ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ Sexual Transmitted Disease

ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ເຣີ້ມຈະພົບເຫັນຫຼາຽຂຶ້ນ ໃນວັຍຣຸ້ນຊຶ່ງຈະມີເພສສັມພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ ໂດຽທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົວເອງ ທັ້ງການຕັ້ງທ້ອງຕັ້ງຄັນ ແລະໂຣຄຕິດຕໍ່ ການທີ່ເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ ອາການຂອງໂຣຄ ການຮັກສາ ຈະເປັນຂັ້ນແຣກ ຂອງການປ້ອງກັນໂຣຄ ຂໍ້ເທັຈຈິງ(ຈິງເທົ່າທີ່ປາກົດ) ກ່ຽວກັບໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ທີ່ຄວນຊາພ.

 1. ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ສາມາດເປັນໄດ້ທຸກເພສທຸກວັຍ ທຸກຊົນຊັ້ນ ແຕ່ພົບເຫັນໂດຽມາກໃນວັຍຣຸ້ນ.
 2. ອັຕຕຣາການຕິດ ເຊື້ອຂອງໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ພົບຫຼາຽຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວັຍຣຸ້ນ ມີຄ່ານິຍົມທີ່ຈະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງງານ ຫຼືນິຍົມມີເພສສັມພັນ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງບໍ່ຫຼາຽ ແລະທີ່ສຳຄັນມີການຢ່າລ້າງສູງ ເຮັດໃຫ້ຄົນມີສາມີ ຫຼືພັລລະຍາຫຼາຽຄົນ ເຮັດໃຫ້ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ເພີ່ມຫຼາຽຂຶ້ນ
 3. ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ໂດຽມາກມັກຈະບໍ່ເກີດອາການ ດັ່ງນັ້ນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ ໂດຽທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ແພທບາງປະເທດຈິ່ງແນະນຳ ໃຫ້ມີການຕຣວດຄົ້ນຫາ
 4. ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ສຳຣັບຄົນທີ່ສ່ຳສ່ອນ ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ທາງສາທາຣະນະສຸກ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຽ

 

 • ໂຣຄອາຈຈະລຸກລາມໄປຍັງມົດລູກ ຫຼືທໍ່ຮັງໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ອັກເສບໃນຊ່ອງທ້ອງ Pelvic inflammatory disease ຊຶ່ງອາຈຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເປັນໜັນ ຫຼືຕັ້ງຄັນນອກໜົດລູກ
 • ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ອາຈຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣຄມະເຣັງ ເຊັ່ນການຕິດເຊື້ອ Human papillomavirus infection (HPV) ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຣັງປາກໜົດລູກ
 • ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄປຍັງທາຣົກ(ເດັກ)ໃນຄັນ.

ກຸ່ມທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຣຄ

 • ການມີເພສສັມພັນກັບຊາຽຫຼືຍິງບໍຣິການ ໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
 • ການມີຄູ່ນອນຫຼາຽກວ່າ 1 ຄົນໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
 • ການທີ່ມີປະວັດປ່ວຽເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ
 • ການທີ່ສາມີຫຼືພັລລະຍາມີຄູ່ນອນ ຫຼາຽກວ່າ 1 ຄົນໃນ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
 • ການທີ່ຄູ່ຄອງຢູ່ກັນຄົນລະທີ

ອາການຂອງຜູ້ປ່ວຽໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ

 • ປັສສາວະຂັດ
 • ມີຜືນແຜ ຫຼືຕຸ່ມນ້ຳທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ ຫຼື ຮູທວານໜັກ(ຮູກົ້ນ)
 • ມີໜອງຫຼືນ້ຳຫຼັ່ງຈາກ ຊ່ອງຄອດຫຼືທໍ່ປັສສາວະ
 • ມີອາການຄັນ ຫຼືປວດບໍຣິເວນທວານ
 • ມີອາການແດງແລະປວດບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພສ
 • ປວດທ້ອງຫຼືປວດຊ່ອງເຊີງກຣານ
 • ປວດເວລາມີເພສສັມພັນລົງຂາວເລື້ອຽ

ການຮັກສາຕັ້ງແຕ່ເຣີ້ມຕົ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮັກສາຫາຽຂາດ ການຕິດເຊື້ອໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດໂຣຄເອດສ໌ງ່າຍຂຶ້ນ

ໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ

ໂຣຄເອດສ໌

ເປັນໂຣຄທີ່ເຣີ້ມມີຣາຽງານເມື່ອປີ 1981 ເກີດຈາກເຊື້ອ human immunodeficiency virus (HIV) ຊຶ່ງເປັນເຊື້ອທີ່ທຳລາຍຣະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຽ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽຕິດເຊື້ອພວກສວຽໂອກາດແລະມະເຣງ

