຣີຕັ້ງຄັນຣ໌
 9. ອາຍຸມາກ (ຜູ່ສູງອາຍຸ) ຜູ່ສູງອາຍຸ ມັກຈະມີການເສື່ອມຂອງ "ເຊນລ໌"  ຕ່າງໆ ຮວມທັງຄວາມເສື່ອມ  ຂອງກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຫຼອດເລືອດ ຟົກພອງ ໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ
 10. ການມີເພສສັມພັນທາງທວານໜັກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກົດ ບຽດທັບ ຫຼືເກີດການ ບາດເຈັບຕໍ່ ກຸ່ມເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ສ່ວນເນື້ອຢ່າງເຣື້ອຣັງຫຼືຍາວນານ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເລືອດ ໄປອັ່ງຢູ່ໃນຫຼອດເລືອດ ຈຶ່ງເກີດຫຼອດເລືອດຟົກພອງໄດ້ງ່າຽ
 11. ອາການໄອເຣື້ອຣັງ ມີຜົນເພີ່ມແຮງດັນ ໃນຊ່ອງທ້ອງ
 12. ໂຣຄແຕ່ກຳເນີດ ທີ່ບໍ່ມີ "ລີ້ນປິເປີດ" (valve) ໃນຫຼອດເລືອດດຳ ໃນເນື້ອເຍື່ອຫຼອດເລືອດ ຊຶ່ງຊ່ວຽໃນການໄຫຼວຽນເລືອດ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະ ເລືອດຄັ່ງຢູ່ພາຽໃນຫຼອດເລືອດ ຈຶ່ງເກີດຫຼອດເລືອດຟົກພອງໄດ້ງ່າຽ
 13. ເກີດຮ່ວມກັນໂຣຄອື່ນໆ ນອກຈາກສາເຫຕທີ່ກ່າວມາແລ້ວ ຣິດສີດວງທວານ ຍັງອາຈພົບຮ່ວມກັບໂຣຄ ໃນຊ່ອງທ້ອງອື່ນ ໆ ໄດ້ເຊັ່ນ ກ້ອນເນື້ອງອກໃນທ້ອງ (ເຊັ່ນ ເນື້ອງອກມົດລູກ ເນື້ອງອກຫຼືຖົງນ້ຳຮັງໄຂ່) ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຽ່ (ອາຈຈະເຮັດໃຫ້ມີ ອາການຂອງ ຣິດສີດວງທວານໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າພົບວ່າ ມີເລືອດອອກ ດົນນານກວ່າ 1 ສັບປະດາ ຫຼືພົບໃນຄົນທີ່ ມີອາຍຸຫຼາຽກວ່າ 40 ປີ ຄວນແນະນຳໃຫ້ໄປຕຣວດ ທີ່ໂຮງພຍາບານ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ) ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຽ່, ຕັບແຂງ, (ເພາະເຮັດໃຫ້ ມີພາວະຄວາມດັນໃນ ຫຼອດເລືອດດຳສູງ ຊື່ງສົ່ງຜົນກະທົບ ມາທີ່ຫຼອດເລືອດດຳ ທີ່ທວານໜັກ) ເປັນຕົ້ນ
 14. ບໍ່ຊາບວ່າ ສາເຫຕຫຼືອາຈມີສາເຫຕ ມາຈາກ "ພັນທະກັມ ເຊື້ອສາຽລາຽລ່ອງ ໂດຽພົບວ່າຜູ່ ທີ່ມີປະວັຕໃນຄອບຄົວ ເປັນຣິດສີດວງທວານໜັກ ຈະມີໂອກາດເປັນ ໂຣຄນີ້ໄດ້ ສູງກວ່າ ຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ

