ໝວດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຽສຣະ "ເ"

 

ໂມໂຫບໍ່ດີ
ອັນວ່າ ໂມໂຫນີ້ ສິພາໂຕຕົກຕ່ຳ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາໜ້າກ່ຳ ເໝີດຣາສີ ກະພ່ອງນັ້ນ ຍາມທ້າດ່າຕີ

ຄັນແມ່ນເປັນຈັ່ງຊີ້ (ທາງທີ່ດີ) ຢ່າໄດ້ເອົາແບບຢ່າງ
ມັນສິເພແຕກມ້າງ ເຮືອນຮ້າງ ແຕກກະຈາຽ

ຍາມເມື່ອ ພໍ່ແມ່ຮ້າຽ ລູກໃຈສັ່ນ ຂວັນເສັຽ
ຜົວເມັຽ ຕົບຕີກັນ ສິສຸກສັນ ຈັ່ງໃດໄດ້
ມີແຕ່ ສິພາໃຫ້ ຄອບຄົວ ໝອງເກົ່າ
ທັງຣາສີ ກະສິເສົ້າ ຊາວບ້ານ ກະສິຫຍັນ ຊັ້ນແລ້ວ ພີ່ນ້ອງເອີ້ຽ... ໂອນໍ 
ຄຳວ່າຄິດຮອດນ້ອງ ຫາກອອກຈາກໃຈຈິງ
ຈັ່ງໄດ້ອີງຜຍາ ຜ່ານມາທາງພີ້
ເວົ້າອີຫຼີບໍ່ຈາເຫຼັ້ນ ຫຼືພຽງເຫັນແຄ່ເວົ້າມ່ວນ
ຄິດຮອດນວນນາດນ້ອງ ນາງຫຼ້າຈຶ່ງວ່າກອນ

ອ້າຽຫາກຄິດອ້ອນຕ້ອນ ອອນຊອນນ່ວງໃນດວງຈິດ
ທັງມະໂນຄວາມຄິດ ຫ່ວງຫາບໍ່ລາລ້າງ
ຫາເອົາໃດມາອ້າງ ທາງໃດສິໄປປຽບ
ບໍ່ຫ່ອນທຽບທໍ່ເທົ້າ ຄິດນຳເຈົ້າບໍ່ຫ່າງລາ ໂອນໍ
ສານນີ້ ຂຽນຈາກເຄຫັງຫ້ອງ ນະຄອນທອງທຽວທ່ອງ
ອ້າຽຫາກຄືດຮອດນ້ອງ ນານລ້ຳໄດ້ຮ່ຳຫາ

ອ້າຽກະເລີຽບໍ່ຊ້າ ຈື່ງຂຽນແຕ່ງຖແລງສານ
ເທື່ອສົມພານພາຽພົບ ຮ່ວມຫໍຮຽງເຈົ້າ
ຮຽມນີ້ໂສກາເສົ້າ ເຫງົາມະໂນໜາວໄໜ່
ເຈັບຫົວໃຈແສບຈ້າວ ນຳນ້າວຈ່ອງດຶງ

ຄວາມຄນຶງເປັນຕື້ງຕັ້ງ ອຸກອັ່ງພັງສລາຽ
ມາສິຕາຽນຳເຂົາ ເນົ່າຊວງທະລວງຈ້ຳ
ຄິດພໍ້ຄຳເຄີຽເວົ້າ ວ່າຂັນເອົາບໍ່ປະປ່ອຽ
ເຈົ້າມາຫຼອຽເຊື່ອງສົ້ນ ໜີໄປຊົ້ນອື່ນໄກ

ອ້າຽຫາກປາກບໍ່ໄດ້ ມັນເຕັມຫວ່າງທາງຈິດ
ແສນສິທໍຣະມານຄິດ ທັ່ງເທເພມ້າງ
ບໍ່ຫ່ອນຈາອອຽອ້າງ ເອົາຄຳທີ່ຄວນຄ່າ
ປາຖນາບໍ່ໄດ້ ໄລມ້າງຫ່າງກະເທີນ

ໄດ້ແຕ່ພຽງສັ່ງເອີ້ນ ເອົາຜ່ານທາງສານ
ບໍ່ອາຈຫານໄປຫາ ທ່ອງທຽວຢາມຢ້ຽມ
ບໍ່ອາຈທຽມພະຈັນຟ້າ ແນວສັຕຕາ ໂຕກະຕ່າຽ
ບໍ່ອາຈໝາຽມອບແມ້ງ ແຍງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕາ

