ໝວດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຽຕົວ "ງ"

 

 • ງາມກໍງາມແຕ່ໃບໜ້າ ແຂນຂາພັດລີບລ່ອຽ
  ໂຣຄາຫຸ້ມແຕ່ນ້ອຽ ສິເອົາໄດ້ບ່ອນໃດ.
 • ງາມແທ້ເດເດ້ນ້ອງ ໃນຫໍຫ້ອງນ້ອງວ້າງບໍ່
  ບາດຍາມໃດອ້າຍທໍ້ ຊິຂໍຊົ້ນພັກເຊົາ.
 • ງາມແທ້ເດເດ້ນ້ອງ ສເມີພຽງພີມພະວາດ ພີ່ແຫຼ້ວ
  ງາມດັ່ງຫຍາດເພັຊແກ້ວ ລະອອງນ້ຳໝອກໃສ
  ງາມກະໂຈມອ່ອນໄທ້ ອັນນາງໃສ່ສວມສຽນ ແທ້ນາ
  ເຈັຽຣະໄນນິນນຽນ ເພັຊດີມະນີແລ້ມ
  ງາມທັງລາຽຂຽນແຕ້ມ ແຊມຫງອນຊ້ອນກີບ ພູ້ນແຫຼວ
  ສຸດທະວີີບແຜ່ນພື້ນ ບໍ່ຝືນມົ້ມຈົ່ມຫາ
  ຄືດັ່ງຫຍາດແຕ່ຟ້າ ຜືນແຜ່ນແດນສວັນ ພີ່ນາ
  ອັສສະຈັນແທ້ນໍນຽງ ໜຶ່ງນວນລະອໍອ້າງ
  ບໍ່ອາດວາງຄຳຍ້ອງ ຍໍໄປໃຫ້ໃຜອື່ນ ເສັຽແຫຼ້ວ
  ບໍ່ອາດຝືນກ່າວອ້າງ ເລີຽໂອ້ເອີ່ຽຜຍາ
  ມາຄື ຢືນຈັ່ງກ້າ ທົງສງ່າຍາມແນມເຫັນ
  ງາມຄືຈັນວັນເພັນ ສ່ອງນະພາທຽມຟ້າ...
  ງາມແທ້ເດເດ້ຫຼ້າ ອ້າຽຂໍມາຮຽງຮ່ວມ
  ຄວາມຮັກມີບໍ່ແພ້
  ງາມຄືດາຣາແຈ້ງ ແສງອະຣ່າມທຽມຈັນ
  ສາວສວັນເມືອງແມນ ກະບໍ່ງາມປານເຈົ້າ ນາງເອີ້ຽ...
 • ງາມອອດອ້ອນ ອົງອວນລະອໍອ່ອນ ແທ້ເດ
  ເປັນອອນຊອນຊື່ນຊ້ອຽ ຢາກຂໍໍຊ້ວນຊ່ອຽຊູ
  ເປັນສີ່ງຊູ້ ສັພພະຫຍອກຄຳຈາ ພີ່ນາ
  ງາມດັ່ງດວງມາລາ ຫຼັ່ງລົງລີລ້າຽ
  ສັງງາມຫຼາຽຕາຕ້ອງ ຢາກເຕາະຕີງແຕ້ມຕື່ມ ເບີ່ງເດ
  ເຈົ້າຜູ້ຟືມໜ້າກວ້າງ ໄໝນ້ອຽຢາກໜ່ຽວນຳ
  ທັງຫຼາຽລ້ຳ ບໍ່ທຽມອາດກັນລະຍາ ໄດ້ແຫຼວ
  ບໍ່ອາດຫາໃຜປານ ປຽບເປີຽປານປັ້ນ...
 • ງວກໄປທາງໃດກະບໍ່ເຫັນໜ້າ ຫຼຽວໄປມາກະແປນເປົ່າ
  ສັງປ່ອຽຊາຽນັ່ງເສົ້າ ໂຕເຈົ້າໄປຢູ່ໃສ