ໄພວັນ

ໄພວັນ

ນີ້ລະນໍ້ ເພິ່ນວ່າ ຝົນຕົກຍ້ອຍ ຮ່ຳຕອງກອຍຍ້ອຍຕອງຂ່າ

ເຈົ້າຜູ້ ຄົນເຂົາຊ່າ ມາປາກຫວານຈ້ອຍໆ ໃຈເຈົ້າຢ້ານບໍ່ຈິງ

ຢ້ານແຕ່ ຍິງລວງລໍ້ ຕົວະພີ່ໃຫ້ຕາຍໃຈ

ຢ້ານແຕ່ ສາຍໃຈປະ ປ່ອຍໄລໃຫ້ເປັນຮ້າງ

ຊ່າງຊິ ຫຼຽວເຫັນໄສ້ ໃນໃຈນົກຂີ້ຖີ່

ບາງທີ ຝັງກ່ຽວໄວ້ ໃນຫັ້ນຕັ້ງໝື່ນດວງ

 

ຊວງພີ່ ເກາະກ່ຽວຈ້ອງ ປອງແປ່ງແຕ່ຄວາມຮັກ

ຄວາມສມັກ ໃນກາມ ທ່າມພະໄມໃຈເສົ້າ

ຄິດເຫັນເດ້...ຄິດເຫັນ ຄວາມພະນາງເວົ້າ ດັງໃນຫູຢູ່ອ່ອມອ່ອມ

ໂອ້ຍ...ຄືຊິ ອ່ອມອ່ອມເວົ້າ ດອມເຈົ້າແຈ່ມສມອນ

 

ເສັຍໃຈເດ໋...ຢ້ານບໍ່ ໄດ້ຢູ່ຊ້ອນ ຢ້ານຕົກສ່ວນເປັນຂອງຜີ ໄປລະນໍ

ຍາມເມື່ອ ໄກມະລີ ໝູ່ແມງຊິໂຮມເຕົ້າ

ນາຍສະເພົາ ໜີໄກບ້ານ ຍັກກຸມພັນຊິລົງຂວ່າ

ໃຈມົວ ໝອງໝົ່ນເສົ້າ ຍາມເຈົ້າຢູ່ຫ່າງຄີງ

 

ບີງແພຜ້າ ອາພອນແຜ່ນແພສະໄບ

ຍັງໄປ່ ປານຂວັນຕາ ມານັ່ງຮຽງອວນອ້າຍ

ຄືນໃດ ເດືອນຫງາຍແຈ້ງ ຍາມແລງຊາຍຄິດຮ່ຳ

ຄວາມຮັກ ມາເກີດຂຶ້ນ ໝື່ນຊັ້ນປັ່ນສມອງ

 

ເຫັນຜູ້ ໃດກໍຈ້ອງ ປອງແປ່ງແຕ່ຄວາມຮັກ

ຄວາມສມັກ ໃນກາມ ທ່າມພະໄມໃຈກຸ້ມ

ພໍປານ ໄຟສຸມໄໝ້ ໃນໃຈບໍ່ເຕື້ອງຕໍ່ ໃຜນໍ

ຂໍແຕ່ ໄດ້ພົບພໍ້ ນາງນ້ອງກໍແມ່ນໃຈ

 

ທົນກໍ ທົນບໍ່ໄດ້ ເອົ້າອັ່ງຫົນຫວຍ

ຫົວໃຈກ໋ວຍ ເກີດໜາວແກມເອົ້າ

ເປັນຮາວ ໂພນຮາວເລົ້າ ໜັກເບົາເອົ້າອັ່ງ

ນັ່ງກໍ ນັ່ງບໍ່ຍືນ ຢືນກໍຢືນບໍ່ໝັ້ນ ກະສັນຮ້ອນຫ່ວງຫາ

 

ຢາກມີ ຫູຕາແກ້ວ ຄືດັ່ງອໍຣະຫັນ

ຄັນນາງ ເປັນຂອງໃຜ ພໍຊິຫວນເຫັນຮູ້

ອັນນີ້...ໂລດມີ ຫູຕາແກ້ວ ມອງນາງບໍ່ເຫັນປ່ອງ

ແມ່ນນ້ອງ ມີໝື່ຊູ້ ຕາອ້າຍເບິ່ງບໍ່ເຫັນ

 

ເປັນຈັ່ງໃດ...ຄັນວ່າ ໄດ້ກັບນ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ວ່າສາກໍເປັນ