ວາສນາບໍ່ທຽມເຈົ້າ ໝາຽເອົາໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ
ແນມໄປເທິງເບິ່ງເຈົ້າ ຄອຽເຝົ້າຢູ່ສູ່ວັນ ນັ້ນແລ້ວ ໂອນໍ
ສາຣນີ້ ຂຽນຈາກ ເຄຫາຫ້ອງ ຂອງຮຽມ ບ່ອນເນົາຢູ່
ຝາກມາຍັງມ່ອມຊູ້ ຜູ້ເຄີຽເວົ້າຕໍ່ກັນ

ຈິດກະສັນຄິດຮອດນ້ອງ ໝອງໝົ່ນທາງໃຈ
ຈັ່ງໄດ້ບາຽດິນສໍ ກະດາດລົງຂຽນແຕ້ມ
ແຈມພາສາຄວາມເວົ້າ ຖແລງ ຄຳເອື້ອນເອີ່ຽ
ເຜີຽໃນ ໃຈຮັກນ້ອງ ບໍ່ມີມື້ສິສວ່າງຫາຽ

ຄິດຮອດຫຼາຽຢາກເຫັນໜ້າ ໃນອຸຣາມັນອຸກອັ່ງ
ຝາກຄວາມຫວັງຕໍ່ນ້ອງ ຂຽນແຕ້ມສົ່ງເຖິງ ນີ້ແລ້ວ

ໃນສາຣນີ້ບອກໄວ້ ຢາກມາຮ່ວມຮຽງສອງ
ຢາກມາຄອງຄຽງກາຽ ຮ່ວມເຮືອນຫໍຫ້ອງ
ມາຂໍຈອງເອົາເຈົ້າ ຜູ້ເນົາໄກໄດ້ຕັ້ງຕໍ່
ພໍເປັນໄປໄດ້ບໍ່ນ້ອງ ທອງແປ້ນແຜ່ນດຽວ

ໃນສາຣຮັກຝາກກ້ຽວ ກາງຕໍ່ຄວາມຮັກ
ຈັກສິເປັນສັນໃດ ຍາມອ່ານສາຣຜະອວນອ້າຽ... ໂອນໍ...
ສາຣນີ້ຂຽນຈາກເຄຫາຫ້ອງ ໜອງແມງດາບ່ອນເນົາຢູ່
ຝາກມາເຖິງຍອດຊູ້ ຜູ່ເຄີຽເວົ້າຕໍ່ກັນ

ຈິຕກະສັນຄິດຄົ້ນ ໝອງໝົ່ນທາງໃຈ
ຈຶ່ງໄດ້ບາຽດິນສໍ ກະດາດລົງຂຽນແຕ້ມ
ແຈມພະວາຈາຕ້ານ ຖແລງການເອື້ອນເອີ່ຽ
ເຜີຽວາຈາຮັກນ້ອງ ບໍ່ມີມື້ສິຊວ່າງຫາຽ

ຄິດຮອດຫຼາຽຢາກເຫັນໜ້າ ໃນອຸຣາມັນອຸກອັ່ງ
ຝາກຄວາມຫວັງຕໍ່ນ້ອງ ຈັ່ງຂຽນແຕ້ມສົ່ງໄປ

ໃນສາຣນີ້ບອກໄວ້ ຢາກມາຮ່ວມຮຽງສອງ
ຢາກມາຄອງຄຽງກາຽ ຮ່ວມເຮືອນຫໍຫ້ອງ
ມາຂໍຈອງເອົາເຈົ້າ ຜູ່ເນົາໄກໄດ້ຕັ້ງຕໍ່
ພໍເປັນໄປບໍ່ລະນ້ອງ ທອງແປ້ນແຜ່ນດຽວ

ໃນສາຣຮັກຝາກກ້ຽວ ກາງຕໍ່ຂໍຄວາມຮັກ
ຈັກສິເປັນສັນໃດ ເມື່ອຍາມສານຮອດ... ໂອນໍ
ສານນີ້ ສານທີ່ອຸກອັ່ງເອົ້າ ມະໂນເນົາບໍ່ໃສແຈ່ມ
ພ.ສ. ແຮມຫ່າງຊ້ອນ ໄດ້ນອນໄຫ້ຫ່ວງຫາ
ເຖິງຈັນທາແຈ່ມເຈື້ອ ເພີ່ນມາເຟືອໃຫ້ຄິດຮ່ຳ
ອັກສອນນຳສົ່ງເຈົ້າ ແທນຄຳເວົ້າສູ່ອະນົງ

