ວອນສາວ 1 ວອນສາວ 1
ເຄີຽເຫັນສາວ ມາຫລາຍບ້ານ ໄປທຳງານກໍ່ຫຼາຍທີ່ ແຕ່ບໍ່ເຄີຽເຫັນມີ... ສາວຜູ້ດີຈັ່ງເຈົ້າ ຈຶ່ງມາເວົ້າກ່າວຖາມ ຍາມເມື່ອແລງລົງຄ້ອຍ ມະໂນຫງອຍເຫງົາຫງ່ວມ ຄິດຮອດຄວາມປາກເວົ້າ ອອຍເອື້ອນເອີ່ຍຄຳ ຄວາມປາກຢາກຢຳຍ້ານ ເປັນຢ່າງຄືເຂົາ ຢ້ານຖືກເຮົາຮຽມສອງ ຢ້ານຖືກຮອງຮຽງຊ້ອນ ມາສະອອນໃຈເດ້... ຢ້ານແຕ່ຫົວໃຈເພ ຢ້ານແຕ່ເຊຊວນລ່າຍ ຢ້ານຕົກຖືກບ່ອນຮ້າຽ ຢາກອາຽອ້າງອັ່ງໃຈ ອ້າຍຢາກໄປເຫັນໜ້າ ເຫັນຫຼັງຄາບ່ອນນ້ອງຢູ່ ເດ້ນໍ ໄປເຫັນອູ່ແອ່ງນ້ຳ ເຮືອນຢ້າວຊິອຸ່ນໃຈ. ເສັຽດາຍເກີດຮ່ວມບ້ານ ສະຖານຖິ່ນດິນດຽວ ເສັຽດາຍທຽວທາງນຳ ຕັ້ງແຕ່ນາເຖິງບ້ານ ເຈົ້າຜູ້ຂຽວໃບຫວ້ານ ຕາຫວານຜູ້ອ້າຽຫ່ວງ ເຈົ້າຜູ້ພວງດອກຊ້ອນ ອ້າຍວອນເວົ້າຢ່າໜ່າຍແໜງ ຄວາມທີ່ອ້າຽເວົ້າແຈ້ງ ທຸກແຫ່ງບໍ່ມີຕົວະ ຢາກຊິມາພົວພັນ ກັ່ນພະຍອມຫອມກຸ້ມ ຄວາມຮັກວຽນມາຫຸ້ມ ຄືກະຊຸມງຸມກະຕ່າ ແມ່ນຊິໄປຊິມາ ກໍ່ຄຶດຫາແຕ່ເຈົ້າ ຄອຽເຝົ້າຫ່ວງບໍ່ເຊົາ. ຄັນບໍ່ມັກອ້າຽບໍ່ເວົ້າ ຄັນບໍ່ເອົາອ້າຽບໍ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມາລ່ວງລໍ້ ໃຫ້ນາງນ້ອງໄດ້ຄຶດນຳ ສິບແມ່ນ້ຳຊາວແມ່ນ້ຳ ກະຊິຖໍ່ເຮືອຫາ ສິບຍ່ານພູຊາວຍ່ານຜາ ກະຊິຖາງທາງດັ້ນ ສິບເຂົາຂັ້ນ ຫີນຝາຕັນກະຊິສີ່ວ ຄັນແມ່ນສີ່ວບໍ່ໄດ້ ຊິເຊີນຟ້າຜ່າລົງ ໃຈປະສົງຕໍ່ໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ແບກຂວານມາ ປາຖນາປາໃນວັງ ຈຶ່ງແຕ່ງຫວີງລົງສ້ອນ ໃຈປະສົງຕໍ່ມ້ອນ ຈຶ່ງເກັບມອນມາໃສ່ ໃຈປະສົງຢູໃກ້ ພິມແກ້ວພີ່ຈຶ່ງມາ ວາສນາບໍ່ແມ່ນ ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຄົນເຮົານັ້ນກະແມ່ນ ຄາດແຕ່ແຖນ ແນນແຕ່ຟ້າ ຜລານ້ອຍຄ່ອຍໄປ ເຣື້ອງຫົວໃຈຄົນນີ້ ບໍ່ມີແນວຂວາງເຂື່ອນ ດິນສເທືອນ ຟ້າສທ້ານ ຫວານຈ້ອຍອ່ອຽສມອນ ວ່າຊິປູກດອກຊ້ອນ ຊອນດອກກະດັງງາ ແມ່ນວ່າມີຊາຍສົນ ຊິຍາດເອົາຈົນໄດ້ ຊິໃຫ້ໄລລືມຖິ້ມ ບໍ່ມີໄລດອກລືມງ່າຍ ຄັນແມ່ນ ດິນບໍ່ຫງາຍ ດິນຊາຍບໍ່ປີ້ນ ຄັນແມ່ນຫີິນຢູ່ນ້ຳ ບໍ່ຟູຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ລືມ ແທ້ແລ້ວ ແນວວ່າແນນມິ່ງນັ້ນ ກະຄືດັ່ງວາສນາ ຄືດັ່ງບາຣະມີມຸງ ເຫຼື່ອມງຳກວມກັ້ງ ວາສນາເຄີຽສ້າງ ກອງບຸນຊາດກ່ອນ ຫຼອນໄດ້ເກັບດອກຊ້ອນ ຊອນຕົ້ນຮ່ວມກໍ ໂອນໍຫຼ້າ ສາວຊ່າທາງໄກ ເປັນຈັ່ງໃດເດ້ນາງ ມາຫ່າງເຫີນກັນແທ້ ຫຼືແມ່ນແວທາງເວີ້ງ ໄປເນົາເປີງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ ຫຼືພົບບ່າວທາງໄກ ຫຼືພໍ້ໄທຕ່າງບ້ານ ລືມຕ້ານຕໍ່ພີ່ຊາຽ ອ້າຍຫາກຄິດຮອດນ້ອງ ແກ້ວກ່ອງກອງສີ ນວນມະນີວັນໃສ ຫ່ວງໃຍຢາກຢາມຢ້ຽມ ແຕ່ຫາກອົດຈຽມຈ້ອນ ບໍ່ຫານຈອນໄປຈ້ວງຈາບ ຂໍແຄ່ຊາບຂ່າວຂໍ້ ກໍພໍແລ້ວອຸ່ນໃຈ. ໄດ້ແຕ່ຄິດຮອດເຈົ້າ ຢາກຟ້າວດຸ່ງມາຫາ ແຕ່ວ່າຫົນທາງທຽວ ເພິ່ນໃສ່ໜາມຄາໄວ້ ມັນຫາກຈົນໃຈອ້າຍ ຫົນທາງໄກມາບໍ່ຮອດ ບໍ່ແມ່ນດອດປາກເວົ້າ ລົມຫຼິ້ນເປົ່າດາຍ ຄັນມີຂົວກ່າຍຂວ້າມ ອ້າຍຊິທ່ອງທຽວຫາ ສາຍທະຣານະທີຫຼວງ ຫາກກ່ວງເກີນໄກຮ້າຍ ຄັນຊິພາຍເຮືອຂວ້າມ ພັດມາຄາເກາະແກ່ງ ຢ້ານແຕ່ເຮືອປັ່ນປີ້ນ ພາຫຼົ້ມເຄິ່ງວັງ. ທະເລຫຼວງຂວາງກັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຫວັ່ນດອກທາງໃຈ ແມ່ນຊິໄກແສນໄກ ຫ່ວງຄນຶງນຳນ້ອງ ອັນຄວາມໝອງຄວາມເສົ້າ ບໍ່ບາງເບົາຄຶດຮອດ ເຄີຍໄດ້ອອດເອີ່ຍເວົ້າ ນຳເຈົ້າເລົ່າບໍ່ລືມ ເຈົ້າຜູ້ຟືມຊາວຫ້າ ອ້າຍໄດ້ມາຈາຕໍ່ ຍ້ອນວ່າຄວາມຮັກນໍ ອ້າຍຈຶ່ງຂໍກ່າວຖ້ອຍ ຄອຍເວົ້າວ່າລົມ ບໍ່ໄດ້ຕິຖແລງຫຼົ້ມ ເອົາຄາຣົມມາໂປຍຫວ່ານ ບໍ່ໄດ້ຫວານຢອກເຫັ້ນ ຕົວະໃຫ້ເຕັ້ນໃສ່ຕົມ ທຸກຄາຣົມວາດເວົ້າ ເອົາອອກທາງໃນ ບໍ່ເຄີຽຕົວະຍັງໃຜ ລ່າຽພາງພຽງຄັ້ງ ຢ້ານແຕ່ນາງທາງພີ້ ຊິພາທີໃຫ້ຊາຍໝື່ນ ພະລາດລືນໝື່ນລົ້ມ ຈົມດີ້ນດ່າວລົງ ປະສົງເຫັນພິມແກ້ວ ແວວແວ່ນແສນໃສ ຢາກເຫັນໃນນວນນາງ ຜ່າງສເນເນົານັ້ນ ຈິດຢາກແຝງເຝືອຝັ້ນ ສັມພັນກັນຮຽງຮ່ວມ ອ້າຍຢາກຂໍພາດຂວ້າມ ກວມຕ້າຍກ່າຍສະພານ