ບໍ່ໃຫ້ ເຫັນເລີຍຄົນ ຂຶ້ນຂີ່ບົນຍົນແກ້ວ

ພີ່ບໍ່ ໄລເສັຍຖິ້ມ ປະພະນາງໄປເປັນອື່ນ

ໂອ໋ຍ... ເດືອນຍັງຫງາຍກາງຄືນ ບໍ່ມີແປປ່ຽນປີ້ນ ໃຈດ້າມດັ່ງກັນ

 

ແມ່ນ້ຳຂອງ ຍັງບໍ່ອັ້ນ ເກີດເປັນບວກຄວາຍນອນ

ວຽງຈັນທນ໌ ເປັນດົງດອນ ບ່ອນຂວາຍຈີ່ນາຽໂມ້

ໜອງສໂນບໍ່ທັນເສົ້າ ເມືອງລາວເຮົາບໍ່ທັນເປົ່າ

ບ້ານເມືອງເຮົາ ບໍ່ເປັນປ່າຫຍ້າປ້ອງ ບໍ່ວາງນ້ອງໃຫ້ແກ່ໃຜ

 

ໄກ່ບໍ່ເຂັ່ຽ ໄປທາງໜ້າ ມ້າບໍ່ປົ່ງເປັນເຂົາ

ນົກກາ ເວົາຍັງຂັນ ສນັ່ນເນືອງໃນດ້າວ

ຄົນຍັງ ເນົາໃນພື້ນ ຜັຕຕະພີຜືນແຜ່ນ

ພຍາ ແຖນແທ່ນທ້າວ ຍັງເນົາເບື້ອງບ່ອນບົນ

 

ຄົນບໍ່ ເລືອລົງຫຼ້າງ ເດີນຢ່າງເໝືອນໝູ

ພູບໍ່ ເປັນດິນພຽງ ພີ່ບໍ່ລືພະນາງໄດ້

ໄໝບໍ່ ກາຍເປັນຝ້າຍ  ຄັນບໍ່ຕາຍ ບໍ່ວາງນ້ອງໃຫ້ເປັນອື່ນ

ເດືອນຍັງຫງາຍກາງຄືນ ຜືນແຜ່ນດິນບໍ່ໄໝ້ ບໍ່ໄລນ້ອງຕົ່ວລະນາງ

 

ຊາຍນີ້...ຄຶດຢາກ ແປງຂົວຂວ້າມ ທຽວທ່ອງສພານທອງ

ຫາກນ້ຳ ຂອງຍັງໄຫຼ ໃຈພີ່ຊາຍກໍໂດຍດ້າມ

ຂໍແຕ່ ນາງນຳສ້າງ ສພານທອງທຽວໄຕ່

ຕິດຕໍ່ໄວ້ ສພານຂວ້າມຕໍ່ກັນ

 

ພີ່ຢາກ ແປງທາງດັ້ນ ເຊົ້າຄ່ຳມາເຖິງກັນ

ຂໍແຕ່ ນາງສັມພັນ ຊ່ວຍກັນສັມພັນສ້າງ

ເປັນພລັງຊົງຍູ້ ປູໃຈພະໄມກ່ຽວ

ທຽວລ່ຳຢ້ຽມ ແລງເຊົ້າສົ່ງແກງ

 

ຈິຕມາດແມ້ງ ແຝງຝາກໄມຕຣີ

ພີ່ຈຶ່ງ ທຽວທາງມາ ຮ່ວມພະນາງດູບາງ

ຄັນແມ່ນ ໃຈປະສົງສ້າງ ທາງໄກກໍດັ້ນຮອດ

ສາຍຕາຈອດ ຈໍ່ຈ້ຳໃນຖ້ຳກໍກົ່ນຫາ

 

ປາຖນາຕໍ່ໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ແບກຂວານມາ

ປາຖນາ ປາໃນວັງ ຈຶ່ງແຕ່ງຫວີງລົງສ້ອນ

ໃຈປະສົງຕໍ່ມ້ອນ ຈຶ່ງເກັບມອນເຂົ້າມາໃສ່

ຄວາມພະໄມໃນໃຈ ຈຶ່ງໄດ້ບຸປ່າໄມ້ ມາຫາໄທ້ມ່ອມພະນາງ

 

ທາງຮັກ ຍັງມີໄວ້ ບໍ່ໄດ້ປິ່ນບິນໝູນ

ບຸນພີ່ ຊາຍຂັນເອົາ ມ່ອມພະນາງຢ່າຂັນຮ້າງ

ຫົນທາງ ຄືນເມືອສ້າງ ສັງມາໄກຄອບລຳບາກ

ຍາກຄອບ ຄວາມຮັກເຈົ້າ ຈຶ່ງມາເວົ້າກ່າວຈາ

 