ໃຈປະສົງຢາກພໍ້ ພໍຫົວໃຈບໍ່ຂາດຫວິ່ນ
ເປັນສານສິນແຕ່ງແຕ້ມ ແກມເວົ້າເລົ່າຜຍາ ໂອນໍ... 
ພໍສິຈອນຈາກຈ້ອຽ ຜັດມາສອຽຜຍາໃສ່ ແທ້ນໍ
ປາກກັບໃຈ ສັງມາພອຽພິກປີ້ນ ລວງລີ້ນໃຫ້ພີ່ຫຼົງ

ໄປຮ້ອຽຄົດຮ້ອຽໂຄ້ງ ປະສົງຫ່າງໃຫ້ໄກຕາ
ບໍ່ຢາກທຽວມາຫາ ຢາກຫ່າງລາໃຫ້ມັນມົ້ມ
ສັງມາຈົມກັບຄວາມເວົ້າ ໂອນໍໍເຮົາຄົນຂີ້ໂຫຍ່ຽ
ຄານກົ່ມໂກະກົ່ມໂກ້ຽ ໂຫຽຮ້ອງສ່ອງແຕ່ດາວ ແທ້ນໍ ໂອນໍສົ້ມ ຄາຣົມຫຼາຍຢາຍຫ່າງ
ເຖົ້າກະຊ່າງຄ້າງບ້ານ ບໍ່ມີຢ້ານເພິ່ນຊິຫຍັນ

ແຕ່ສຳຄັນຊຸມສາວເຖົ້າ ຫຼຽວເບິ່ງເງົາເຈົ້າຂອງແດ່
ຢ່າສ່ອງໜ້າແພ້ແວ້ ແວເວົ້າແຕ່ບ່າວຫຼາຍ

ເຖິງວ່າຮຽມຂີ້ຮ້າຽ ບໍ່ມີດອກຫົວງູ
ບໍ່ເຄີຽຊູພັງພານ ແຜ່ຜາຍປະກາຍເບັ້ຽ
ບໍ່ມີເມັຽທຽມຊ້ອນ ຍັງນອນດາຽກາຽປ່ຽວ
ຍັງບໍ່ຫານຫຍອກກ້ຽວ ສາວນ້ອຽເອື້ອນອ່ອຽຄວາມ. ໂອນໍ... 
ນາງເອີ້ຽ ໄຂກໍໃຫ້ໄຂມາຖ້ອນ ທາງຊາຽຊິຖ້າໂຕ່ງ
ໄຂໃຫ້ຕຣົງຕໍ່ທ້າງ ທາງອ້າຽຊິໂຕ່ງເອົາ

ຢ້ານແຕ່ຕິຖແລງເວົ້າ ເອົາເລົາມາປູກ 
ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຊາດອ້ອຽ ກິນໄດ້ບໍ່ຫ່ອນຫວານ. ໂອນໍ ນາງເອີ້ຽ...
ພີ່ນີ້ ຄືຕົ້ນໄມ້ ບໍ່ມີງ່າມາປົກ ນາງເອີຽ
ມີແຕ່ກົກ ບໍ່ມີໃບ ເດ່ລຳໂທນໂທ້
ນ້ອງນັ້ນໂພສີເຫຼື້ອມ ຂຽວງາມ ໃບອ່ອນ ນາງເອີຽ
ອ້າຽຜັດຄື ບວກ ຄ້ອນ ສິນອນເຫຼັ້ນ ຜັດແມ່ນຄວາຽ

ຫົງບໍ່ເຫັນດີດ້ວຽ ວັງຕົມ ຢ້ານເໝັນສາບ ບໍນາງ
ໃສຈັ່ງນ້ຳບໍ່ແກ້ວ ຫົງເຈົ້າຈັ່ງລ່ອງລອຽ

ນ້ອງນັ້ນ ຫວານຈັ່ງອ້ອຽ ບໍ່ມີປ່ຽນເປັນຂົມ
ມີແຕ່ຫວານຊົມລົມ ດັ່ງນ້ຳຕານ ໄດ້ເລັຽລີ້ນ
ຊາຽນີ້ ແນວນາມນ້ຳ ສາມສິບປີ ກະບໍ່ຖ່ອງ ນາງເອີຽ
ນ້ອງນັ້ນ ເຫຼື້ອມຈັ່ງທອງ ອ້າຽນີ້ໝອງກ່ຳປີ້ ແປງໄດ້ກະບໍ່ຄື

