ໂຣຄແສບໝາກໂຫດ

ໂຣຄແສບໝາກໂຫດ ໝາຽເຖິງພາວະທີ່ນ້ຳກົດໃນກະເພາະໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນມາ ໃຈຫຼອດອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງຫຼອດອາຫານ ຜູ້ປ່ວຽຈະມີອາການເຈັບໜ້າອົກ.

ໂຄງສ້າງຂອງກະເພາະອາຫານ

ເມື່ອເຮົາຣັບປະທານອາຫານທາງປາກ ອາຫານຈະຖືກຄ້ຽວ ແລະ ກືນເຂົ້າຫຼອດອາຫານ ອາຫານຈະຖືກບີບໄລ່ໄປຍັງກະເພາະອາຫານ ຣະຫວ່າງຮອຍຕໍ່ຂອງກະເພາະອາຫານແລະຫຼອດອາຫານ ຈະມີຫູຮູດ ຫຼືຈະຮຽກກັນວ່າ Sphincter ເຮັດໃຫ້ບ່ອນປິດ ບໍ່ໃຫ້ອາຫານຫຼືນ້ຳກົດ ໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນໄປຍັງ ຫຼອດອາຫານ ເມື່ອອາຫານຢູ່ໃນກະເພາະ ຈະມີນ້ຳກົດ ຫຼືຈະຮຽກກັນງ່າຽໆວ່າ "ກົດ" ອອກມາຈຳນວນຫຼາຽ ເມື່ອອາຫານໄດ້ຮັບການຍ່ອຽແລ້ວ ຈະຖືກການບີບໄປຍັງລຳໄສ້ນ້ອຽ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກມີ ກົດ ໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນໄປຍັງ ຫຼອດອາຫານ ກໍ່ຈະມີອາການເຈັບໜ້າອົກ.

ໂຣຄແສບໝາກໂຫດຄືຫຍັງ

ຄືພາວະທີ່ກົດໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນ ຈາກກະເພາະອາຫານ ໄປຍັງຫຼອດອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ ເຈັບແນ່ນໜ້າອົກ ຫຼືແສບໜ້າອົກ ບາງຄັ້ງອາດຈະຮູ້ສຶກຣົດສົ້ມ.

ສາເຫຕຂອງໂຣຄແສບໝາກໂຫດ

 1. Hiatus hernia ຄືໂຣຄ ທີ່ເກີດຈາກ ກະເພາະອາຫານ ສ່ວນຕົ້ນເຂົ້າໄປ ໃນກຳບັງລົມ.
 2. ດື່ມສຸຣາ
 3. ຕູ້ຽ ອ້ວນ.
 4. ຕັ້ງທ້ອງ.
 5. ສູບບຸຣີ.
 6. ອາຫານອັນມີຣົສສົ້ມ ເຜັດ.
 7. ຊ໊ອກໂກເລ໊ດ.
 8. ອາຫານມັນ ຫຼື ຂອງທອດ ຈືນ.
 9. ຫອມກະທຽມ.
 10. ໝາກເດັ່ນ, ໝາກເຂືອສົ້ມ, ໝາກເຂືອຍວນ.

ອາການຂອງແສບໝາກໂຫດ

ອາການທາງຫຼອດອາຫານ

 1. ອາການປວດແສບ ຮ້ອນ ບໍຣິເວນໜ້າອົກ ແລະ ຮ້ອນໃນ ບາງຄັ້ງອາດຈະຣ້າວໄປຕາມລຳຄໍໄດ້.
 2. ຮູ້ສຶກມີກ້ອນຢູ່ໃນຄໍ.
 3. ກືນລຳບາກ ຫຼື ກືນແລ້ວເຈັບ.
 4. ເຈັບຄໍຫຼືແສບລີ້ນຢ່າງຍາວນານ ແລະ ນານຫາຽ ໂດຽສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ.
 5. ຮູ້ສຶກເໝືອນມີ ຣົສຂົມ ຫຼືສົ້ມຂອງກົດໃນຄໍຫຼືປາກ.
 6. ມີເສມຫະ(ເມືອກທີ່ອອກຈາກລຳຄໍ ຫຼືລຳໄສ້) ຢູ່ໃນຄໍຕລອດເວລາ.
 7. ປັ່ນປ່ວນໃນທ້ອງ ຄື້ນໄສ້.
 8. ຮູ້ສຶກຈຸກແໜ້ນຢູ່ໃນໜ້າອົກ ຄ້າຽກັນກັບວ່າອາຫານບໍ່ຫຍ່ອຽ.