 

ການຕິດເຊື້ອ clamydia

ເປັນໂຣຄຕິດເຊື້ອແບກທີເຣັຽ ທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຽທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ ມີໜອງໄຫຼແລະມີອາການ ຣະຄາຽເຄືອງບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພສ ສຳຣັບຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາ ອາຈຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ໃນຊ່ອງເຊີງກຣານເປັນໝັນ ຫຼືຕັ້ງຄັນນອກມົດລູກ

ການຕິດເຊື້ອ HPV

ເປັນເຊື້ອໄວຣັສ ຊນິດໜຶ່ງເມື່ອຕິດເຊື້ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຫູດ(ເປັນຕຸ່ມຕາຄືໜາກຂີ້ຫູດ ຂີ້ກະຕອດ) ຂຶ້ນ.

ຫູດທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ condloma

ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ຫູດຂຶ້ນໄດ້ທັງແຄມໃຫຍ່ ຊ່ອງຄອດ ແລະປາກມົດລູກ ເຊື້ອບາງຊນິດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຣງ

 

ເຣີ້ມທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ

ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ເກີດເຊື້ອໄວຣັສ herpes simplex virus ເຮັດໃຫ້ເກີດ ອາການປວດແສບບໍຣິເວນຂາ ກົ້ນຫຼືອະວັຍຍະວະເພສ ແລະຕາມດ້ວຽຜືນເປັນຕຸ່ມນ້ຳໃສ ແຜຫາຽໄດ້ເອງໃນ 2-3 ສັປປະດາ ແຕ່ເຊື້ອຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຽ ເມື່ອຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ເຊື້ອກໍ່ຈະກັບເປັນໃໝ່.

ໜອງໃນແທ້

ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບກທີເຣັຽ ທີ່ຮຽກວ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຣະຄາຽເຄືອງ ໃນທໍ່ປັສສາວະ ແສບຂັດເວລາປັສສາວະ ມີໜອງໄຫຼອອກຈາກທໍ່ປັສສາວະ ອາຈຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ການອັກເສບໃນຊ່ອງທ້ອງ ຫຼືເປັນໝັນຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ

ຫູດ

ເກິດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ human papillomanirus ເຮັດໃຫ້ເກີດຫູດທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ ລັກສນະເປັນຜືນນູນ ບໍ່ເຈັບ ຜືນຈະມີຂນາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ຮັກສາ ຜືນຈະໃຫຍ່ເປັນລັກສນະຫອນໄກ່ Molluscum

ຊີຟີລິສ

ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຽພົບເຫັນເລື້ອຽ ການຕິດເຊື້ອ ເຣີ້ມແຣກ ຈະເປັນກ້ອນແຂງ ບໍ່ເຈັບ ທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ ຫາກບໍ່ຮັກສາຈະກາຽເປັນ ຣະຍະທີ່ສອງທີ່ຮຽກວ່າ ເຂົ້າຂໍ້ ຫຼື ອອກດອກ ຫາກຖີ້ມໄວ້ດົນນານ ຈະຕິດເຊື້ອທີ່ຣະບົບປະສາດ ແລະ ຫົວໃຈ

ແຜຮີມອ່ອນ

ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ ເກີດຈາກເຊື້ອ Haemophilus Ducreyi ລັກສນະຂອງໂຣຄ ຈະມີແຜທີ່ອະວັຍຍະວະເພສ ບວມແບະເຈັບ ບາງຄົນ ມີຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ທີ່ຂາໜີບ ຫຼືທີ່ຊາວບ້ານຮຽກກັນວ່າ ໄຂ່ດັນບວມ ຫາກບໍ່ຮັກສາ ໜອງຈະແຕກອອກຈາກ ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ

ຕົວໂລນ

ເກີດຈາກແມງໂຕນ້ອຽ ທີ່ຮຽກວ່າ pediculosis pubis ອາສັຍຢູ່ທີ່ຂົນໂມມ(ໝອຽ) ດູດເລືອດຄົນເຮົາເປັນອາຫານ ຜູ້ທີ່ເປັນໂຣຄ ຈະມີອາການຄັນເປັນຫຼັກ ເມື່ອເກົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕົວເຊື້ອແຜ່ໄປຍັງບໍຣິເວນອື່ນ ການວິນິຈສັຍ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຽຕາເປົ່າ ຈະພົບເປັນໄຂ່ສີຂາວ ເກາະຕາມເສັ້ນຂົນ ໄຂ່ຈະມີລັກສນະເປັນວົງ ສ່ວນໂຕແມງເມື່ອກິນເລືອດເຕັມທີ່ ຈະສີນ້ຳຕານ