ໂຕອ້າຽ ດຳຈັ່ງໝື້ ບໍ່ອາດຄູ່ຫົງເຫີນ
ບິນວັ່ງເວີນວັງຫຼວງ ຢູ່ສະບາຽໃນນ້ຳ
ຍາມອ້າຽ ລົງໄປເຫຼັ້ນ ທີດຽວຢ້ານຕາຽເປົ່າ
ແນວຂອງເກົ່າ ໃຜກະບໍ່ຢາກໄດ້ ຢ້ານມັນຮ້າງ ກວ່າເດີມ

ເຍີມຕາມໄປ ຂໍກາຽເລື້ອຽ ເດີນຕາມເຟືອຽ ເລື້ອຽຕາມປ່າ
ຫົງເຈົ້າ ບິນຜ່ານຟ້າ ອ້າຽນີ້ ຜັດໂອນງ່າໄມ້ ຢູ່ທາງໃຕ້ ຈັ່ງຊະນີ ຊັ້ນແລ້ວ ໂອນໍນາງເອີ້ຽ...
ຕົກກະເທີນວ່າໄດ້ມ້ວນ ບໍ່ເປັນບຸງເປັນກະຕ່າ
ຄັນບໍ່ເປັນກະຊ້າ ໃຫ້ເປັນຂ້ອງໃສ່ປາ

ຄັນບໍ່ເປັນກອນບ້ານ ໃຫ້ເປັນກອນເລົ້າແນ່
ຄັນບໍ່ເປັນແຕ່ແທ້ ໃຫ້ຍໍມ້ວນດອກໃສ່ໄຟ

ຄັນບໍ່ຈິງບໍ່ມາເວົ້າ ບໍ່ຂັນເອົາເຈົ້າບໍ່ວ່າ
ແມ່ນບໍ່ນໍ້ນ້ອງຫຼ້າ ທີ່ຈາເວົ້າກ່າວຂານ

ຢ້ານຫຼາຽເດ້ອ້າຽຢ້ານ ສາວວຽງຈັນເວົ້າຄວາມລ່າຽ
ມີຜູ້ຊາຽທົ່ວບ້ານ ມາຂັນເວົ້າຕໍ່ພະນາງ

ຢ້ານແຕ່ວາງປະຖີ້ມ ມິດອີ່ມຊີ່ມບໍ່ມີຈາ
ຢ້ານແຕ່ຕົວະໃຫ້ມາ ອົກທະລາຽເພມ້າງ
ຢ້ານແຕ່ທາງນາງນ້ອງ ບໍ່ສນອງຄືຄຳວ່າ
ຢ້ານແຕ່ນ້ອງມີໃໝ່ ຢ້ານແຕ່ໄດ້ພົບໜ້າ ແລ້ວປະຖີ້ມບ່າວພີ່ຊາຽ

ນາງເອີ້ຽ... ນາງວ່າ ປາຖນານຳອ້າຽ ສິນຳຮອຽທຸກບາດຍ່າງ
ປາຖນາຢູ່ສ້າງ ນຳອ້າຽຮ່ວມພີ່ຊາຽ ຊັ້ນບໍ້

ອ້າຽກະມີໃຈໝັ້ນ ຄືກັນກັບເຈົ້າວ່າ
ຢາກກິນເຂົ້າຮ່ວມພາ ຢາກສິມາຮ່ວມຫ້ອງ ກັບນາງນ້ອງດັ່ງກັນ

ນາງເອີ້ຽ... ອ້າຽນັ້ນລອງຖາມແລ້ວ ແນວມານດາກະບໍ່ວ່າ
ອ້າຽເວົ້າໃຫ້ເພີ່ນຟັງ ສາວວຽງຈັນຝ່າຽກ້ຳ ເຮືອນສາມພ້ອມເຮືອນສີ່ພຽງ

