ຜຍາ ອວຽພອນ ວັນເກີດ

ຜຍາ ອວຽພອນ ວັນເກີດ

 1. ມື້ນີ້ວັນເກີດເຈົ້າ ເອົາພອນໄຊຍ໌ມາສົ່ງ
  ປຣະສົງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ ສົມດ້າມດັ່ງໝາຽ
  ຄັນເຈົ້າຄຶດຢາກໄດ້ ສັພພະສິ່ງເງິນຄຳ
  ໃຫ້ໄດ້ດັ່ງຄຳຈາ ພ່ຳພຽງຮຽງເຈົ້າ
  ໂໍຊຄດີໃຫ້ຫຼັ່ງເຂົ້າ ໂພຽພັຍໃຫ້ໄກຫ່າງ
  ພົບແຕ່ທາງກ້າວໜ້າ ພາເຈົ້າສຸຂສບາຽ
  ອັນໝູ່ໂຣຄາໄຂ້ ຫວັດໄອໄຂ້ບໍ່ສວ່າງ
  ປວດແຄ່ງຂາເຈັບສ້ວງ ໃຫ້ຫາຽສິ້ນສູ່ອັນ
  ອາຍຸຍືນຍາວໝັ້ນ ສຸຂສຳຣານການເປັນຢູ່ ສົມປຣະສົງສູ່ດ້ານ ໃຫ້ຝັນເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ ເດີ້ ສາທຸ