ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ປະກິນນະກະບັ້ນ (ບັ້ນຍ່ອຍ) ພິກຂຸມົກຢູ່ມົ້ວ ກັບໝູ່ອິດຖີ 
ໃດຈັກມີສິນດີ ທໍ່ໃຍຍອງດ້ວງ 
ຄົນກິນຊີ້ນ ກູນາໃຈອ່ອນມີລື
ຄົນຜູ້ດ້ຳດື່ມເຫຼົ້າ ລືຈັກເວົ້າຊື່ຕົງ 

ຄົນຜູ້ໂລບມາກລົ້ນ ອາຍແຕ່ໃດມີ ຢູ່ລື
ສິລລະປະມິມີໃນ ໝູ່ຄົນຝູງຄ້ານ 
ຊັບມິມີໃນຜູ້ ຝູງຄົນໂກດໃຫຍ່ 
ມັນຫາກມີດັ່ງນີ້ ມະລາງພ້ອງສືບມາ 
 ສຸຣາໂຍກພ້ອມ ວິການທ່ຽວກາງຄືນ 
ໄປທ່ຽວຫາດູແລ ເສບງັນຈວນແຈ້ງ 
ຍິນດີໃນແນວຫຼີ້ນ ການພະນັນເບັ້ຽຖົ່ວ ເປັນຕົ້ນ
ຄົບກັບຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ໂຖງລ້າງໂພຄສິນ ຕົນແລ້ວ 
 ຄົນໝູ່ຫ້າ ເປັນຢູ່ຄືຕາຍ 
ພວກໝູ່ເປັນໝໍຜີ ຍາກຈົນເຈັບໄຂ້ 
ມີສະຕິພັ້ງ ເຜີໆໜີ້ມາກ ຝູງນີ້ 
ຕາຍໃຫ້ແລ້ວເຊັ່ນຊ້ຳ ດີລ້ຳກວ່າເປັນ 
 ນັກປຣາດເຈົ້າເຫັນເຫດຍັງມິເຖິງ 
ຣະວັງຕົວກັນຫຼີກໄກກຽມໄວ້ 
ຄັນເມື່ອພັຍມາຕ້ອງເຖິງໂຕສູ້ຕໍ່ 
ຫຼົບຫຼີກໃຫ້ພັຍພົ້ນພາກໜີ 
 ສາດກ່າວເວັ້ນ ຄົນພວກທັງເຈັດ 
ເພາະວ່າຄວາມເປັນເອງ ຄອບງຳຄຸມໄວ້ 
ຄືຄົນເຫງົານອນດ້ວຍ ຄົນລືມຕົວປມາດ 
ຄົນເຖິງສຸກໂຣກຮ້າຍ ຄົນຄ້ານວຽກການ 

