ໝວດທີ່ເປັນປັນຫາ ພາສິດ ເກົ້າຊິຂ້າສິບຊິຂ້າ ໃຫ້ເອົາແກ່ນກະຍູງຕີ ຢ່າໄດ້ເອົາບາລີ ຕ່ອຍຕີຕາງຄ້ອນ.
 ເກົ້າຊິຂ້າສິບຊິຂ້າ ໃຫ້ເອົາແກ່ນຂະຍຸງຕີ ຢ່າຊ່າງເອົາຫົວໃຈຕີ ເນົ່ານູມໃນເນື້ອ ຕາຽກະບໍ່ຕາຽແທ້ ພໍທົງວິບາກ ຢາກກະກິນບໍ່ໄດ້ ຄາແຄ້ນຄັ່ງທວງ ຂໍໃຫ້ຫາໝໍສ້ອງ ທຳຂວັນໃຫ້ແນ່ ຈັ່ງຊິຫາຽພຍາດແທ້ ຄາຽສ້ອງບໍ່ໃຫ້ເສັຽ.
 ເສື້ອຂາດຫຼັງ ໄປຕາບຂະນ່ອງໄກ່ ເສື້ອຂາດໄຫຼ່ໄປຕາບຂະນ່ອງລີງ ເສື້ອຂາດຂ້າງໄປຄ້າງເຂົາຄວາຍ.
 ເງິນຫາກໜົດເສັຽສິ້ນ ຂວັນຍັງຄ້າງໄຖ່ ຄັນວ່າຜ້າຂາດແລ້ວ ແຊງນັ້ນກໍຫາກຍັງ.
 ເປັດເປັນຜູ້ໄຂ່ ໄກ່ເປັນຟັກ ຂີ້ກະດັກກະເດືອນເປັນຜູ້ລ້ຽງ ບຸນຊິໄດ້ແກ່ໃຜ.
 ເປັນສັງໂຕນລົງຫ້ວຍ ຫາກິນແຕ່ແຕນຕໍ່ ສັງບໍ່ຂຶ້ນໂຄກກວ້າງ ຫາຊ້າງຄ່າແພງ.
 ເຫັນວ່າຜັກຫົມຫ້ຽນ ແຄມທາງຢ່າຟ້າວຢຽບ ຢ່ຳເນີ ບາດວ່າຖອດຍອດຂຶ້ນ ຍັງຊິໄດ້ກ່າຍເກີນ.
 ເອົາໃຫ້ ຫົວໂຄຽແຫ້ງ ເຖິງຍາມແລງຕັກນ້ຳຈຸ່ມ ໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ເລື້ອຽໆ ຄວາມແຫ້ງບໍ່ໃຫ້ມີ.
 ເຮືອນມຸງຫຍ້າ ຝົນຕົກມາສັງມາຮົ່ວ ບາດວ່າລົດຫຍ້າໄວ້ ຝົນເທັ້ງບໍ່ຖອງ.
 ແຈ່ງແລ່ງນ້ຳ ທາວຫາບໍ່ເຫັນຕ່ອນ ຊົດແຕ່ນ້ຳ ຄາແຂ້ວສະແມ່ງຕາຽ. 
 ແຜ່ນດິນໄຂ້ ເອົາຫຍັງມາຫົ່ມ ແຜ່ນດິນອອກໝາກໄມ້ ຢາແກ້ແມ່ນຫຍັງ.
 ໄຊຫຼັງຫຼ້າ ບໍ່ໝານປາຖືກແຕ່ເຕົ່າ ໄປຢາມຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ ຄລຳພໍ້ວ່າແມ່ນໂພນ.
 ໄປບໍ່ກັບ ຫຼັບບໍ່ຕື່ນ ຟື້ນບໍ່ມີ ໜີບໍ່ມົ້ມ ກົ້ມບໍ່ຫວິດ.ໃສໆກໍ່ມີແຕ່ຫຍ້າ ທາງໜ້າໄຊ ມີແຕ່ຫຍຸ້ງຮາກໄຜ່ ທາງໃນມີແຕ່ຫຍຸ້ງ ຄືກຸ້ງຊິແກວ່ນດີ.
 ໃຫ້ເຈົ້າເອົາຍາວໄວ້ ຄືກາຄາບເຕົ່າ ຢ່າໄດ້ເຮັດອຸ້ງປຸ້ງ ປານຮຸ້ງຄາບງູ.