ຊນິດຂອງໂຣຄຣິດສີດວງທວານ

ທວານໜັກ ເປັນສ່ວນຕິດຕໍ່ມາຈາກ ລຳໄສ້ໃຫຽ່ ແລະມາເປີດອອກນອກຮ່າງກາຽ ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 4 ຊັງຕິແມຕ ແລະຖືກແບ່ງເຄິ່ງ ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ດ້ວຽເສັ້ນຮອບວົງ ທີ່ຮຽກວ່າ "ແນວເສັ້ນປະສາດ" ຫຼື "ແນວຮອຍຕໍ່ ຣະຫວ່າງປາຍລຳໄສ້ ກັບທວານໜັກ" (Dentate Line ຫຼື Pectinate Line) ສ່ວນທີ່ຢູ່ເໜືອແນວເສັ້ນປະສາດ ຈະຮຽກວ່າ "ຮູທວານໜັກ" (Anal Canal) ຊື່ງຈະບໍ່ມີ ເສັ້ນປະສາດ ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ມາລ້ຽງທີ່ຜນັງຂອງຮູທວານໜັກ ປົກກະຕິ ແຕ່ຈະມີກ້ອນເນື້ອນູນ ອອກມາເປັນຣະຍະໂດຽຮອບ ຫຼືທີ່ຮຽກວ່າ "ເບາະຮອງ" (Cushion) ຊື່ງພາຽໃນ ຈະມີກຸ່ມເສັ້ນເລືອດ ແລະກ້າມເນື້ອຢູ່

 1. ໂຣຄຣິດສີດວງທວານແບບພາຽນອກ (External Hemorrhoids) ຈະປົກຄຸມໄປດ້ວຽ ຊັ້ນຜີວໜັງ ເກີດຂື້ນໃນບໍຣິເວນ ໃຕ້ແນວເສັ້ນປະສາດ (Pectinate Line) ຊື່ງຈະມີເສັ້ນ ປະສາດຮັບຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດມາລ້ຽງ ຮຽກວ່າ "ປາກທວານໜັກ" (Anal margin) ເມື່ອເບາະຮອງ ຈາກບໍຣິເວນ ຮູທວານໜັກ ເລື່ອນຕົວລົງມາເລື້ອຽໆ ຈົນເຖິງປາກທວານໜັກ ກໍ່ຈະດັນ ກຸ່ມເສັ້ນເລືອດ ແລະ ເນື້ອເຍີ່ອຂອງປາກທວານໜັກ ໃຫ້ເລື່ອນຕ່ຳລົງ ແລະບຽດອອກໄປ ດ້ານຂ້າງຈົນກາຽເປັນ ກ້ອນນູນທີ່ປາກທວານໜັກ

2. ໂຣຄຣິດສີດວງທວານ ແບບພາຽໃນ ()ຈະປົກຄຸມ ດ້ວຽເຍື່ອບຸລຳໄສ້ ເກີດຂື້ນໃນບໍຣິເວນ ເໜືອແນວເສັ້ນປະສາດ () ຫຼືທີ່ຮູທວານໜັກ ຊື່ງຈະບໍ່ມີເສັ້ນປະສາດ ຮັບຄວາມເຈັບປວດ ມາລ້ຽງທີ່ຜນັງ ຂອງຮູທວານໜັກປົກກະຕິ ຜູ້ເປັນຣິດສີດວງ ແບບນີ້ ຈຶ່ງມັກບໍ່ມີ ອາການເຈັບປວດ ແລະຜູ່ທີ່ເປັນສ່ວນໃຫຽ່ ກໍ່ມັກບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແມ້ຈະຮູ້ຕົວວ່າເປັນ ຖ້າຮັກສາບໍ່ຫາຽ ກໍ່ສາມາດເປັນຣິດສີດວງທວານໄດ້ 2 ແບບ ຄື ແບບມີກ້ອນ ຢື່ນອອກທວານ () ຫຼືແບບບີບຮັດ () ຖ້າຫູຮູທວານໜັກ ຫົດຕົວແລະບີບ ກ້ອນຫົວຣິດສີດວງ ຈົນຂາດ ເລືອດໄປລ້ຽງ ຣິດສີດວງກໍ່ຈະ ກາຽເປັນແບບບີບຮັດ

ນອກຈາກນີ້ ຣິດສີດວງ ແບບພາຽໃນ ຍັງສາມາດແບ່ງ ຕາມຣະຍະຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງໂຣຄໄດ້  ເປັນ 4 ຣະຍະ ດັ່ງນີ້