ຄົນຢາກໄດ້ ປະຈຳຝາກຝັງຈິດ 
ຄົນຜູ້ມົວຍິນດີ ວຽກງານການສ້າງ 
ຄົນຝູງນີ້ ທັມມະດາດົນແຕ່ງ 
ມິໄດ້ຕັ້ງກໍ່ຂື້ນ ໂດຍດ້ວຍເຈຕຕະນາ 
 ເຮີ້ຍ! ລາບເຈົ້າ ໄປສູ່ຄົນທຸກ ພຸ້ນເຖີ້ນ 
ພາໂລລື ຫ່ອນເຕັມການໄວ້ 
ດູລາຝົນແຝງຝ້າ ຕົກທີ່ເຂີນຂັງຢູ່ ຫັ້ນເຖີ້ນ
ນ້ຳບໍ່ເຕັມແຕ່ນ້ຳ ຄຳນີ້ບໍ່ແມ່ນກັມ ເຮັດນາ 
 ຄັນເມື່ອວຽກເຮັດແລ້ວ ໃຜບໍ່ເບິ່ງນຳໃຜ ດອກນາ
ດັ່ງນັ້ນ ປວງການກິດ ທີ່ກະທຳໝົດກ້ຽງ 
ບໍ່ຄວນຈັກເຫຼືອໄດ້ ຍືນຍາວຕິດຕໍ່ 
ເຣວຮີບທຳລວດແລ້ວ ມືລ້າງລວດສະບາຍ 
 ໃນໂລກນີ້ ວ່ານຸ່ນຂອງເບົາ 
ຄົນໃຈເບົາ ນຸ່ນຍັງເປັນນ້ອງ 
ເບົາກວ່າໃຈຄົນນັ້ນ ວຸທທິຄຸນຄວາມປມາດ 
ເບົາໃນພຸທທະສາດຊີ້ ໂດຍຫຍໍ້ຢຽບຫຍາມ ຍິ່ງກວ່າ 
 ຈ້ອງເກີດຂື້ນ ດ້ວຍແຜ່ນຫີນທຳ 
ໜັກກວ່າຄັນຍູຫີນ ແມ່ນເທວາເວົ້າ 
ຄຳສອນເຖົ້າ ບູຮານສອນສັ່ງ
ໜັກກວ່າຄຳສັ່ງສອນພຣະເຈົ້າ ໜັກລົ້ນກວ່າຊູ່ແນວ 
 ມືຂວາເປັນທາດໃຊ້ ຂອງແຫ່ງສະກົນກາຍ 
ມືຂວາຍັງມີໃນ ສ່ວນປາຍຄືກ້ອຍ 
ມັນເປັນທາສາໃຊ້ ຫູດັງຕາໜ່ວຍສອງນັ້ນ
ມືຊ້າຽເປັນທາດໃຊ້ ຂອງເທົ້າໂລກມີ ດັ່ງນີ້ ກຸເວຣາຊເຈົ້າ ສະຖິດຢູ່ກາງໃບ ພູແລ້ວ
ຍັກຍັງແຮງຮັກສາ ຢູ່ໃນໂຄນຂວັ້ນ 
ກາລະຂີນີນັ້ນ ປາຍໃບປະຈຳຢູ່ 
ເດັດປາຍໃບແລະຂວັ້ນ ເສັຽແລ້ວຈິ່ງກິນ ຈະເຣີນແລ 
 ກະດານແຜ່ນແປ້ນ ຂຽນສູດຮຽນສິນ 
ພົມຫາກມີຮັກສຮ ຢູ່ປະຈຳໃນແປ້ນ 
ໜັງສືຮຽນໃນນັ້ນ ວິດສຸກັມເນົາຢູ່ 
ນັກຮຽນນົບນອບໄຫວ້ ສອງທ້າວຈິ່ງຄູນດີດາຍ 
 ງົວທີ່ຄົນລ່ຳລ້ຽງ ມັນອວ່າຍສົມບັດ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນຄອງເຮືອນ ຜູ້ປອງປຸນລ້ຽງ 
ຈຶ່ງຄວນນັບຖືໝັ້ນ ໃນມັນການຕອບ 
ເໝືອນດັ່ງພໍ່ແມ່ໃຫ້ ສິນຊ້ຳມອບເຮືອນ ນັ້ນເຖີ້ນ 
 ຄົນຜູ້ບໍຣິໂພກຊີ້ນ ງົວດັ່ງເຂົາກິນ 
ມັງສັງຂອງມາຕາ ແມ່ຕົນຈິງແທ້ 
ຄວນທີ່ງົວຕາຍແຮ້ງ ທັງກາຽມອບສົ່ງ ເຂົາເຖີ້ນ
ຫຼືກໍໄຫຼລ່ອງນ້ຳ ລອຍຖິ້ມສູ່ກະແສ 
 ໃຜຜູ້ຮຽນສາດຕັ້ງ ແຮກແຕ່ວັນພະຫັດ ຈຸບແລ 
ຣະວິວັນສຸກ ມັທທະຍົມພໍໄດ້ 
ວັນຈັນດ້ວຍ ພຸທວານຢ່າກ່ຽວ ຮຽນເຖີ້ນ
ພຸມມະເສົາຢ່າແທ້ ຮຽນຕ້ອງມອດຊີວັງ ແນ່ແລ້ວ 
 ແຮມແປດຄ່ຳຂຶ້ນ ຢ່າກໍການຮຽນ 
ຄູຈັກມໍຣະນາເສັຽ ຄອບຮຽນວັນນີ້ 
ບໍ່ມີຄວນຮຽນຂື້ນ ທັງແຮມສິບສີ່ຄ່ຳ 
ເປັນດັ່ງຄູເຂັ່ນຂ້າ ສິດໃຫ້ມອດຈົມ 