ຫິດ ຕັບອັກເສບ ໜອງໃນທຽມ ອົ້ງເຊີງກຣານອັກເສບ ຊ່ອງຄອດອັກເສບ ຕິດເຊື້ອ trichomonase ຝີໜາກມ່ວງ ການຕິດເຊື້ອຣາ ໃນຊ່ອງຄອດ

ການຮັກສາຕົວໂລນສາມາດຊື້ຢາທາ ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຽຢາ ແຕ່ຄົນມານລູກຫຼືເດັກ ຄວນຈະປຶກສາແພທ

ການປ້ອງກັນ ສມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເພື່ອນສນິດ ຄູ່ນອນຄວນຈະໄດ້ຮັບການດູແລ ພ້ອມກັນເພື່ອປ້ອງກັນການກັບເປັນຊ້ຳ ເສື້ອຜ້າຫຼືຜ້າປູທີ່ນອນ ຄວນຈະນຳໄປຕົ້ມ ຫຼືຊັກແຫ້ງ ແລ້ວຮີດດ້ວຽເຕົາຮີດ ຕົວແມງຢູ່ໄດ້ພຽງ 24 ຊົ່ວໂມງເມື່ອບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບຄົນ ສ່ວນໄຂ່ຢູ່ໄດ້ນານເຖິງ 6 ວັນ.

ການປ້ອງກັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ

ການປ້ອງກັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການບໍ່ມີເພສສັມພັນ ຫາກຍັງມີເພສສັມພັນ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມປອດໄພເປັນອັນດັບແຣກ.

 • ບໍ່ປ່ຽນຄູ່ນອນ ໃຫ້ມີສາມີຫຼືພັລລະຍາດຽວ.
 • ໃສ່ຖົງຢາງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫາກມີເພສສັມພັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີການຕິດເຊື້ອຫຼືບໍ່.
 • ຢ່າມີເພສສັມພັນ ເມື່ອອາຍຸນ້ອຽ ເພາະຈາກ ສະຖິຕິ ຫາກມີເພສສັມພັນອາຍຸນ້ອຽຈະມີ ໂອກາດຕິດໂຣຄສູງ.
 • ໃຫ້ຕຣວດປະຈຳປີເພື່ອຫາເຊື້ອໂຣຄ ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີອາການ ໂດຽສເພາະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ແຕ່ງງານໃໝ່
 • ຮຽນຮູ້ອາການຂອງໂຣຄຕິດຕໍ່ທາງເພສສັມພັນ
 • ຢ່າຮ່ວມເພສ ຂນະມີປະຈຳເດືອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣຄຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຽ
 • ຢ່າມີເພສສັມພັນທາງທວານໜັກ ຫາກຈຳເປັນໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາມັຍ
 • ຢ່າສວນລ້າງຊ່ອງຄອດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຽ

 

ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຣຄຕິດຕໍ່ທັງເພສສັມພັນຕ້ອງປະຕິບັດຕົວຢ່າງ

 • ໃຫ້ຮັກສາຢ່າງຣວດເຣວເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອ
 • ແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ນອນຊາບວ່າ ເຈົ້າເປັນໂຣຄເພື່ອທີ່ຈະປ້ອງກັນໂຣຄບໍ່ໃຫ້ແຜ່ສູ່ຄົນອື່ນ ແລະໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ
 • ຮັກສາຕາມແພທສັ່ງ
 • ງົດຮ່ວມເພສ

ອາການຂອງໂຣຄແລະເຊື້ອທີ່ເປັນສາເຫຕ

ລົງຂາວຫຼາຽ ຜິດປົກກະຕິ

ໜອງໄຫຼຈາກອະວັຍຍະວະເພສ

ເລືອດອອກຊ່ອງຄອດ ຜິດປົກກະຕິ

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພສສັມພັນ

ປັສສາວະຂັດ

ປວດທ້ອງນ້ອຽ

ປວດ ບວມອັນຖະ(ສ່ວນນຶ່ງຂອງອົງຄະຊາດ - ໂຄຍ)

ຄັນບໍຣິເວນ ອະວັຍຍະວະເພສ

ແຜບໍຣິເວນ ອະວັຍຍະວະເພສ

ກ້ອນເນື້ອ(ຂີ້ກະຕອດ) ບໍຣິເວນ ອະວັຍຍະວະເພສ

ຕົນຕົວເຫຼືອງຕາເຫຼືອງ

clamydia herpes gonorrhea PID trichomonase yeast infection Bacterial vaginosis

clamydia gonorrhea trichomonase ໜອງໃນທຽມ

clamydia gonorrhea PID

clamydia gonorrhea PID

clamydia herpes gonorrhea trichomonase

clamydia gonorrhea PID

clamydia gonorrhea

trichomonase yeast infection Bacterial vaginosis herpes

herpes chancroid syphilis

warts

heapatitis B heapatitis C