ອາການທາງກ່ອງສຽງ ແລະ ປອດ

 1. ສຽງແຫບຍາວນານ ຫຼືແຫບສະເພາະແຕ່ຕອນເຊົ້າ ຫຼືມີສຽງຜິດປົກກະຕິຈາກເດີມ.
 2. ໄອນານຫາຽ.ໄອຫຼືຮູ້ສຶກສຳລັກ (ອາການ ທີ່ເກີດ ເມື່ອອາຫານ ຫຼືນ້ຳ ເຂົ້າໄປທາງຫຼອດລົມ) ໃນເວລາກາງຄືນ.
 3. ອະແຮ້ມ..ໄອຢູ່ເລື້ອຽ.
 4. ອາການຫອບຫືດໜັກລົງ.
 5. ເຈັບໜ້າອົກ.
 6. ເປັນໂຣຄປອດອັກເສບ ເປັນໆຫາຽໆ.

ການຮັກສາ

ການປັບປ່ຽນພຶຕຕິກັມ

 1. ລົດນ້ຳໜັກ ສຳຣັບຜູ້ທີ່ມີ ນ້ຳໜັກເກີນ ເພາະວ່າຄົນອ້ວນຈະມີຄວາມດັນໃນ ຊ່ອງທ້ອງສູງ ເຮັດໃຫ້ກົດໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນໄດ້ຫຼາຽ.
 2. ງົດບຸຣີເພາະການສູບບຸຣີ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກົດຫຼາຽຂື້ນ.ໃສ່ເສື້ອຫຼວມໆ.
 3. ບໍ່ຄວນຈະນອນ ອອກກຳລັງກາຽ ຫຼືຍົກຂອງໜັກຫຼັງອອກກຳລັງກາຽ.
 4. ງົດອາຫານກ່ອນນອນ 3 ຊົ່ວໂມງ.
 5. ງົດອາຫານມັນໆ ອາຫານທອດ ອາຫານທີ່ປຸງດ້ວຽຫົວຫອມ ກະທຽມ ໝາກເດັ່ນ ຊ໊ອກໂກເລດ ຖົ່ວ ຂນົມອົມ ເນີຽ ໄຂ່ ເຜັດ ສົ້ມ ເຄັມຫຼາຽ.
 6. ຣັບປະທານອາຫານພໍອີ່ມ.
 7. ຫຼີກລ່ຽງ ຊາ ກາເຟ ນ້ຳອັດລົມ ເບັຽ ເຫຼົ້າ.
 8. ນອນຫົວໃຫ້ສູງປະມານ 6-10 ນີ້ວ ໂດຽໝູນຂາຕຽງຂື້ນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໝອນໝູນທີ່ຫົວ ເພາະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນ ໃນຊ່ອງທ້ອງສູງ.

ການຮັກສາດ້ວຽຢາ

 1. Antacids ເປັນຢາຂັ້ນແຣກທີ່ໃຊ້ ສຳຣັງຜູ້ປ່ວຽທີ່ອາການບໍ່ຫຼາຽ.
 2. ໃຊ້ຢາ proton pump inhibitor ຊຶ່ງເປັນຢາທີ່ລົດກົດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຮັກສາ 1-3 ເດືອນ ເທື່ອປັບປ່ຽນພຶຕຕິກັມໄດ້ ກໍອາດຈະລົດຢາລົງໄດ້ ຢາທີນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່ omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, ແລະ esomeprazole
 3. ຫຼີກລ່ຽງຢາບາງຊນິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ກະເພາະຫຼັ່ງນ້ຳກົດຫຼາຽ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຫູຮູດຫຍ່ອນ ເຊັ່ນ ຢາແກ້ປວດ aspirin NSAID VITAMIN C

ຫາກໃຫ້ຢາແລ້ວອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ຄວນຈະຕ້ອງຕຣວດເພີ່ມເຕີມໄດ້ແກ່

 • ການກືນແປ້ງຕຣວດກະເພາະ
 • ການສ່ອງກ້ອງຕຣວດກະເພາະ.

ການຮັກສາໂດຽການຜ່າຕັດ

ຈະຜ່າຕັດໃນຜູ້ປ່ວຽທີ່ມີ ອາການຮຸ້ນແຮງ ຮັກສາດ້ວຽວິທີອື່ນແລ້ວບໍ່ໄດ້ຜົນ

ໂຣຄແຊກຊ້ອນ

 • ຫຼອດອາຫານທີ່ອັກເສບ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ ແລະມີເລືອດອອກ ຫຼືຫຼອດອາຫານຕີບ ເຮັດໃຫ້ກືນອາຫານລຳບາກ
 • ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ໂຣຄປອດແຫ້ງໜັກໜ່ວງລົງໄປ ເຊັ່ນໂຣຄຫອບຫືດເປັນຫຼາຽຂື້ນ ໄອນານຫາຽ ປອດອັກເສບ.