ໝວດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຽຕົວ "ຜ"

 • ຜຍາກ້ຽວພາຣາສີ ໂຕ້ຕອບໜຸ່ມສາວ
  (ເອົາແບບຕົ້ນສບັບ)

  (ຊາຍ)... ສຸກສ່ຳບາຽໝັ້ນ ສເມີມັນເຄືອເກົ່າບໍ່ນໍ
  ທັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ສ່ຳບາຽຖ້ວນຢູ່ສູ່ຄົນ ບໍ່ເດ

  (ຍິງ)... ນ້ອງນີ້ສຸກສ່ຳບາຽໝັ້ນ ສເມີມັນເຄືອເກົ່າ ຢູ່ດອກອ້າຽ ທັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສ່ຳບາຽພ້ອມສູ່ຄົນ

  (ຊາຍ)... ອ້າຽນີ້ຢາກຖາມຂ່າວນ້ຳ ຖາມຂ່າວເຖິງປາ ຖາມຂ່າວນາ ຢາກຖາມຂ່າວເຖິງເຂົ້າ ອ້າຽຢາກຖາມຂ່າວເຈົ້າ ວ່າມີຜົວແລ້ວຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມີແຕ່ຊູ້ ຜົວຊິຊ້ອນຫາກບໍ່ມີ

  (ຍິງ)... ໂອນໍ... ອ້າຽເອີ້ຽ ນ້ອງນີ້ປອດອ້ອຽຊ້ອຽ ສເມີດັ່ງຕອງຕັດ
  ພັດແຕ່ເປັນຍິງມາ ບໍ່ມີຊາຽຊິມາກ້ຽວ
  ພັດແຕ່ສອນລອນຂຶ້ນ ບໍ່ມີເຄືອຊິກ້ຽວກຸ່ມ
  ພັດແຕ່ເປັນພຸ່ມໄມ້ ເຄືອຊິກ້ຽວກະບໍ່ມີ

  (ຊາຍ)... ນ້ອງຢ່າໄດ້ຕິຖແລງເວົ້າ ເອົາເລົາມາປູກ
  ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອຊາດອ້ອຽ ກິນໄດ້ກໍບໍ່ຫວານ

  (ຍິງ)... ຄັນບໍ່ຈິງນ້ອງບໍ່ເວົ້າ ຄັນບໍ່ເອົານ້ອງບໍ່ວ່າ
  ຄັນແມ່ນທ່າ ນ້ອງບໍ່ໄລ່ຄວາຽລົງ ຕີລົງແລ້ວ ຖອຽຄືນມັນຊິຍາກ
  ມັນຊິລຳບາກນ້ອງ ທຽວຫຍຸ້ງຢູ່ບໍ່ເຊົາ

  (ຊາຍ)... ອ້າຽນີ້ ເປັນດັ່ງອາຊານັຍມ້າ ເດີນທາງຫີວຫອດ
  ມາພໍ້ນ້ຳສ້າງແລ້ວ ໃນຖ້ຳກະສ່ອງດາຽ
  ກາຽໄປແລ້ວ ຜັດຄືນມາກົ້ມສ່ອງ
  ຢາກກິນກະກິນບໍ່ໄດ້ ເລັຽລີ້ນຢູ່ເປົ່າດາຽ

  (ຍິງ)... ນ້ອງນີ້ ເປັນດັ່ງເຮືອຄາແກ້ງ ເສົາປະດົງຄຸງຫາດ
  ຫາຜູ້ຄິດຊ່ອຽແກ້ ໃຫ້ຫາຽຮ້ອນກະບໍ່ມີ.

 • ບໍ່ຢາກລາຈາກ

  ປາຊິໄລລານ້ຳ ຄຳເອີຽຊິເອີ້ນສັ່ງ
  ຊັ່ງຊິໄກໝາກໂຕ້ນ ຄົນຊິໄຫ້ແອ່ວນຳ
  ຄຳຊິໄກສາຽສ້ອຽ ກອຽມັນຊິລາປ່າ
  ໝາຊິລາເຂົ້າປັ້ນ ກະສັນໃຫ້ແອ່ວນຳ

  ປູປາຊິລານ້ຳ ເຂົ້າກ່ຳຊິລາໜອງ
  ບົວທອງຊິລາບຶງ ບ່າວພີ່ຊາຽຊິລານ້ອງ
  ໜອງຊິລານ້ຳ ນາທາມຊິລາທົ່ງ
  ຜົມປົ່ງລາງ່ອນໂດ້ນ ຫວີຊິຊົ້ນບ່ອນໃດ