ແມ່ບອກວ່າ... ຄັນແມ່ນສາວບໍ່ເຕື້ອງ ຢ່າຟ້າວງ່ຽງກະບຸງຕັກ
ຢ່າຟ້າຫຼົງຄວາມຮັກ ຮ່າຜູ່ສາວບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ຢ້ານສິຕຣອມໃຈເສົ້າ ຍາມເມື່ອເຂົາ ເວົ້ານຳຊາຽໄວ້ຫຼາຽແງ່
ຄັນບໍ່ຟັງຄວາມແມ່ ຍາມນາງແປປ່ຽນດ້ານ ຊາວບ້ານເພີ່ນສິຫຍັນ

ຄອຽເບິ່ນກັນໄປທາງໜ້າ ໃຫ້ເວລາກັນ ເບິ່ງຈັກໜ່ອຽ ເນາະນາງ
ໃຫ້ມັນສຸກກ່ອນຫຼ້າ ກິນໄດ້ຈັ່ງສິຫວານ ຊັ້ນແລ້ວ... ນາງເອີ້ຽ
 ໂອນໍ... ໜາວເທື່ອນີ້ ເຫັນທີ່ທໍຣະມານ ເດນໍ
ຍາມລົມພານໂຊຽພັດ ຜ່ານພະໂຍມຮຽວໄມ້
ໃຈອະຫັງຮຽມຂ້າ ຄນິງຫາແຮງຮອດ
ຄົນເຄີຽ ກອດແຕ່ກີ້ ດຽວນີ້ໜ່າຽລືມ ແລ້ວຣື

ອັນວ່າ ຄວາມປຣາບປຣື້ມ ປາງກ່ອນຕອນກົກ
ເຈົ້າຍັງ ສາທະຍາຽຍົກ ຮັກຮຽມແຮງອ້າຽ
ເວລາກາຽເລິງລ້ຳ ຄວາມຄຳຍັງຈຳຈື່ ບໍ່ເດ
ຢ້ານຄື ລົມຜ່ານໄມ້ ພໍໃຫ້ເນີ້ງໜ່ຽວນຳ

ພີ່ນີ້ ຄິດອ້ຳລ້ຳ ນຳແຕ່ອະນົງນາງ
ເໝືອນເຜີ້ງ ຄິດນຳດາງ ຄະນິງນາງໂດຽດ້າມ
ຍາມຫ່າງໜ້າ ໃນອຸຣາເອົ້າອັ່ງ ເດ້ນໍ
ຈັກວ່າ ຍັງຮັກອ້າຽ ຫຼືໃຈຍ້າຽຫ່າງເຫີນ ແລ້ວບໍ ໂອນໍ..ປື້ມ ຄຳວ່າລືມບໍ່ມີໃນໃຈພີ່
ໃນອາດີດກະແມ່ນຜູ້ນີ້ ປັຈຈຸບັນກະແມ່ນສາວຜູ່ນີ້ ອານາຄົດກະຫາກແມ່ນສາວຜູ່ນີ້ ບໍ່ຂໍເວັ້ນຫຼີກໜີ

ຝາກຊີວີໄວ້ນຳນ້ອງ ຊາຕນີ້ປອງຮັກແຕ່ເພິ່ນ
ເກີນຜູ່ສາວໂລກນີ້ນັ້ນ ມີນ້ອງແຕ່ຜູ່ດຽວ
 ໂອນໍ ປະທຸມມາເຫຼົ່າເຊື້ອ ເກີດກໍ່ກາງບຶງ
ບົວຣະບັດໃບ ເບັ່ງບານເໜືອນ້ຳ
ເກີດຈາກກ້ຳ ກາງຕົມໃຕ້ລ່າງ
ສິ່ງໂສມົມຊະລ້າງ ກາງກ້ານກີບສລວຽ

ເກສອນ ອ່ອນອ້ວຽຊ້ວຽ ນວຽນາຕພັນນະສີ
ຍາມສຸຣີສາຽແສງ ສ່ອງແຍງຍັງພື້ນ
ຍວງແຍງ ຜືນແຜ່ນນ້ຳ ສເມີຄຳລ້ຳຄ່າ
ປະທຸມມາຍິ່ງແຍ້ມ ແນມແລ້ວຄິດສະອອນ ເດນໍ

