ອອກບວດ

ອອກບວດ

ກອນບົດນີ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂຶ້ນໃນປີ 2005ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນ ກໍຄືວ່າ ໄດ້ຖືເອົາ ກອນບົດນີ້ ເປັນການເລົ່າຍັງ ຍາດຕິ ພີ່ນ້ອງ ກ່ອນການ ຈະອອກໄປບວດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ແລະຜູ້ເປັນອ້າຍ.

ຟັງເຢີ້ ຝູງໝູຊຸມຊາວເຊື້ອ ເຄືອຂ່າຍສາຍສະກຸນ

ທັງເຈົ້າຂຸນມຸນນາຍມິຕສະຫາຍລູງປ້າ

ທັງສັທທາປະຊາຊັ້ນວົງວານຊິຕ້ານຕໍ່

ຮຽມຈັກຂໍຂ່າວຂໍ້ພໍໃຫ້ຮູ້ເຣື້ງຣາວ

 

ເອົາຄຳເວົ້າມາບອກເລົ່າຍັງອວນ

ເປັນຂະບວນສັທທາໂມທະນານຳດ້ວຽ

ເປັນກະຈວາຍກະຊວາຍຊັ້ນວົງວານເຜີຍແຜ່

ເປັນກະແສຊ່ວຍຄ້ຳປະຖັມຊວ້ານຊ່ວຍຊູ

 

ເອົາຣະດູເດືອນຕັ້ງກາງໃສ່ປີຣະກາ

ຮຽມຈັກໄດ້ອຳລາພະນວດເປັນສັງໂຄເຈົ້າ

ເດືອນສີ່ເຂົ້າວັນເພັນສິບຫ້າຄ່ຳ

ອຸປປະຖັມພຣະທັມບັມເພັນສິລບ່ຽງຜ້າສັງຄາພາດບ່າພະອວນ

 

ຂະບວນການຈັດຕັ້ງກໍຫວັງສົ່ງອານິສົງ

ຍັງບິດາມານດາອຸປປັດຊາທັງອ້າຍ

ໝາຍກຸສົນບຸນໃຫ້ນຳໄປເຖິງພໍ່ແມ່

ຜູ້ເພິ່ນແລລ່ຳລ້ຽງຕະກຽງໄຕ້ແຕ່ປະຖົມ

 

ກົ້ມກາບໄຫວ້ວັນທາຕໍ່ປາຣະມີ

ມະໂນທວນດີຖີຍິ່ງທະວີດີລ້ວນ

ມວນສັທທາສົດໃສເຫຼື້ອມກະຕຣຽມໄວ້ທຸກທ່າ

ຂໍປະວາຣະນາອາທິຖານໃສ່ເກົ້າເອົາໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕົນສາທຸ

 

ພໍ່ແມ່ບຸນຄຸນລົ້ນເສັງສັ່ງພັຖຖະພີ

ເອົາຄຸນງາມຄວາມດີຊ່າງອາຣີປະໂລມລ້ຽງ

ເປັນສະບຽງແພຜ້າໂພຊຊະນາຫາໃສ່

ໃຫ້ຢູ່ດີກິນດີໃຫ້ລູກມີເຄື່ອງຍ້ອງສເມີປ້ອງໄພ່ນະຄອນ

 

ສາທຸທ້ອນຂໍວອນສິ່ງສັກສິດ

ສະຖິດໃນໂລກາພ່ຳພຣະຍາແຖນເຈົ້າ

ແຖນເຮົາເປັນຄົນສ້າງລິຂິດທາງໃຫ້ມາເກີດ

ກຳເນີດມາແຕ່ເຄົ້າຄາວນີ້ຈົ່ງອິດູ

 

ຂໍເຈົ້າກູຊົງຍູ້ຊູຊ່ວຍພລັງບຸນ

ໃຫ້ໄດ້ສົມມະນາຄຸນສົ່ງບຸນກຸສົນໃຫ້

ເຖິງພຣະພໍ່ແມ່ໄທ້ປັດຈັຍທີ່ຂ້າສົ່ງ

ທັງພົງພັນພີ່ນ້ອງທີ່ພຽງພ້ອມສົ່ງມາ

 

ໃຜກໍໂສດາດ້ວຍຊົດຊ່ວຍກັນຫາ

ເອົາທູບທຽນແລະມາລາປາຖນາທານໃຫ້

ມີເຂົ້າຕອກແລະດອກໄມ້ສັປປະສັນປີ້ງຈີ່

ມົກມອກໝີ່ແກມແກງມີຂອງແພງແຊບຊ້ອຍຍິນຣະຫ້ອຍເພີງໃຈແທ້ແລ້ວ

 

ໝາຍທີ່ຕັ້ງສຖານທີ່ຫົດສົງ

ປິຕຸພູມເມືອງເດີມຖິ່ນອຸດົມຊັຍພຸ້ນ

ສາຍສະກຸນທຸກຖ້ວນໜ້າຮຽມໄດ້ມາບອກຂ່າວ

ພໍໃຫ້ຮູ້ເຣື້ອງຣາວພໍໃຫ້ຊາວພີ່ນ້ອງສຳຄັນໄວ້ໃສ່ໃຈນີ້ແລ້ວ

 

ທ້າຽສຸດນີ້ ຂ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ໄຄ່ໄດ້ແຕ່ຄວາມສຸກ

ທຸກຢ່າມີມາພານມານຢ່າມີມາຕ້ອງ

ເງິນຄຳເນືອງນອງເຕົ້າຢ່າໄດ້ເຍົາເພັຽອ່ອນ

ຢ່າໄດ້ເຫຼືອງປານຕອງ ຢ່າໄດ້ໝອງປານເຖົ່າ

ຢ່າໄດ້ມົວໝົ່ນເສົ້າ ຕຣາບເທົ້າຊົ່ວຊີວັນ ນັ້ນທ້ອນ.

ຄຳຜາຍ ສຸດາລີ