 ໃຫ້ເຈົ້າເອົາຍາວໄວ້ ຄືສິນໄຊຟັນໄຮ່ ປີນີ້ປ້ຳ ປີໜ້າຈັ່ງຮອນ.
 ໂຈດບໍ່ໃຫ້ຖາມ ຈຳເລີຍບໍ່ໃຫ້ແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຂອງເກົ່າຄືນມາ.
 ກາກິນປີງໄປຄາຄໍແຮ້ງ ເຮືອຄາແກ້ງ ໄປຫຼົ້ມເຄີ່ງວັງ.
 ກາເວົາຮ້ອງ ເທິງຫົວຍິນໂສກ ໂກນໂດກຮ້ອງ ໄກຊູ້ຫ່າງຮຽມ.
 ກິນໃຫ້ ພິຈານໄວ້ ຄເນດູສາມສ່ວນ ດີດາຽ ນອນໃຫ້ ຄຶດສີ່ດ້ານ ຄນິງຖ້ວນຈຶ່ງຄ່ອຽນອນ.
 ກຸນຊະໂລຊ້າງ ແນວສູງສັຕໃຫຍ່ ຕາຽຍ້ອນນົກໄສ່ນ້ອຽ ຜຍາແພ້ຜາບຄືນ.
 ກວາງກິນໝາກຂາມປ້ອມ ໄປຄາກົ້ນຂີ້ມັ່ງ ບາດວ່າມັ່ງບໍ່ຂີ້ ສາມມື້ກະຕ່າຍຕາຍ.
 ກັມສັງໂອ້ ໂອທອງສັງມາແຕກ ບາດກະໂປະໝາກພ້າວ ສັງມາໝັ້ນກວ່າໂອ.
 ກອຍມັນຮ້າງ ຮາມດິນພັດພາກ ເຂົ້າກາກລາຈາກເຈົ້າ ຄວາມເຖົ້າຫງ່ວມເຫງົາ.
 ຄົນເໝີດບ້ານກິນນ້ຳສ້າງດຽວ ທຽວທາງດຽວ ບໍ່ຢຽບຮອຍກັນ.
 ຄຶດໃຫ້ມັນຖອງ ຖ່ອງບາລີໃຫ້ມັນແຕກ ຄ້ຽວແຫຼກໆເສັຽແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຽກືນ.
 ສີຕານ້ຳດັງອອກ ສີດັງນ້ຳຕາອອກ. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ສັ້ນຂໍ້ຫຼໍ້ມືຍື້ບໍ່ເຖິງ ສູງເຈວເວວ ສາມວາຮີ້ນ.
 ສັງມາຍາກແທ້ເດ...ຄວາຍຫຼາຍໂຕດຶງຈ່ອງ ໂຕສອງຂ້ອງງ່າຂາມ ໂຕສາມຂ້ອງງ່າໝີ່ ໂຕສີ່ຂ້ອງງ່າຫວ້າ ໂຕຫ້າຂ້ອງງ່າບົກ ໂຕຫົກຂ້ອງງ່າແຕ້ ໃຜຊິມາຊ່ອຍແກ້ ຄວາຍຂ້ອຍຈັ່ງຊິໄປ.
 ສັງມາໂຕນລົງຫ້ວຍ ຫາກິນແຕ່ແຕນຕໍ່ ສັງບໍ່ຂຶ້ນໂຄກກວ້າງ ຫາຊ້າງຄ່າແພງ.
 ສອງເຂືອເຖົ້າທຳນາຢູ່ກາງໂຄກ ປີບໍ່ໂຊກໄດ້ສາມ ປີບໍ່ງາມໄດ້ສີ່ ປີບໍ່ໄດ້ແທ້ໆຢາຍໃຫ້ຊູ່ຄົນ.
 ສິບຕ່ຳລຶງຢູ່ຟາກນ້ຳ ຢ່າໄດ້ອ່າວຄນິງຫາ ສອງສລືງ ຫາແລ່ນມາມື ໃຫ້ເຈົ້າກຳເອົາໄວ້.