ທວນທົບຍ້ອນ ເຖິງບ່ອນຕອນກົກ
ບົວລະສິ່ງ ສົກກະປົກ ຍົກຊູເຊີຽກ້ານ
ອະດີຕການ ພຍັນໜ້າ ພັກສາປາເຕົ່າ (ພຍັນ=ອັນຕລາຽ, ພັກສາ = ອາຫາຣ)
ສເມີ ກໍອື່ນຕົ້ນ ມໍມ້ຽນແຕ່ຕົມ ໂອນໍ... 
ມາອອນຊອນກອນກາບກ້ຽວ ກຽວພັນບັ້ນບ່ອນ...ແທ້ນໍ
ວ່າເປັນກອນກ່າວອ້າງ ວາງຕັ້ງສັງຄ່ອງຄື

ອ່ານມາຫຼາຽລ່ວງມື້ ກະລ້ວນແຕ່ສຳຄັນ
ອັສສະຈັນໃຈຫຼາຽ ຊື່ນໃຈຊົມຊ້ອຽ
ຂໍຈົ່ງຄອຽສງວນໄວ້ ອັນແນວໃດມີຄຸນຄ່າ
ສຸພາສິດທັງຜຍາ ໝູ່ເຈົ້າມາວ່ານັ້ນ ສຳຄັນຖ້ວນມ່ວນຫຼາຽ ແທ້ແລ້ວ ໂອນໍຫຼ້າ ເຫັນອ້າຍມາເຮັດຊົງຍາກ
ຖາມບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າ ໂອນໍເຈົ້າມາຊ່າງເປັນ 

ຫຼືເຈົ້າເຫັນຊາຍພຸ້ນ ຜູ້ມີບຸນວາດໃຫຍ່
ເລີຍລືມທຸກຂະມອດໄຮ້ ໄລຮ້າງຮ່າງໜີ 

ຫຼືແມ່ນມີຄົນຄ້ຳ ອຸປປະຖັມພຽນພາກ
ມີຜູ້ອຸປປະຖາກຖ້ວນ ພະອວນນ້ອງຈັ່ງຫ່າງຫາຍ

ຈຶ່ງໄດ້ກາຍໄປໜ້າ ຄວາມຈາບໍ່ຄືເກົ່າ
ປ່ອຍໃຫ້ອ້າຍນັ່ງເອົ້າ ນອນເສົ້າເກົ່າໝອງ. ໂອນໍຫຼ້າ ສາວຊ່າທາງໄກ
ເປັນຈັ່ງໃດເດ້ນາງ ມາຫ່າງເຫີນກັນແທ້
ຫຼືແມ່ນແວທາງເວີ້ງ ໄປເນົາເປີງເຮືອນຫຼັງໄໝ່
ຫຼືພົບບ່າວທາງໄກ ຫຼືພໍ້ໄທຕ່າງບ້ານ ລືມຕ້ານຕໍ່ພີ່ຊາຽ. ໂອນໍຫຼ້າ ອ້າຽນີ້ມາຢອກຊື່ໆ
ຕາມພາສາຄົນຂີ້ດື້ ຢ່າຖືອ້າຍໜ່າຽຊັງ. ໂອນໍ ອ້າຽເອີ້ຽ... ປາຄໍ່ຕ້ອນ ບໍ່ຄອງໄດ້ເຮັດປາແດກ
ແຂກຕ່າງບ້ານ ບໍ່ຄອງໄດ້ເຮັດຜົວ ດອກອ້າຽເອີ້ຽ. ໂອນໍ ອ້າຽເອີ້ຽ... ນ້ອງນີ້ ແພລາຽສ້ອຽ ເປັນຮອຽໜູກັດຂາດ
ບໍ່ຄືສາດເສື່ອກວ້າງ ຂວາງພື້ນແຜ່ນພະລານ 

ບໍ່ສົມຕຽງຄ່າລ້ານ ຄືພົມແຜ່ນຜືນໄໝ 
ບໍ່ອາດພືປູໄປ ໃສ່ຮອງຫຼອງພື້ນ
ແນວວ່າຜືນແພຮ້າຍ ຢາກອາຽເຂີນເພິ່ນຊິໜ່າຽ
ແພແຜ່ນຜືນຂີ້ຮ້າຽ ກາຽໃກ້ເພິ່ນຊິກູຍ ແທ້ແລ້ວ.
 ໂອນໍ...
ອ້າຽກະ ຄອຽຄອງນ້ອງ ຄອຽແລຄອຽຫຼ່ຳ
ບໍ່ວ່າແລງຄ່ຳເຊົ້າ ຄອຽເຈົ້າກະບໍ່ເຫັນ