 1. ຣະຍະທີ່ 1 ຫຼອດເລືອດທີ່ຟົກພອງ ຍັງເກີດຢູ່ພາຽໃນທວານໜັກ ແລະລຳໄສ້ຊື່ ແລະຍັງບໍ່ມີ ຫົວຣິດສີດວງ ແມນໂຜລ ອອກມາ (ສາມາດ ຮັກສາໂດຽການໃຫ້ຢາ ຫຼືສີດຢາເຂົ້າໄປ ໃນຕ່ຳແໜ່ງ ທີ່ມີເລືອດອອກໄດ້)
 2. ຣະຍະທີ່ 2 ຫົວຣິດສີດວງ ປີ້ນໂຜລ່ແມນອອກມາ ຢູ່ທີ່ປາກທວານໜັກ ໃນຂນະຖ່າຽ ອຸຈຈະຣະ ສິ້ນສຸດແລ້ວ (ສາມາດໃຊ້ວິທີ ຍິງຢາງຮັດໂຄນ ຫຼື ຫົວຂອງຣິສີດວງ ທີ່ໂຜລ່ອອກມາໄດ້ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ ຫົວຣິດສີດວງນັ້ນ ກິດ ແລະ ຫຼຸດໄປເອງ)
 3. ຣະຍະທີ່ 3 ຫົວຣິດສີດວງ ຈະບໍ່ສາມາດ ກັບເຂົ້າໄປພາຽໃນທວານໜັກເອງໄດ້ ຫຼັງຈາກການຂັບຖ່າຽ ອຸຈຈະຣະເສັດສິ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດ ໃຊ້ນີ້ວມືດັນ ກັບເຂົ້າໄປພາຽໃນ ທວານໜັກໄດ້
 4. ຣະຍະທີ່ 4 ຫົວຣິດສີດວງ ຈະກັບເຂົ້າໄປ ພາຽໃນທວານໜັກບໍ່ໄດ້ ແລະຈະຄ້າງຢູ່ທີ່ປາກ ທວານໜັກ ເຖິງແມ້ຈະໃຊ້ນີ້ວມື ຊ່ວຽດັນແລ້ວກໍຕາມ ຊື່ງໃນຣະຍະນີ້ ຜູ້ປ່ວຽຈະມີອາການ ເຈັບປວດຫຼາຽ ແລະຕ້ອງຮີບ ໄປພົບແພທດ່ວນ ກ່ອນທີ່ຫົວ ຣິດສີດວງຈະເນົ່າຕາຽ ຈາກການຂາດເລືອດ (ສຳຫຼັບຣະຍະ 3-4 ສາມາດຮັກສາໄດ້ດ້ວຽ ວິທີການຜ່າຕັດທົ່ວໄປ)

ອາການຂອງ ຣິດສີດວງທວານ

 1. ອາການຂອງໂຣຄ ຣິດສີດວງພາຽນອກ ຄື:
  • ມີຕິ່ງເນື້ອສີຊົມພູ ລ້ຳອອກມາຈາກປາກທວານໜັກ ເມື່ອອາການທ້ອງຜູກ ທ້ອງເສັຽ ຫຼືເຈັບທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ ຜູ່ປ່ວຽມີອາການ ປວດ ບວມ ເຈັບ ແລະ ຄາຽເຄືອງ (ຖ້າບໍ່ເກີດ ລິ່ມເລືອດອຸດດັນ ກໍ່ອາຈຈະບໍ່ກໍ່ບັນຫາຫຍັງຫຼາຽດອກ)
  • ຫາກມີລິ່ມເລືອດ ເລືອດເຊືມ ເກີດຂື້ນໃນຫຼອດເລືອດ ທີ່ຟົກພອງ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການ ປວນ ບວມ ເຈັບຫຼາຽຂື້ນ (ແຕ່ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຽພົບວ່າມີ ເລືອດອອກຈາກຕິ່ງເນື້ອນີ້) ຊື່ງປົກກະຕິ