ຢ້ານຫຼາຽເດ້ ຢ້ານບໍ່ເປັນຄືເວົ້າ

ຢ້ານແຕ່ເປັນຂອງເຂົາ ທຽວມາເວົ້າພໍໄດ້ມ່ວນ

ທຽວມາຊວນເຮັດໃຫ້ ມະໂນອ້າຽອັ່ງຊວງ

 

ເຈົ້າຜູ້ດວງດອກຊ້ອນ ອອນຊອນເດ້ແຕ່ທາງພີ່

ໜີໄປໃສກໍ່ຄິດພໍ້ ບໍ່ມີມົ້ມຈົ່ມຫາ

 

ວາດພາບດູດວງໜ້າ ວາສນາຮຽງຮ່ວມ

ຄວາມພໍໃຈໄຝ່ຝັ້ນ ຝັນໄວ້ບໍ່ຈາງ

 

ຍັງຄຳນຶງໃນຫ້ວງ ເປັນຫ່ວງບໍ່ເຄີຽຈາງ

ແມ່ນຊິ ໄກໄລລາງ ບໍ່ເຄີຍໝາງຍັງເຈົ້າ

ເປັນຄື ເງົາຕາມຕ້ອຍ ນຳຮອຍຊູບາດຍ່າງ

ໄກກະບໍ່ເຄີຍຈາງ ຫ່າງກະບໍ່ເຄີຍເວັ້ນ ເຫັນໃຈຂ້ອຍຜູ້ຄິດເຖິງ ແດ່ເນີ້