ໝວດທີ່ເປັນຄຳ ຜຍາພາສິດ ທ-ຮ

 1. ທາງຫຼາຍເສັ້ນ ຕາມໃຈຜູ້ຊີ່ໄຕ່
  ຄັນເຈົ້າມັກເສັ້ນເວີ້ງ ທາງລ້ຽວກໍຫາກມີ.

 1. ນົກເຂົາເຂົ້າຢູ່ຕຸ້ມ ເຫງົາຫງ່ວມແຕ່ຄວາມທຸກ ແມ່ນໄດ້ງອຍຄອນເງິນຄອນຄຳ ກໍບໍ່ລືມຄອນໄມ້.

 2. ໜອງບໍ່ມີຂອນຂັ້ນ ພານແຫເຂົາຊິຫວ່ານ ລົງແລ້ວ
  ມີວັງຄັນບໍ່ມີເງືອກເຝົ້າ ຄົນໃບ້ກໍບໍ່ຢຳ.
 1. ບຸນບໍ່ເຄີຍຕາຍນີ້ ແສນຊິເບືອກໍບໍ່ເບື່ອ
  ແມ່ນຊິເອົາຝັງໄວ້ ໃນດິນກໍຈຳເກີດ
  ໃນໝາກອຶໝາກແຕງ ຈົມຢູ່ພື້ນ ກໍຍັງປີ້ນປົ່ງໃບ.

 2. ບຸນຫົວບໍ່ເຄີຍໄດ້ ສັງວານພຍານາກ
  ຂີ້ດິນດາກຕິດຫົວແຕ່ລະນ້ອຍ ງໍແງ້ງວ່າແມ່ນຫອນ.

 3. ບວຍບໍ່ມີຍັງດ້າມ ຊິເອົາຫຍັງມາຄ້າງແອ່ງ
  ເຂົາຊິເອີ້ນກະໂປະໝາກພ້າວ ບໍ່ມີເອີ້ນວ່າບວຍ.

 

 1. ປາບໍ່ຍິນດີດ້ວຽ ຊົລລະທີເຂີນຂາດ
  ຫົງຫາກຊົມຊື່ນເຕົ້າ ສະພັງດ້ວຍດອກບົວ.

 2. ປະຕູວັດ ເປີດໄວ້ ຕລອດ24
 1. ຜູ້ເຖົ້າໄດ້ເມັຽສາວ ປານໄດ້ຄວາຍຊາວແມ່
  ສາວແກ່ໄດ້ບ່າວນ້ອຍ ຂອງຕ້ອນບໍ່ເຫືອດມື.

 2. ຜົວເມັຽຮ້າຍ ຍາມດຽວເປັນເພິ່ນ
  ພີ່ນ້ອງຮ້າຍ ຄືຂີ້ບໍ່ເໝັນ.

 

 1. ຝົນຕົກຫົ້ງ ໄຫຼໂຮມແຕ່ບ່ອນຂຸ່ມ
  ບ່ອນສູງຢູ່ໃກ້ຟ້າ ຝົນເທ້ງແລ່ນກາຍ.

 2. ຝົນຕົກຫົ້ງ ໄຫຼໂຮມແຕ່ໂພນປວກ
  ບວກໝູມີບໍ່ແພ້ ຝົນເທ້ງແລ່ນກາຍ.

 

 1. ຟັນເຮືອໄວ້ ຫຼາຍລຳແຮທ່າ
  ມ່າເຂົ້າໄວ້ ຫຼາຍບ້ານທົ່ວເມືອງ.
 1. ມະນີໂຊດແກ້ວ ມະຫານິນລູກປະເສີດ
  ບໍ່ມີຄຳຫໍ່ຫຸ້ມ ມະນີແກ້ວກໍເລົ່າຈາງ.

 2. ມີເຮືອນບໍ່ມີຝາແອ້ມ ລົມມາໜາວໜ່ວງ
  ໜາວບໍ່ມີຜ້າຕູ້ມ ຊິໄປເອົ້າອຸ່ນບ່ອນໃດ.