 ຕາດີໄປຄ້ອງຊ້າງ ສາມຄືນມາເປົ່າ ຕາບອດໄປຄ້ອງຊ້າງ ຄາວມື້ໄດ້ຂີ່ມາ.
 ຕາບອດແຈ້ງ ບໍ່ຮູ້ຮ່ອມທາງເດີນ ຄັນບໍ່ແຍງເງົາຫີນ ຊິບອດຕາຽເທົ້າເຖົ້າ.
 ຕົກຕາວ່າໄດ້ເປັນເສືອແລ້ວ ລາຍບໍ່ລາຍເຂົາກໍຕູ່ ແໜງວ່າເອົາໝິ່ນໝໍ້ ມາແຕ້ມໃຫ້ຕື່ມລາຍ.
 ທັນຕາແຂ້ວ ສັດສິ່ງເປັນງາ ເອົາມາເປັນເຂື່ອນແຂງ ຢ້າວເຮືອນທາງບ້ານ. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ນົກເຂົາເປີດເຂົ້າ ນົກກາເວົາເປີດໄຂ່ ນົກໄສ່ເປີດດ້ວງ ໂງງ້ຽວຕອດໂກນ.
 ນົກຫົງມາຮາມຮ້າງ ລາຄອນປະເປົ່າ ນົກເຈົ່າລາພຸ່ມໄມ້ ລົງນ້ຳລ່ອງລອຍ.
 ນົກອີ່ອ້ຽງກິນໝາກໄຮ ແຊວໆສຽງບໍ່ມີໂຕຮ້ອງ ແຊວໆຮ້ອງໂຕດຽວເໝີດໝູ່. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ໜຶ້ງເຂົ້າໃໝ່ ຫອມຮວຽມາດັງ ຣະວັງເດີ້ເຂົ້າ ກູຊິເອົາເໝີດກ່ອງ.
 ບ້ານເມືອງຂ້ອນ ຂຸນກວານຍາດໄພ່ ເມືອງຂວາໄດ້ໄກ່ໂຈ້ນ ເມືອງຊ້າຍໄດ້ໄກ່ຍອງ ເມືອງຊອງໄດ້ໄກ່ແຈ້ ຄາວນີ້ແພ້ໄພ່ເມືອງ.
 ບ້ານຂ້ອຽພຸ້ນ ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ ປວດທ້ອງຂີ້ ໄປງອຽຫຼັງເຕົ່າ ຫັກໄມ້ແກ້ງ ໄປຖືກຂາກວາງ ຊວງມືໄປຖືກຫາງເຫັນອົ້ມ ກົ້ມລອດຮົ້ວ ໜາກຖົ່ວແທງຕາ ມືນຕາຂື້ນ ໝາກສີດາຫຼົ່ນໃສ ນັ່ງຍ່ອງຍໍ້ ເຄືອກ້ວຽຖັ່ງຫົວ.
 ບໍ່ເປັນນາຽ ຢ່າເວົ້າການເມືອງ ບໍ່ໄດ້ຕົດໃສ່ຜ້າເຫຼືອງ ຢ່າເວົ້າການວັດ.
 ບໍ່ຢາກ ພໍ້ຫຼົງຊາດມາພົບ ຫົວກົບເກີດເປັນທອງແດງ ຫົວປາກະແຍງ ເກີດເປັນທອງຄຳ ຊ່າງໃດຊິຕີໄດ້.
 ບົວຂີ້ແບ້ສັງມາເກີດກາງໜອງ ບົວທອງໄປເກີດກ້ຳ ຫົວສວນບ້ານເກົ່າ ບ່ອນເລິກມາເລົ່າຕື້ນ ພໍຍື້ຍ່ອງເຖິງ.
 ບົວບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳ ນ້ຳບໍ່ໃຫ້ຂຸ່ນ ປາໃນໜອງເອົາກິນໃຫ້ໄດ້.
 ຜັກຫົມຫ້ຽນ ກາງທາງຢ່າຟ້າວຫຍຽບ ບາດຫ່າຖອດຍອດຂຶ້ນ ຍັງຊິໄດ້ກ່່າຽເກີນ.