ສິບຄ່ຳນັ້ນ ຮຽນຮ່ຳສິລປະ 
ທໍ່ກັບທຳຣາຍສິນ ເວທທະນາຄຸນພ້ອມ 
ຮຽນໃນວັນເພັນຖ້ວນ ປຸນນະມີແຈ້ງແຈ່ມ 
ທໍ່ກັບລູກລອບຂ້າ ບິດາພ້ອມແມ່ຕົນ 
 ເຈັດຄ່ຳຂຶ້ນ ທັງຝ່າຍເດືອນແຮມ 
ສິດບໍ່ຄວນຈັກກິນ ເຫຍື່ອໃນກະນານພ້າວ 
ຍາມເດືອນຂຶ້ນ ທັງແຮມເກົ້າຄ່ຳ 
ບໍ່ຄວນກິນໝາກນ້ຳ ວິຊາຫຼຸ້ຍແລ່ນໜີ 

ສິບສອງຄ່ຳຂຶ້ນ ແຮມຢ່າກິນຜັກ 
ແລທັງກິນ ບວບແກງຄູຫ້າມ 
ຜິວ່າສິດໃດດື້ ກິນຂອງຫ້າມຂາດ ເຫຼົ່ານີ້
ສິລລະປະເຂົາຈັກສ້ວຍ ຫາຍແຄ້ວຄາດໜີ ແນ່ແລ້ວ 
 ຂອງສິ່ງດຽວມີປໂຍດໄດ້ ໃນສ່ວນຂອງສະກຸນ 
ຄວນລະໄລວາງເສັຽ ຢ່າອ່າວຖອງເຖິງແທ້ 
ຄວນລະໄລວາງຖິ້ມ ສະກຸນອັນມີປໂຍດ 
ໃນໝູ່ບ້ານ ຢ່າຫວັງເອື້ອອ່າວເຖິງ 

ຈົ່ງໃຫ້ລະໝູ່ບ້ານ ມີປໂຍດໃນເມືອງ 
ເຊິງເປັນຊົນນະບົດໝາຍ ໝູ່ເມືອງມວນນ້ອຍ 
ຈົ່ງລະຍັງຜືນພື້ນ ປະຖະພີມີປໂຍດ 
ໃຫ້ແກ່ຕົວຢ່າຂ້ອງ ຄນິງເອື້ອອ່ວງມັນ 
 ພວກເຫຼົ່ານີ້ ຄືຣາຊສິງໂຫ 
ອີກທັງສັຕບຸຣຸດ ແລະຮວມທັງຊ້າງ 
ເຂົາລະໄລວາງຖິ້ມ ສະຖານຄົງເຄີຍຢູ່ 
ໄປສູ່ດ້າວ ແດນທ້ອງທີ່ກະເສີມ 