 3. ມີໄໝແລ້ວ ຢ່າລືມຄຸນມ້ອນຄວ່າງ
  ມ້ອນຫາກແປງເສັ້ນຫຍຸ້ງ ຍອງໃຫ້ກໍຈຶ່ງມີ.

 4. ມີເງິນລົ້ນ ເຕັມຖົງຢ່າຟ້າວອົ່ງ ຫຼາຍເນີ ລາງເທື່ອ
  ທຸກຂະມອດໄຮ້ ເມືອໜ້າສ່ອງບໍ່ເຫັນ.

 5. ມີເງິນ ບໍ່ມີຄົນຄ້າ ເຮັດແນວໃດ ມັນຊິຮັ່ງ
  ພຸທທັງ ທັມມັງ ສັງຄັງ ໃຈບໍ່ນ້ອມ ບຸນຊິໄດ້ບ່ອນໃດ.

 6. ມີດົງບໍ່ມີໄມ້ ເອົາອັນໃດມາເປັນປ່າ
  ມີໜອງບໍ່ມີປ່າຫຍ້າປ້ອງ ປາຊິຊົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ.

 7. ມັນຫາກເໝີດແຮງແລ້ວ ປາບີນຍາມເດືອນສີ່
  ງ່ຽງກໍຫຼຸ້ຍຄຸຍກໍລົ້ມ ປານນັ້ນວ່າບໍ່ບືນ.

 8. ມັນຫາກເຫຼືອແຮງ ຄວາຍບັກເລ່ເຖົ້າ ອົດສາເລັມກິນຫຍ້າອ່ອນ ດັງແມ່ນເຂາະນ້ອຍໆ ເປັນໜ້າອິດູ ໜ່າຍເດ.

 

 1. ຢ່າຊູໄລລືມຖີ້ມ ພົງພັນພີ່ນ້ອງເກົ່າ
  ຢ່າຊູລະເຜົ່າເຊື້ອ ໄປຍ້ອງອື່ນໄກ.

 2. ຢ່າໃຫ້ ເສັຽແຮງໄດ້ ເປັນຄົນນຳເພິ່ນ
  ຄົນກໍຄົນແທ້ໆ ໜຽວຕຶ້ງຈຶ່ງແມ່ນຄົນ.

 3. ຢ່າໄດ້ ເກັບດອກຫວ້ານ ບ້ານເພິ່ນມາຊົມ
  ໃຫ້ເຈົ້າງອຍຊານເກັບ ດອກກະຈຽວແຄມຮົ້ວ.

 4. ຢ່າໄດ້ ໄຂຜັກຕູໄວ້ ໂຈນຂະໂມຍຊິຮູ້ເມື່ອ
  ຢ່າໄດ້ປະປ່ອງທ້າງ ປາຊິຮູ້ເມື່ອຄີງ.

 5. ຢ່າໄດ້ ຕິຖແລງເວົ້າ ຕີຈອນຟອນສຽດງູເຫົ່າ
  ຕີແຫຼວສຽດໄກ່ນ້ອຍ ປາຢ້າງຊິຕື່ນແມວ.

 6. ຢ່າໄດ້ ຕິຖແລງເວົ້າ ເອົາເລົາມາປູກ
  ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຊາດອ້ອຍ ກິນໄດ້ກໍບໍ່ຫວານ.

 7. ຢ່າໄດ້ ລືມຄຸນເຖົ້າ ແມວບັກຄຳໂຕເກີດກ່ອນ
  ໜູບໍ່ມາກັດເສື້ອ ກໍເປັນຍ້ອນເພາະແມວ ນັ້ນແລ້ວ.

 8. ຢ່າໄດ້ ລືມຄຸນເຖົ້າ ແມວບັກຄຳໂຕເກີດກ່ອນ
  ຖົງໃໝ່ໜູບໍ່ຫຍ້ຳ ປາງນັ້ນກໍແມ່ນແມວ ນັ້ນແລ້ວ.