  ນັບມື້ໄກກັນແລ້ວ ຫົວເຮືອຊິລາຝັ່ງ
  ດອກສມັ່ງລາຈາກຕົ້ນ ຟານເອີຽຊິລາໜ່າງ

  ໝາກຂ່າງໄກໝາກກິ້ງ ຊິງຊິໄຫ້ຕໍ່ນົກທາ
  ກາຊິລາໄກ່ນ້ອຽ ອ້ອຽຊິຫ່າງຮາມສວນ
  ດວນດັນຫອມ ຊິຫ່າງກໍໄກຕົ້ນ
  ຝົນຊິລາຟ້າ ປູປາຊິລາບວກ
  ຮວກຊິລາແມ່ນ້ຳ ນາງນ້ອຽຄ່ອຽຢູ່ດີ

  ປີຊິລາກ້ວຽ ຄວາຽບັກເລຊິລາທົ່ງ
  ດົ້ງຊິລາມ້ອນ ສວນມອນຊິລາຈໍ່
  ປໍຊິລາເຊືອກອ້ອງ ຄວາຽນັ້ນຄ່ອຽຢູ່ດີ

  ສີຊິລາໜ້າ ບາທາຊິລາເກີບ
  ເສີບຊິລາປີ່ແອ້ ແຄນໄຄ້ຂຸ່ຍຊໍ
  ນໍຊິລາຊ້າງ ເສືອສິງຊິລາປ່າ
  ສາຊິລາຫຍ້າ ກວຽຍາຊິລາຂ້ວນ
  ທວນຊິລາຫຍ້າ ຝາເຮືອນທັງດວດ
  ຕິບນວດລາກະເຊົ້າ ບອກປູນນັ້ນຄ່ອຽຢູ່ດີ. (ຜາແດງ)

 

 • ຜຍາ ເປັນຄຳເວົ້າ ຊາວລາວຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ
  ຜູກເປັນບົດຄຳສອນ ຜູກເປັນກອນແອ່ວອ້ອນ ກອນກ້ຽວກ່ຽວກັນ
  ຜູ້ບ່າວລົງເລາະບ້ານ ຍາມຄ່ຳຊົມສາວ
  ເອົາຜຍາມາວອນ ແອ່ວຊອນຊົມຊູ້
  ສາວນາງໄຂຄຳຕ້ານ ຂານຄຳອອກອ່ອຽ
  ຕອບຄຳຫວານກ່າວຕ້ອນ ຫາກລົງລ້ວນແຕ່ຜຍາ ແທ້ແລ້ວ
 • ຜຍາຊ້ອນ ເປັນກອນແຖມຖ່າຍ
  ພໍຢາກບອກວ່າອ້າຍ ຄິດນຳນ້ອງຢູ່ບໍ່ເຊົາ

  ທຸກຄ່ຳເຊົ້າ ອ້ອຍອິ່ນຖວິນຫາ
  ເຄີຍຮ່ວມພາແລງງາຍ ໄນ່ນົວຫົວເວົ້າ
  ຮຽມຍັງເຄີຽຈົກເຂົ້າ ບິດເອົາມາປັນແບ່ງ
  ຈ້ຳນ້ຳແກງກົ້ນຖ້ວຽ ກະບວຽນ້ຳສົ່ງມື

  ເຈົ້າລື່ນດື້ ອ້າຍຍັງນາບແນຕາ
  ສອນພາສາພາກພຽງ ສ່ຳນຽງຈາຕ້ານ
  ຂານໄຂເວົ້າ ເອົາໃຈຈຽມຈອດ
  ພໍມາຮອດມື້ນີ້ ສັງລືມກີ້ກ່ອນຫຼັງ.
 • ຜູ້ເພິ່ນ ໜີໄປຄ້າ ທາງໄກ ຍັງຮູ້ຂ່າວ
  ຄັນບໍ່ ກັບຕ່າວບ້ານ ຍັງພໍໄດ້ ຂ່າວສານ
  ອັນວ່າການ ຕາຽນີ້ ບໍ່ມີທາງ ສິເຫັນໃງ່
  ຈັກວ່າຕົກ ເຂຕໃດ ຈັກວ່າໄປ ເຂຕກ້ຳ ເໜືອໃຕ້ ບໍ່ຮ່ອນຍິນ
  ຈັກວ່າໄປ ດີຮ້າຽ ທາງໃດ ບໍ່ເຫັນເງື່ອນ
  ຝູງໝູ່ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ເຮໄຫ້ຈົ່ມນຳ
 • ຜູ້ຟັງເອີ້ຽ... ຄົນດຽວນີ້ ບໍ່ຄືຄົນລຸ້ນເກົ່າ
  ບໍ່ຄືຄາວກ່ອນກີ້ ສມັຍເຄົ້າເກົ່າຫຼັງ

  ແຕ່ອະດີດເກົ່າພຸ້ນ ປູ່ຍ່າແລະລູງຕາ
  ທຽວໄປມາຫາກັນ ບໍ່ຣວດເຣວໄວຟ້າວ
  ຕັ້ງແຕ່ຄາວກ່ອນກີ້ ທັມນຽມແບບເກົ່າ
  ເອົາມືອີ້ວແກ່ນຝ້າຽ ກາຽກ້ຽວໃສ່ຫຼາ

