ສັຈຈະ

ສັຈຈະ

ສັຈຈະ ພາໃຫ້ພົ້ນ ໝອງໝົ່ນໃນໃຈ

ຈິງຕໍ່ໃຜ ໃຈບໍ່ຕົວະ ຊົ່ວຊາມບໍ່ມີເວົ້າ

ຫາກຕົວະເຂົາ ເວົ້າກັບປີ້ນ ດິນເປັນຄຳນ້ຳເປັນຕ່ອນ

ແນວບໍ່ມີ ປັ້ນເປັນທ່ອນ ປ່ອນໃສ່ເຂົາເວົ້າໃສ່ຮ້າຽ ໝາຽມ້າງມິຕກະໃຈ

 

ໝາຽແຕ່ ທາງໂທສຮ້າຽ ສອງຝ່າຽໝາງກັນ

ຕັດສັມ ພັນເຄີຽຮັກ ພາກຜົວເມັຽຮ້າງ

ເລີຽເດີນທາງ ຄົນລະເສັ້ນ ຕັດຍາຕເປັນຄົນລະຝ່າຽ

ຕົວະອອກປາກງ່າຽ... ກາຽເປັນຢາພິດແກ້ງ ແຮງຮ້າຽຄັກກວ່າຢາ

 

ເຂົາພ້ອມ ກັນສມັກໜ້າ ວາຈາປ່ຽນໃຫ້ເມີນໝາງ

ແຕກຜູ່ທາງ ຫ່າງຜູ່ແຖວ ບໍ່ຕໍ່ແນວນຳກົ້ນ

ມຸສາຄົນ... ເອົາຕົນອ້າງ ຍົກຄວາມຊັງຂື້ນເປັນໃຫຽ່

ອະຄຕິລຳອຽງຝ່າຽ ບໍ່ມັກໃຜ ໃຈຈູດຈີ້ ບີບບີ້ຢູ່ບໍ່ເຊົາ

(ອະຄຕິ = ບໍ່ມີຄະຕິ, ລຳອຽງ = ເຂົ້າກັບຝ່າຽໃດຝ່າຽນຶ່ງ, ບໍ່ທ່ຽງທັມ)

 

ແນວຫຼຸດປາກ ບໍ່ຢາກເວົ້າ ເອົາແຕ່ເຣື່ອງບໍ່ຝຶກຝົນ

ເຫຕບໍ່ສົນ... ຜົລບໍ່ຟັງ ບໍ່ສັ່ງຊາຫາທາງປີ້ນ

ບໍ່ກ່ຽວ ສິລທັມຮ້າງ ຫາກຟັງໄປເອົາໃຈໃສ່

ອັນຕລາຍ ຈະມາກ່າຽ ໃຜກະປອງເກືອກກົ້ວ ຕົວະເວົ້າເຂົ້າໃສ່ກັນ

 

ໂລກຈະ ເລີຽເລືອກດ້ານ ຫັນຂ້າງໃສ່ໃຈປິດ

ບໍ່ສນິດ ສັມພັນຄຳ ບໍ່ເຊື່ອນຳແຕ່ພຽງພໍ້

ບໍ່ເຕັມໃຈ... ບໍ່ເຕັມຮ້ອຽ ຢ້ານເຂົາຫຼອຽມາຕົວະລ່າຽ

ບໍ່ເຊື່ອງ່າຽ ໃຈໄຄ່ຄັ້ງ ຍັງຄົງຫ້າມບໍ່ເຊື່ອໄວ

 

ແນວຟັງຫູ ໄວ້ຫູໄດ້ ກະໝາຽວ່າມີເຫຕຜົລ

ໃຈຄົນ ຄັນຢ້ານຕົວະ ຄິດໃສ່ຕົວເຮົາຮ້າຽ

ປະຕູໃຈ ບໍ່ໄຂອ້າ ເປີດຮັບມາດ້ວຽຄວາມຊື່

ໂບຮານ ເຖົ້າເລົ່າລື ສັຈຈະຖືທ່ຽງໝັ້ນ ສມັຍນັ້ນບໍ່ຄິດຫຼາຽ

 

ຄວາມເວົ້າ ອອກລ້ວນບອກໄດ້ ໃຈທ່ຽງບໍ່ອຽງໜີ

ບໍ່ມີ ໃຫ້ສັນຍາ ບໍ່ລະເລືອນຫຼົບເວັ້ນ

ບໍ່ເປັນຄົນ ຜິດຄຳເວົ້າ ເອົາຕົວຕົນສັກສີວ່າ

ສັນຍາແລ້ວ ເປັນສັນຍາ... ຈະກະທຳຄຳໄດ້ເວົ້າ ເອົາກາຽນີ້ຮັບປະກັນ

 

ແມ່ນໂຕຕາຽ ຍັງຍຶດໝັ້ນ ສັນຍາຊື່ຖືສັຈຈະ

ບໍ່ລືມຄອງທັມມະ ຈື່ຈຳຄຳນີ້

ແນວຄວາມດີ ທາງຄວາມເວົ້າ ຈົນຄາວຕາຽ ໂລກຍັງຊ່າ

ປັດຈຸບັນ ຄົນລືມຄ່າ... ຫາແຕ່ທາງບອກບ້ຽວ ຫຼຽວລີ້ ບໍ່ຮັບຮອງ

 

ຫັນມາ ສາພີ່ນ້ອງ ຜອງໝູ່ປັນຍາຊົນ

ຫາກຄົນ ຖືສັນຍາ ວ່າສິຈິງຕໍ່ຄຳເວົ້າ

ເອົາສັນຍາ ຫົວໃຈຄ້ຳ ນຳວາຈາ ກ່ອນສິເອີ່ຽ

ກະທຳມາ ຈົນວ່າເຄີຽ... ເຜີຽຫົວໃຈໃຫ້ເພີ່ນຮູ້ ຊູໄວ້ຕົວຢ່າງເຮົາ

 

ຮັບປະກັນ ຄົນສິເວົ້າ ເຂົາສິຊ່າບໍ່ມີຫຍຸດ

ບໍຣິສຸດ ຫົວໃຈງາມ ສິຜ່ານຄຳຈ່ຳມວນນີ້

ຄວາມຈິງມີ ເປັນຖານຍັ້ງ ພລັງບຸນເຊີດຊູສົ່ງ

ສັຈຈະຈິງ ຢູ່ຍືນຍົງ ດຳຣົງແທນແມ່ນຕາຽສີ້ນ ສິລຄຳເວົ້າຢູ່ນິຣັນ ທ່ານເອີ້ຽ...

(ດຳຣົງ = ຄົງຕົວຢູ່, ສືບຕໍ່ໄປ maintain)