 9. ຢ່າໄດ້ ຫວັງສຸກຍ້ອນ ເອົາບຸນເຂົາມາເພິ່ງ
  ສຸກກໍສຸກເພີ່ນພຸ້ນ ບໍ່ມາກຸ້ມຮອດເຮົາ ດອກນາ.

 10. ຢ່າໄດ້ ອາສາລ້ຽງ ແນວຊະນີຮູບຄ່າງ
  ມັນຫາກຄຽວຜອກພົ້ນ ຜອງເທົ້າກະດູກດຳ ພຸ້ນແລ້ວ.

 11. ຢ່າໄດ້ ພາໂລລົ້ນ ລືມໂຕບໍ່ເຂົ້າທ່າ
  ມັນຈັກຂາຍຂີ້ໜ້າ ພາຍຊ້ອຍເມື່ອລຸນ.

 12. ຢ່າໄດ້ ທຳຕົນພ້ຽງ ຫົວພຽງສເມີອື່ງ
  ມັນຫາກເຫຼືອແຕ່ຮ້ອງ ລາງເຂັ້ມຂົ່ມແຂງ.

 13. ຢ່າໄດ້ ທຳໃຈພ້ຽງ ເຂົາຮໍຂົມຂື່ນ
  ຄວາມຄຶດເຈົ້າຢ່າຕື້ນ ສເມີໝໍ້ປາກແບນ.

 14. ຢ່າໄດ້ ເຫັນແກ່ໄດ້ ແຕງໂມໜ່ວຍໃຫຍ່
  ລາງເທື່ອໂຊກບໍ່ໃຫ້ ເລີຍຊິໄດ້ໜ່ວຍປາຍ.

 15. ຢ່າໄດ້ ຈົວໆຮ້ອງ ສເມີກາຄາບໄຂ່
  ຢ່າເປັນນົກໄສ່ຮ້ອງ ລາງເຂັ້ມຂົ່ມແຂງ.

 16. ຢ່າຟ້າວຕິຕຽນເວົ້າ ຜັກກະເດົາຂົມຂື່ນ
  ບາດໄດ້ກິນລາບກ້ອຍ ຍັງຊິໄດ້ອ່າວຫາ.
 1. ວ່າເປັນຕໍກະຍູງແລ້ວ ແມວສີສັງມາໂຄ່ນ
  ວ່າເປັນໄມ້ແກ່ນຫຼ້ອນ ສັງມາປີ້ນປົ່ງໃບ.
 1. ລາບໃສ່ເພັ້ຽ ບໍ່ຂົມຂື່ນປານບີ
  ຄົນອັບປີຄອງເມືອງກໍສຸໂຊມສູນເສົ້າ.
 1. ຫົງຮາມຮ້າງ ລາຄອນປະເປົ່າ
  ນົກເຈົ່າລາພຸ່ມໄມ້ ລົງນ້ຳລ່ອງລອຽ.
 1. ອັນວ່າຜົວເມັຽຮ້າຍ ຍາມດຽວກໍ່ເປັນເພິ່ນ
  ບາດວ່າພີ່ນ້ອງຮ້າງ ຄືຂີ້ບໍ່ເໝັນ.

 2. ອັນວ່າ ຍຸງຍາງໄມ້ ລົມຕີຍັງຫັກທ່ອງ
  ບາດວ່າເຄືອຫຍ້າປ້ອງ ລົມຕ້ອງກໍບໍ່ເພ.
 1. ຮັກຜົວໃຫ້ ມີໃນຜາຍເພື່ອ
  ຮັກຜົວໃຫ້ຮັກພີ່ນ້ອງ ລູງປ້າແມ່ຜົວ.

 2. ຮູ້ອ່ອນນ້ອມ ຖອມຕົນ ໃຫ້ຄົນຮັກ