ເປັນນຳເວນພາກເວັ້ນ ໃຫ້ເຮົາຮ່າງກັນໄກ
ຢູ່ທາງໃດນໍນາງ ຊ່າງບໍ່ຄືນມາບ້ານ
ຂໍໃຫ້ສົງສານອ້າຽ ຊາຽພອຽພາກຄູ່
ຢູ່ຜູ່ດຽວໂສກເສົ້າ ແລງເຊົ້າເປົ່າດາຽ

ຢ້ານແຕ່ຕາຽເສັຽຖີ້ມ ສາລະນໍເສັຽທ່າ
ສາວຊ່າມາຫຼອກອ້າຽ ໃຫ້ຊາຽຊ້ຳກ່ຳໃຈ

ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງສິໄດ້ ຊ້ອນຄູ່ທຽມສອງ
ຄອງຄວາມຮັກ ຮ່ວມກັນນໍນ້ອງ
ຫຼືບໍ່ປອງໃຈສ້າງ ນຳພີ່ຊາຽອ້າຽພີ່
ໜີໄປຊອນໃໝ່ຊ້ອນ ຊອນຊູຊູ້ພີ່
ອ້າຽນີ້ ນອນປ່ຽວແລ້ງ ເລີຽສິແຫ້ງຫ່ຽວຕາຽ

ແສນສິ ເສັຽດາຽເຈົ້າ ສິເອົາແນ່ບໍ່ມີວາງ
ແສນສິ ເສັຽດາຽນາງ ວ່າງໃດກະເລີຽຮ້າງ
ທາງມັນຄາເມືອໜ້າ ມືນຕາບໍ່ເປັນປ່ອງ
ໄດ້ແຕ່ຄອງມ່ອມນ້ອງ ນາງເຈົ້າເກົ່າຫຼັງ

ສັງມາລວງຫຼອກອ້າຽ ໃຫ້ມ້າງມຸ່ນທາງໃຈ
ສັງເລົ່າ ໄລຄວາມຫຼັງ ສັ່ງກັນແທ້ນໍນ້ອງ
ສອງເຮົາຍັງຈາໝັ້ນ ສັນຍາກັນຄັກແນ່
ວ່າສິ ຮັກແທ້ແທ້ ບໍ່ແປປີ້ນຫ່າງກັນ

ນ້ອງນັ້ນວ່າຮັກອ້າຽ... ອ້າຽກະວ່າຮັກນ້ອງ... 
(ສອງເຮົາຮ່ວມຈາຂານ ນໍນາງເອີຽ)
ບັດນີ້ ເລີຽລາລັບ ສະລັບໄປເປັນບັ້ນ
ສັນຍາ ເປັນໝັນຈ້ອຽ ເຫຼືອແຕ່ຮອຽແຮມຮ່າງ
ເອົາໃໝ່ທາງໜ້າພຸ້ນ ບຸນອ້າຽຊ່າງບໍ່ມີ

ປະໃຫ້ທາງອ້າຽນີ້ ມີແຕ່ຄວາມຂົມ
ທົນຣະບົມງົມທຸກ ສິຢູ່ໄປຈັ່ງໃດໄດ້
ໃຜເດ້ນໍ... ສິມາດາມໃຈໃຫ້ ໄວແນ່ເດີ້ ໃຫ້ຟ້າວວ່າ
ຮຽມສິລໍຢູ່ຖ້າ ທາງພີ້ພີ່ສິຄອຽ... ໂອນໍອ້າຽນີ້ ປຽບພະນາງນ້ອງ ຄືຢາຂນານເອກ
ບໍ່ແມ່ນເສກເຊັ່ນອ້ອຽ ຊິມຫວານແລ້ວສິເຫຼົ່າຄາຽ