ແມ່ນວ່າ ສິບແມ່ນ້ຳ ຊາວແມ່ນ້ຳ ຫຍໍ້ເປັນແຜ່ນດິນດຽວ

ຫົນທາງທຽວ ສິບຊາວຄືນ ພີ່ຫຍໍ້ເປັນແຕ່ຄາວມື້

"ສິບຊີ" ກໍໄດ້ຂວ້າມ ຊາວ "ຂອງ" ກໍໄດ້ຜ່ານ

ສິບແມ່ນ້ຳ ຊາວແມ່ນ້ຳ ຕັນໜ້າຍັງລ່ອງມາ

 

ຕັ້ງແຕ່ ແດດທ່ຽງຟ້າ ຍັງໄດ້ຜ່າຕາງຝົນ

ອົດສາ ທົນຄວາມທຸກ ຈຶ່ງດຸ່ງມາເຖິງນ້ອງ

ຍາມເມື່ອ ມາເຫັນຫ້ອງ ຊິປອງໄປເປັນອື່ນ ເປັນລື

ແມ່ນນ້ອງ ມີໝື່ນຊູ້ ຄຽງຂ້າງຊິຜ່າເອົາ

 

ຄັນແມ່ນ ເຈົ້າເປັນມັນ ອ້າຍກໍຊິເປັນ ສຽມຂີ້ໝ້ຽງ ຈອບກົ່ນເອົາມັນໝົກ

ນາງເປັນກົກ ຊິເປັນປາຍ ໄຕ່ຕາມນຳກົ້ນ

ຊິນຳ ວົນນຳກ້ຽວ ນຳທຽວນຳແວ່

ຊິນຳລ່ຳນຳແລ ຊິຕໍ່ແຫຼແງ່ງ້າງ ເໝືອນຊ້າງຫຍ່ຳບົງ

 

ພີ່ນີ້ ປົງໃຈຕັ້ງ ບໍ່ຫວັງປ່ອຍລອຍລົມ

ຊິໃຫ້ ງົມນຳໜອງ ທົ່ວຕະຄອງຊິຫານເວົ້າ

ທາງບໍ່ມັກ ອ້າຍບໍ່ເວົ້າ ທາງບໍ່ເອົາອ້າຍບໍ່ວ່າ

ຟ້າຜ່າ ກໍຮັບໄດ້ ໄຟໄໝ້ກໍຮັບເອົາ

 

ບໍ່ແມ່ນ ຊາຍວ່າເວົ້າ ກ້າວກ່າຍທຳລາຍສາວ

ຮັກແພງພາວ ຈຶ່ງມາສູນ ໜ່ວຍພິທູນອັນເລີລ້ຳ (ແກ້ວພິທູນ)

ຫາກນ້ອງນາງ ບໍ່ນຳກ້ຽວ ປະປ່ອຍອ້າຍ ຄົນດຽວ ຫົນທາງທຽວຊິຄ້ອຍອ່ຽງ

ພ່ອງຕົກ ລຸ່ມຕົກພຽງ ຕ້ອງສດຸດຊຸດລົ້ມ ໂຄມຮົ້ວໄປທົ່ວທາງ

 

ຊາຍນີ້ ຫວັງຕໍ່ນ້ອງ ຄີ້ວຕ່າງບາງກະເທີນ

ຊາຍນີ້ ເວີນມາເຫັນ ສັ່ນກະເຊັນເອັນເນື້ອ

ຢາກໄດ້ເດ... ຢາກໄດ້ນາງເມືອພ້ອມ ດອມພີ່ຊາຍທຽມແທ່ນ

ອ້າຍຢາກ ຂອດຮັກແໜ້ນ ແສນມື້ຢາກແກວ່ນເຄີຍ

 

ຄັນໄດ້ ເປັນເຂີຍຕັ້ງ ຊິສ້າງຊ່ອຍເຮືອນຫໍ

ຊ່ວຍພໍ່ ປຸກແປງເຮືອນ ເກື່ອນໂພນຖາງຫຍ້າ

ປະໃຫ້ ມານດາແກ້ວ ດູແລລູກຊ່ອຍ

ຊິຄອຍຮັກຄອຍແພງ ຫາໃສ່ແລງໃສ່ເຊົ້າ ຕາບເທົ້າຊົ່ວຊິວັນນັ້ນແລ້ວ