ໝວດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຽຕົວ "ດ"

 

 • ດີແລ້ວລະນ້ອງຫຼ້າ ອັນຄຳຈາທີ່ເຈົ້າກ່າວ
  ບໍ່ລືມຄາວເບື້ອງໜ້າ ຜຍາກ້ວາງເກົ່າເດີມ

  ພໍໄດ້ເສີມສັນສ້າງ ຕາມທາງແປວປ່ອງ
  ຍ່າງນຳຮອຽຖືກຕ້ອງ ຕາມເຕື້ອງເຣື່ອງຄວນ

 • ດົນປານໃດເດ້ອ້າຍ ຊາຍບໍ່ແວ່ວົນຫາ
  ຄົນເຄີຍຈາວາວອນ ພ່ຳສະອອນອວນໂອ້
  ໂສແຕ່ນຳຄຳອ້າຍ ອິດູຫຼາຍກວ່າໃຜເພິ່ນ
  ຄຶດຮອດອ້າຍເຫຼືອເກີນ ຄຳທີ່ເອີ້ນສັ່ງເວົ້າ ຮັກເຈົ້າຊົ່ວຊີວັງ.

 • ດອກຮັກຊ້ອນ ຊົມຊື່ນ ຂາວນວນ
  ຝາກພະອວນຈອມສີ ມິ່ງມະນີ ນາງນ້ອງ
  ໄກຫົນຫ້ອງ ເຮົາສອງ ພໍໄດ້ຫຼ່ຳ
  ຝາກເປັນຄຳກາບກ້ຽວ ຜະຫຽາກ້ອມ ສົ່ງມາ
  ຮອດເມື່ອຫນ້າ ຜລາບຸນ ໜຸນສົ່ງ
  ໄດ້ຫຼົບຂົງເຂດບ້ານ ພໍໄດ້ຕ້ານ ຮ່ຳຮອນ
  ດອກຮັກຊ້ອນ ສະອອນຊື່ ຄືຊາຽ
  ຮຽມຜູ່ໝາຽສເມີມັກ ຮັກແພງ ພຽງລົ້ນ
  ໜີໄກສົ້ນ ອົນລະຫົນ ວີວ່ອນ
  ຝາກມາລາດອກຊ້ອນ ຕາງໜ້າ ໄດ້ຄຶດນຳ ພີ່ແຫຼວ
 • ດອກໄມ້
  ອັນວ່າ ດວງດອກຊ້ອນ ຊອນງ່າຂາໃບ
  ເປັນມາລັຍສະອອນສີ ແຕ່ງດີດາຮ້ອຽ
  ພວງງາມສ້ອຽ ເປັນຍອຽຍົວຣະຍາດ
  ສວມຄ້ອງພາດໃຫ້ເຈົ້າ ຄໍນ້ອງນາດນາງ
  ພົ້ວດອກຕ້າງ ວາງໃສ່ເປັນປາຽ
  ອຸບະບານງາມຫຼາຽ ຊໍ່ແຊງແຊມຊ້ອນ
  ຕາສະອອນມາລາລ້ຳ ບໍ່ຫາຄຳມາປຸນໃສ່
  ພວງມາລາດອກໄມ້ ສົມເຈົ້າຄູ່ກັນ ແທ້ນາ
  ມາລາດວງດອກໄມ້ ມວນໝູ່ບຸບຜາ
  ເຫັນໝູ່ຈວງຈັນໜາ ຊໍ່ຍາວໃບຍ້ອຽ
  ພວງສີສ້ອຽ ຄູນເຫຼືອງເປື້ອງໄປ່
  ຄືດັ່ງອິນທຣ໌ວາດໄວ້ ພຣະທັຍອ້າຽອ່ອນອຽງ
  ຫຼາຽຫຼາກພ້ຽງ ມວນພ່ຳນຳມາ
  ພໍໄດ້ແຍງຕາງຕາ ບາດຫ່າງລາໄກເວັ້ນ
  ຍັງຈັກເພີນໃຈເຫຼັ້ນ ຍາມບໍ່ເຫັນອ້າຽພີ່
  ເຫັນມາລາສິ່ງນີ້ ສິພໍໂອ້ອ່າວກະສັນ

  ດອກ ນັ້ນ ຂາວສະອາດພົ້ວ ຫອມທົ່ວບໍ່ມີເຫີຽ
  ໄມ້ ມັນເກີຽກວມໜາ ງ່າແຊງແໜງຊັ້ນ
  ສົ່ງ ມາເປັນຂອງໝັ້ນ ແທນໃຈຈາກອ້າຽພີ່
  ນາງ ຈົ່ງເກັບສິ່ງນີ້ ໄວ້ຕາງໜ້າບາດຫງວມເຫງົາ

  ອັນວ່າ ດອກຄັດເຄົ້າ ເອົາອອກຍັງໜາມ
  ຫອມຂາວງາມ ລິດໜາມຄົມໂຄ້ງ
  ອ້າຽຈັກປົ່ງຍໍໃຫ້ ເປັນມາລັຍລ້ຳຄ່າ
  ຫ່ວງຫາຄືດຮອດນ້ອງ ຄນິງແກ້ວຜູ່ຢູ່ໄກ
  ດວງດອກໄມ້ ຫຼາຽສິ່ງສາຣະພັນ
  ອ້າຽຫາກຫັນຫາເລາະ ມອບມວນອວນເຈົ້າ
  ຍາມເມື່ອເຫຼືອງລ່າເສົ້າ ໃບເຫງົາກີບຫຼົ່ນ
  ຢ່າລືມຄົນກ່ອນກີ້ ທີ່ເຄີຽໃຫ້ຮັກກັນ
  ອັນດອກໄມ້ ມວນໝູ່ທັງຫຼາຽ
  ທີ່ນາງບາຽມືຈັບ ຮັບເອົານຳອ້າຽ
  ມັນຫາກໝາຽສເມີໝັ້ນ ສັນພະວາບໍ່ລາລ່ວງ
  ແມ່ນວ່າຮວງກີບຮ້າງ ໃບຊ້ວນຫຼົ່ນລົງ
  ຍັງຈັກຄົງ- ຄວາມຕັ້ງ ຈິຕຕັງອັນແໜ້ນແນ່
  ຈາກຫົວໃຈແກ່ນແທ້ ທາງອ້າຽບໍ່ໜ່າຽແໜງ
  ລ່ຳແຍງ ປວງດອກໄມ້ ມວນໝູ່ບຸບຜາ
  ລ້ວນແຕ່ເປັນມາລາ ຮຸ່ມຫອມບໍ່ເຫີຽເອື້ອນ
  ເພື່ອທີ່ເຕືອນຈິຕເຈົ້າ ຍາມເຫງົາຄິດຮອດພີ່
  ອັນມາລາສິ່ງນີ້ ສັກຂີລ້ຳໄດ້ຮ່ຳຮອນ
  ພົ້ວອ້ອນຕ້ອນ ດອກອ່ອນແໜງນວຽ
  ຍາມສວຽງາມຢ່າລາໃບ ກີບກໍກາງກ້ານ
  ເຈົ້າຈົ່ງບານດວງໄວ້ ຫ້ວງຫະທັຍນ້ອງພີ່
  ກະເສີມສີສົ່ງຊ້ວນ ພະອວນອ້າຽຫາກສວ່າງໃຈ ແທ້ແລ້ວ