ນາງນີ້ ມີຄວາມໝາຽລື່ນລົ້ນ ປຽບຄືໃຈ-ກາຽ ອ້າຽພຸ້ນຕົ໋ວ
ບໍ່ແມ່ນມົວເວົ້າເຫຼັ້ນ ເຫັນເປັນເຣື່ອງມ່ວນຍິນ
ຄັນແມ່ນ ຊິນຊາຕາຄາດສິໄດ້ ໃຫ້ນ້ອງຕຽມຫໍ່ຜ້າໜີໄປນຳອ້າຽໄດ້ບໍ່
ເງິນບໍ່ພໍສິແຕ່ງນ້ອງ ຄ່າດອງອ້າຽ ຫັ່ງບໍ່ມີ... ໂອນໍ...
ຮຽມນີ້ເນົາໃນຫ້ອງ ຄົນດຽວບໍ່ມີຄູ່
ຢູ່ຄົນດຽວໂສກເສົ້າ ຫາຄົນເວົ້າ ນຳຂ້ອຽ ກະບໍ່ມີ

ແສນສິອຸກອັ່ງເອົ້າ ຈຶ່ງເວົ້າວາຈາກ່າວ
ສາວສ່ຳເລັກ ສ່ຳນ້ອຽ ມາແມ້ຕໍ່ຜຍາ

ບໍ່ຫາວ່າພຸ້ນພີ້ ທາງໃດກະຕາມແຕ່
ມີອັນໃດໃຫ້ເຈົ້າແກ້ ແປເວົ້າເຂົ້າໃສ່ກັນ

ໃຫ້ມ່ວນມັນໄປໜ້າ ຫັນສາຢ່າເຫີນຫ່າງ
ສມາສິກຕ່າງໆ ໂພສຕ໌ເຂົ້າມາເລື້ອຽໆ ໂຊເລ້ຕໍ່ໄປ

ໃຈໃຫ້ໃສຕໍ່ຕັ້ງ ສັງສັນເຮົາສືບຕໍ່
ພໍໃຫ້ມີຫົວຂໍ້ ຢ່າຣໍຖ້າມັນສິສວາຽ

ອວ່າຽໜ້າມາຈາເວົ້າ ເອົາຄາຣົມສົມມາຕື່ມ
ຢ່າຊູລືມຜູ່ຂ້າ ຜູ່ຈາຈ້ອຽອ່ອຽຜຍາ

ຮຽມນີ້ມາມື້ນີ້ ປະສົງຫາແຕ່ຄວາມມ່ວນ
ບໍ່ໄດ້ມາໃສ່ຮ້າຽ ກວນແທ້ເພິ່ນຜູ່ໃດ

ຂໍແນ່ເດີ້ ອາພັຍໄວ້ ຢ່າຟ້າວໄລ່ຮຽມໜີ
ລາງເທື່ອມີຄວາມຈາ ສິມ່ວນພໍຟັງໄດ້

ໃຜໄດ້ມາເຫັນແລ້ວ ມີແນວໃດໃຫ້ມາຕໍ່
ຢ່າຣໍເສີຽຢູ່ຢັ້ງ ມາຈາເວົ້າເຂົ້າໃສ່ກັນ

ຫາຄວາມມັນມາເວົ້າ ໂສກັນໃຫ້ມັນແມ່ນ
ເຣື້ອງໝໍລຳໝໍແຄນ ເຣື້ອງອາຫານແຊບຊ້ອຽ ກະເຊີນເຈົ້າວ່າມາ

ກັບທັງເຣື້ອງເສື້ອຜ້າ ທັງລີລາຟ້ອນແອ່ນ
ເຣື້ອງດົນຕຣີລາວແພນ ສະແນນສຽງໝູ່ນັ້ນ ກະມາຍ້ອນເຂົ້າໃສ່ກັນ

ປະເພນີ້ເຮົາວ່ານັ້ນ ອັນດີຕັ້ງແຕ່ເກົ່າ
ເອົາຮັກສາສົ່ງໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລ້າຫຼ່າຫຼົງ

ໃຫ້ດຳຣົງໄປເມືອໜ້າ ພັນລະນາສືບຕໍ່
ເອົາລະນໍພີ່ນ້ອງ ຂໍເຊີນເຈົ້າຕໍ່ກອນ... ໂສພາພ້ຽງ ພຽງພາບອິນແປງ
ຂໍຖແລງແປງຄຳ ຖະເລີ່ຽນຳເດີ້ນ້ອງ 
ຂໍເປັນຫ້ອງ ເຊົາໃຈໃຫ້ຫາຽປວດ 
ພໍໄດ້ລວດລ່ວງເຊົ້າ ບັນເທົາແກ້ແກ່ນກາຽ.