 ພີ່ຕາຍຍັງນ້ອງ ເຮືອໄຫຼທ່າຍັງ ນ້ຳເຕົ້າແຕກສາຍຍັງ ໄຟໄໝ້ປ່າຂອນຍັງ ນ້ຳເຕົ້າຈົມຫີນຟູ ຫີນຫັກຫີນຕໍ່. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ພັດແຕ່ ເປັນມັນອ້ອນ ໃຜກໍຊອນສຽມໃສ່ ບາດວ່າເປັນອີ່ໂມ້ ໃຜກໍຫີ້ວກະຕ່າກາຍ.
 ຟັນເຮືອໄວ້ ຫຼາຍລຳແຮທ່າ ມ່າເຂົ້າໄວ້ຫຼາຍບ້ານທົ່ວເມືອງ. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ຢ່າໄປເກັບດອກຫວ້ານ ບ້ານເພີ່ນມາຊົມ ໃຫ້ຄ່ອຍງອຍຊານເກັບ ດອກກະຈຽວແຄມຮົ້ວ.
 ຢາກກິນເຂົ້າ ປູກໃສ່ພະລານຫີນ ຢາກມີສິນຂ້າພໍ່ຕີແມ່ ຢາກໃຫ້ຄົນແວ່ຂ້າໝູ່ດຽວກັນ ຢາກມີສີສັນໃຫ້ນອນເກືອກຝຸ່ນ ຢາກອຸ່ນອາບນ້ຳຍາມໜາວ ຢາກກິນສົ້ມປາຂາວ ໃຫ້ຖືປືນຂື້ນໂຄກ ຢາກກິນໄກ່ຜູ້ໂອກ ສັກສຸ່ມລົງໜອງ. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ຢາກເຫັດໃຫ້ແຍງລົງຫ້ວຍ ຢາກກິນຜັກພີພວຍ ໃຫ້ເຈົ້າແຍງລົງບຸ່ງ ຄັນວ່າຢາກໄດ້ກຸ້ງ ພາຍຂ້ອງຂື້ນງ່າຍາງ.
 ລີງຕໍ່ລີງຊີງກັນຂຶ້ນໄມ້ ບາດຊີ່ໄດ້ບັກໂກກນາໂກ.
 ລູກຜູ້ຮັກເອົາໄວ້ທາງຫຼັງ ລູກຜູ້ຊັງເອົາໄວ້ທາງໜ້າ ເອົາປາປ້ອນມ່າມ ຜູ້ຢູ່ທາງຫຼັງຮັກບໍ່ແພ້ ບໍ່ຫຼຽວໜ້າລ່ຳແລ.
 ຫຼົວຟືນໜີຈາກໝໍ້ ກວຍກະທໍລາເຂົ້າປູກ ກົກຫູກລາຈາກໄມ້ກ່ຳພັ້ນ ພັນມື້ບໍ່ຈວບກັນ.
 ວ່າຢາກໂຕນລົງສ້າງ ຫາຮັງມົດແດງໄຂ່ ວ່າຢາກຂື້ນຕົ້ນໄມ້ ຫາມຸ້ງກະຕ່າຍນອນ.
 ວຽງຈັນຮ້າງ ເປັນໂພນຂີ້ໝາຈອກ ບາງກອກຮ້າງ ເປັນມຸ້ງກະຕ່າຍນອນ.
 ຫ້າງທ້ອງໃສ່ໄຂ່ເຕົ່າໄຂ່ແລນ ຢ່າຄອງ. (ໜັງສືສຽວສວາດ)
 ຫາບບໍ່ໜັກ ຕັກບໍ່ເຕັມ ເຄັມບໍ່ຈືດ ມືດບໍ່ແຈ້ງ.ຫີນແຜ່ນລ້ານ ກ້ອນໃຫຍ່ຄືຊິໜັກ ບາດວ່າເອົາສະໂນຕິດ ສັ່ງຊາສັງມາໄດ້ ຜິວ່າຕາມຕາຄີ້ວ ຄືສະໂນຊິໜັກກວ່າ ຄັນແມ່ນຕາບໍ່ຄີ້ວ ຊິເບົາເບື້ອງຝ່າຍສະໂນ.
 ຫຼົວຟືນໜີຈາກໝໍ້ ກວຍກະລາເຂົ້າປູກ ກົກຫູກລາຈາກໄມ້ກ່ຳພັ້ນ ພັນມື້ບໍ່ຈວບກັນ.
