ຄຳນຳ ບົດຄວາມ, ຂໍ້ຄວາມ, ສຸພາສິດ ກາບກອນ ໂຄງສານ ແລະ ພ້ອມທັງ ອຸປະກອນອື່ນໆ ທຸກຊິ້ນສ່ວນ ທີ່ໄດ້ ເອົາມາ ປະກອບເຂົ້າກັນ ແລະ ໄດ້ຖືກ ນຳເອົາມາໃຊ້ ໃນເວບໄຊ້ທ໌ນີ້ ໂດຍມາກ ເປັນສິ່ງ ລ້ວນແຕ່ ໄດ້ຖືກ ຂັດເລືອກ ເອົາອອກ ມາຈາກ ໜັງສືສຳຄັນໆ ເປັນສ່ວນມາກ ໂດຍສະເພາະ ພາສິດທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກ ຮິບໂຮມ ມາຈາກ ໜັງສືຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຈື່ຈຳ ເອົາມາຈາກ ເຖົ້າແກ່ ພໍ່ແມ່ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ທີ່ເວົ້າ ສືບຕໍ່ໜໍ່ເນືອງ ກັນມາ ຈົນມາເຖິງ ວາລະ ຂະນະປັດຈຸບັນ ທຸກວັນນີ້ ທັງທີ່ເປັນ ຄຳຮ້ອຍແກ້ວ ຫລື ຄຳເວົ້າທັມມະດາ, ຜຍາ, ຄຳປັນຫາ ຄຳໂຄງ ແລະຄຳກາບ ລ້ວນແຕ່ ເປັນຄຳເວົ້າ ທີ່ເປັນຄະຕິ ສອນໃຈ ໃຫ້ດຳເນີນ ທາງດີມີ ສິນທັມ ເປັນຄຳສອນ ຂອງຜູ້ຫລັກ ນັກປຣາດ ສມັຍກ່ອນ ຊຶ່ງລາວເຮົາ ທຸກຊົນຊັ້ນ ວັນນະນິຍົມ ໃຊ້ໂອບຣົມ ສັ່ງສອນກັນມາ ໂດຍຍົກເອົາ ຄຳພາສິດຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ ຂຶ້ນມາປະກອບ ໃຫ້ເປັນໝວດ ເປັນໝູ່ກັນດີ ເພື່ອການສຶກສາ ພັທທະນາ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຄົ້ນຫາ ເປັນຢ່າງດີ. ຄຳພາສິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຂອງຊາຕໃດ ພາສາໃດ ລ້ວນແຕ່ ເປັນແວ່ນແຍງ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິລທັມ ແລະ ຂນົບທັມນຽມ ຂອງຊາຕນັ້ນໆ ຕັ້ງແຕ່ ອະດີຕຕະການ ຈົນເຖິງ ປັຈຸບັນນະການ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ສພາບແລະ ສຖານະການ ບ້ານເມືອງ ໄດ້ໝູນວຽນ ປ່ຽນໄປ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຍັ້ງ ຄຳພາສິດບາງຄຳ ໃນອະດີຕຕະການນັ້ນ ອາດຂັດກັບ ສພາບການ ໃນປັຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ ຄຳພາສິດ ເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແນວທາງ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຄວາມດີງາມ ມີຄຸນປໂຍຊນ໌ ແກ່ອານຸຊົນ ຄົນທີ່ເກີດນ້ອຍໃຫຍ່ລຸນ ທັງເປັນປໂຍຊນ໌ ແກ່ການ ຄົ້ນຄວ້າ ຂອງຜູ້ສົນໃຈ ເປັນ ວັນນະຄະດີ ປະເພດນຶ່ງ ທີ່ຄົນລາວເຮົາ ຍັງນິຍົມ ຊົມຊອບກັນຢູ່. ພາສິດທັງຫຼາຍ ໂດຍມາກ ແມ່ນໄດ້ ຮິບໂຮມ ມາຈາກ ສະມຸດ ພາສິຕ ລາວບູຮານ ຂອງຣາຊບັນດິດສະພາລາວ ຊຶ່ງໄດ້ ຈັດພິມ ເປັນຄັ້ງແຣກ ເປັນຈຳນວນ 1000 ເຫຼັ້ມ ຢູ່ທີ ວຽງຈັນ ເດືອນ ທັນວາ ພ.ສ. 2513 (1970) ໂດຍມີອາຈານ ສົມຈີນ ປ.ງິນ ເປັນປະທານ ຣາຊບັນດິດ ສະພາລາວ. ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫລືຂໍ້ຄວາມ ຄວາມຮູ້ທາງສາສນາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮິບໂຮມມາຈາ ຫລັກສູຕ ສະມຸດການສອນ ອອກຈາກ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ໃນສມັຍຣະບອບເກົ່າ ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ ນຳເອົາມາສອນ ໃນຂັ້ນມັທະຍົມ ຕອນປາຍ ( Classe Terminale du Lycee de Vientiane ) ທີ່ວິທະຍາລັຍວຽງຈັນທນ໌ ໃນຊ່ວງປີ 1972-1973 ໂດຍມີ ອາຈານ ສັງຄະຫຍາ ຊຶ່ງຫາກໍກັບມາຈາກ ການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ປະເທດ ອິນເດັຽ ອັນເປັນເວລາ ອັນຍາວນານ ມາສອນຢູ່ ໃນສຖາບັນແຫ່ງນີ້. ສຳຣັບ ກາບກອນໂຄງສັນ ອັນຈັດເປັນ ສັນທະລັກສນະ ຜູ້ຂຽນ ເປັນຄົນແຕ່ງເອງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ກໍຍັງ ມີບາງສ່ວນ ອັນເປັນ ວັກເປັນຕອນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າຍເກັບ ມາຈາກໜັງສື ແລະໝໍລຳຕ່າງໆ ທີ່ເປັນກອນ ອັນເກົ່າແກ່ ແລະໄດ້ ຕົກທອດ ສືບຕໍ່ກັນມາ ຕັ້ງແຕ່ ດຶກດຳບັນ. ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ເຫັນ ຄວາມສຳຄັນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ນນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮິບໂຮມ ນຳມາຈັດທຳ ມາເຜີຍແຜ່ ຫວັງວ່າ ຄົງເປັນປໂຍຊນ໌ ແກ່ ຜູ້ສົນໃຈ ຕາມສົມຄວນ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍ ໃນຄວາມ ວິຣິຍະພາກພຽນ ຂອງຜູ້ຮິບໂຮມ ຄົ້ນຄວ້າຫາມາ ແຕ່ສມັຍກ່ອນ ໄວ້ ນະ ທີ່ນີ້ດ້ວຍ. ຄຳຜາຍ ສຸດາລີ SOUDALY FARMS USA. ﷯