ແລອີກພວກເຫຼົ່ານີ້ ກາກາກກາບຸຣຸດ 
ມັນຍ່ອມໄປໃນທາງ ທີ່ຈິບຫາຍຫົນຫັ້ນ 
ອັນເປັນທາງທຽວເທົ້າ ປະເພນີຄອງຮີດ ມັນແລ້ວ
ຄືເປັນທາງໄຕ່ເຕົ້າ ເດີນເຂົ້າສູ່ພັຍ ຖ້ວນແລ້ວ 
 ບັນດິດຈັກອອກບ້ານ ສະຖານທີ່ແຖວເດີມ 
ຍ່ອມຈັກຈອນຕີນຈົດ ຢຽບລົງພຽງກ້າວ ນຶ່ງກ່ອນ 
ຢຸດຢືນຢ້ຽມ ພິຈານໃຈກ້າວນຶ່ງ ອີກກ່ອນ
ມິໄດ້ຫຼິງລ່ຳຖ້ວນ ແຖວນັ້ນບໍ່ໄລ ຖິ່ນແລ້ວ 
 ໃນຍາມຈັບຈ່າຍຊື້ ແປ່ເຂົ້າເປືອກເປັນເງິນ 
ໃນຍາມຮຽນອາຄົມ ເວທຍາຄຸນນັ້ນ 
ໃນຍາມເປັນຄົນໃຊ້ ທູຕາເດີນຂ່າວ 
ໃນຍາມປະກອບເກື້ອ ການຊັ້ນສູ່ສົມ 

ຍາມນັ້ນຄວນລະໄດ້ ວາງຈາກອົມອາຍ 
ເພາະວ່າມັນຈົນຈຳ ປໂຍດມີໃນນັ້ນ 
ໃຜຜູ້ຈົງໃຈຕ້ອງ ການມີໃນເຫດ ມວນນີ້
ຄວນລະໄລເລີກໄວ້ ອາຍຖີ້ມຊົ່ວກະທຳ 
 ອ້ອຍຫາກຫວານທີ່ຂໍ້ ລຳດັບຮອດເຖິງປາຍ 
ສາທຸຊົນເປັນມິດດີ ກໍຍ່ອມມີສັນນັ້ນ 
ສ່ວນວ່າທໍຣະຊົນນັ້ນ ຜິດໄກເກີນຫ່າງ 
ປຸນປຽບແຂມແລະອໍ້ ບໍ່ມີພໍ້ສ່ວນຫວານ 
 ຣັດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ພ້ອມ ເພີງປະກອບຄົນດີ ສີ່ເຫຼົ່າ
ຊາວນາທັງພານິດ ອະມາດດີຂອງເຈົ້າ 
ມີທັງສົມມະນາເຈົ້າ ຊົງສິນພະຫູສູດ 
ຣັດດັ່ງນີ້ ວິບູນກວ້າງກວ່າຈເຣີນ ຍິ່ງແລ້ວ 

ມົນຈັກໝອງເສື່ອມເສົ້າ ຮາມຈາກຮວາຍສເມີ 
ເຮືອນບໍ່ຜັດຖູປັດ ເກີດການໝອງເສົ້າ 
ຜີວຜິເປັນຄົນຄ້ານ ຜັດສີໝອງໝົ່ນ 
ຮູ້ຮັກປມາດໄວ້ ຮອຍເສົ້າໝົ່ນໝອງ 
 ສັບເຄື່ອງຕຸ້ມໂອບອຸ້ມ ໃຈໃຫຍ່ຍິນດີ 
ມີແກ່ຄົນຊົ່ວຊາມ ກໍໃຊ່ຂອງເຂົາແທ້ 
ມັນຫາກເປັນຂອງເຈົ້າ ຂອງຄົນວິຣະຊາດ 
ຄົນຜູ້ຊາມກ່າວອ້າງ ກັມເບື້ອງເກົ່ານອງ 

ແຕ່ໝູ່ຄົນສລາດນັ້ນ ມິໄດ້ກ່າວເຖິງກັມ 
ເຂົາຫາກມີມານະ ຊູ່ປະການທຳໄດ້ 
ການນັ້ນຍັງບໍ່ຜິຜົນຂຶ້ນ ໂດຍດີໄດ້ປໂຍດ 
ຈັກຈັບເອົາໂທດອ້າງ ວາງໃຫ້ສິ່ງໃດໄດ້ນັ້ນ