 ຫອຍກາບກີ້ ຮູ້ປາກຄືຄົນ ປາຊີວເກີດມີເຂົາ ໄລ່ຊົນຄວາຍຮ້າຍ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ກຸ້ງ ກຸມກິນປາບຶກໃຫຍ່ ປາຊີວມາໄລ່ແຂ້ ໜີໄປຊົ້ນຫຼືບຫີນ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ແຂ້ ຫາງຍາວໆສັງບໍ່ໄດ້ຮອງນັ່ງ ບາດກະຕ່າຍຫາງກ້ອມໆ ສັງມາໄດ້ນັ່ງຮອງ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ນ້ຳວັງໃສສັງມາຂຸ່ນ ອັນວ່າໄມ້ແກ່ນຫຼ້ອນ ສັງມາປີ້ນປົ່ງໃບ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ໂອ້ຕັກແຕນໂມປ້ອງໝູ່ມັ່ງ ຂຽດຈ່ານາປ້ອງໝູ່ຊ້າງ ຢືນເກີ້ຢູ່ທົ່ງຫຼວງ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ໂອ້ເຂົ້າສານຢູ່ໃນໂອ ສັງມາຍໍຄໍຕອດໄກ່ ໄມ້ໄຜ່ຢູ່ກໍ ຍໍຄໍຕອດຊ້າງ ປາຢ້າງຢູ່ຫີ້ງທະຍານເຕັ້ນຄຸບແມວ ແມວເສັງໃຈແຖຫົວບວດ ໜູຊິງຕາສວດ ເປັນແມ່ອອກຄ້ຳ ຫຸງເຂົ້າໃສ່ເພນ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ໂອ້ໂອທອງສັງມາແຕກ ບາດກະໂປະໝາກພ້າວ ສັງມາໝັ້ນກວ່າໂອ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ມ້ອນກິນມອນສັງມາຍ່ຽວ ບາດວ່າໄກ່ຜູ້ໂຈ້ນ ກິນນ້ຳຍ່ຽວບໍ່ເປັນ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ໄມ້ລຳສະໂນເປັນໄມ້ແກ່ນ ຢ້ານແຕ່ພ້າຊິບານ ຢ້ານແຕ່ຂວານຊິບ້ຽວ ປີນີ້ບັ່ນສະໂນ.
 ອັສສະຈັນໃຈ ແມ້ງປາຂະແຍງບໍ່ມີງ່ຽງ ປາຊີວປັກປວດດີ້ນ ເປັນຜ້ຳປ່ອງຜີ.
 ອັສສະຈັນ ອັສສະຈ້ອຍ ໄກ່ນ້ອຍໄຫ້ກິນນົມກາ ໝູໝາໄຫ້ກິນນົມນຳເສືອໂຄ່ງ ສັຕຕຣູກັນແທ້ໆ ສັງມາໄຫ້ແອ່ວກິນ.
 ອັສສະຈັນ ຕັ້ງແຕ່ໝາຂົບຊ້າງ ສານແຮງລົ້ມທ່າວ ບາດວ່າຊ້າງລຸກຂຶ້ນ ໝາຊິໄຫ້ຕໍ່ສານ.
 ອັສສະຈັນ ຕັ້ງແຕ່ເວີນວັງກວ້າງ ສັງມາກາຍເປັນຫາດ ບາດວ່າຫາດແທ້ໆ ສັງມາປີ້ນປິ່ນເວີນ.
 ອັນວ່າ ບົວຂີ້ແບ້ ສັງມາເກີດກາງໜອງ ບົວທອງໜີຈາກວັງ ຫ່າງຕະຄອງໜອງນ້ຳ ເລີຍເລົ່າໄປເກີດກ້ຳ ຫົວສວນບ້ານເກົ່າ ບ່ອນເລິກມາເລົ່າຕື້ນ ພໍຍື້ຍ່ອງເຖິງ.
 ອັນວ່າ ຍຸງຍາງໄມ້ ລົມຕີຍັງຫັກທ່ອງ ບາດວ່າເຄືອຫຍ້າປ້ອງ ລົມຕ້ອງກໍບໍ່ເພ.
 ອຸປປະຊົນຫົວຂວັນເຈົ້າ ຣາຊານັກປາດ ແມ່ນ້ຳໃຫຍ່ຫົວຕໍ່ນ້ຳ ເຊນ້ອຍບວກໝູ.