  ຄົນພາກັນເຂັນຝ້າຽ ຍາມແລງລົງຂ່ວງ
  ເຂັນຝ້າຽລວງເດີ່ນບ້ານ ໄຟໄຕ້ກະບໍ່ມີ

  ມີແຕ່ຜາງມັນຕັ້ງ ກອງຟືນມາສຸມຕໍ່
  ເອົາແສງເດືອນນໍ້ຢູ່ຟ້າ ມາໃຊ້ຊ່ອຽແສງ

  ຢູ່ກັນເປັນຄຸ້ມໆ ລົງຂ່ວງໂຮມກັນ
  ເຂົ້າແລງແລ້ວລົງໂຮມ ເພື່ອນຝູງມາເຕົ້າ
  ບໍ່ຈັກເດັກຫຼືເຖົ້າ ເອົາແຄນອອກມາເປົ່າ
  ທັງດີດຊຸງໂອ່ຍພ້ອມ ຊໍອູ້ກໍ່ໂຫ່ງັນ

  ອອກຂ່ວງນັ້ນແລ້ວ ກໍ່ໄປຂ່ວງນີ້ ລຽນເລາະຕົບມື
  ຜູ້ເຖົ້ານອນປາຽຊານ ງ່ຽງຫູຟັງໄວ້
  ເປັນປະເພນີໄທ້ ບໍ່ຄືກັນຫຼາຽຢ່າງ
  ທາງຖິ່ນຖານບ່ອນບ້ານ ຄາວກີ້ເກົ່າເດີມ... ພີ່ນ້ອງເອີ້ຽ.
 • ຜັກຕ່ຳນິນລາຈາກຮົ້ວ
  ດອກບົວລາຈາກນ້ຳ
  ຖ້ວຽຊາມລາແກງ-ປົ່ນ
  ຝົນສິລາຈາກຟ້າ
  ກາອ້ຽງສ່ວນສິຂາວ
  ໝາກນາວສິເຊົາສົ້ມ
  ສາຽລົມເຊົາພັດຜ່ານ
  ໄມ້ຄານລາຄຸນ້ຳ
  ໂຕອ້າຽກະບໍ່ລືມ
 • ຜິດໃຈເດ້...ນາກຢູ່ນ້ຳ ສັງບໍ່ຊ່າງປັນແດນ
  ແຖນຢູ່ບົນ ສັງບໍ່ຊ່າງປັນເບົ້າ.
 • ຜິດສິລຂໍ້ 3
  ເປັນຈັ່ງໃດນໍ້ຂ້ອຽ ສອຍວອຍເປັນລາຽຕ່າງ
  ເປັນກະເວີ້ງກະວ້າງ ຄືສິໄຂ້ປ່ວຽປີ
  ເຫຕມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຍ້ອນວ່າມັກເມັຽເຂົາ
  ໄດ້ແຕ່ມົວເມົາຄິດ ຈົ່ມນຳທຸກແລງເຊົ້າ
  ຮູ້ວ່າມີຜົວແລ້ວ ທາງໃຈກະໄຫວຫວັ່ນ
  ຈິຕກະສັນບໍ່ແລ້ວ ໂຕຂ້ອຽກະຊ່າງເປັນ
  ສິລ"ກາເມ"ເພິ່ນກ່າວໄວ້ ໃຈກະບໍ່ຫົວຊາ
  ວ່າຢ່າມີໃຈສອງ ຮິ່ນຕອງແດ່ເດີ້ເຈົ້າ
  ຍິງຊາຽມີສອງຊ້ອນ ເຊົາສາຢ່າຕັ້ງຕໍ່
  ພໍສາຢ່າອ່າວເອື້ອ ເບື່ອໄດ້ກໍຍິ່ງດີ
  ເຖິງສິຮູ້ຈັ່ງຊີ້ ໃຈກະຍັງຫ່ວງຄນິງຫາ
  ຄອຽຈອບທຸກເວລາ ທຸກຍາມບໍ່ມີເວັ້ນ
  ເປັນຈັ່ງໃດກະຕາມຖ້ອນ ຍັງອາວອນນຳຊູ້ເພິ່ນ
  ເກີນວ່າມັກຮັກແທ້ ພຽນແກ້ກະບໍ່ຖອງ
  ປອງແຕ່ຢາກເຫັນໜ້າ ຄືປາຄອຽນ້ຳແກ່ງ
  ບໍ່ວ່າແລງວ່າເຊົ້າ ຄອຽຖ້າວ່າສິເຫັນ ນາງເອີ້ຽ ຊູ້ເພິ່ນເມັຽເຂົາເອີ້ຽ...