ການນັບຖື ບັນພະບູຣຸດ ຊາວອາຣະຍັນ ຄົງນັບຖື ວິນຍານຂອງບັນພະບູຣຸດ ເໝືອນຊາຕອື່ນ ແລະຍັງເຄົາຣົບຍົກຍ້ອງ ເທົ່າກັບເທວະ ຊາວອາຣະຍັນ ຖືວ່າ ມະນຸສທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຕາຍແຕ່ຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນວິນຍານຍັງຄົງຢູ່ ຍັງມີສະພາບຢຸ່ຢ່າງເດີມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງກິນອາຫານ ເພື່ອດຳຣົງຕົນ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ວິນຍານນັ້ນ ອາດອຳນວຽ ຄວາມສຸກທຸກ ແກ່ຄອບຄົວດ້ວຽ. ຈຶ່ງເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ຈຶ່ງພາກັນຫາ ອຸບາຽປະຈົບປະແຈງ ໃຫ້ວິນຍານໂປຣດປຣານ. ສິທທິແລະອຳນາດ ຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ ໜ້າທີ່ເສັ້ນສວງວິນຍານ ຕົກເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ (ຕະກຸນ) ເພາະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ມີຄວາມຮູ້ດີໃນພິທີ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສືບຕໍ່ໆກັນມາໃນຕະກຸນວ່າ ຈະຕ້ອງທຳພິທີ ຢ່າງນັ້ນຢ່າງນີ້ ວິນຍານ ຂອງຜູ້ຕາຽ ຈິ່ງຈະຕ້ອງການ ແລະອຳນວຽ ຄວາມສຸກແກ່ຕະກຸນ. ດ້ວຽເຫຕດັ່ງກ່າວ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຈຶ່ງມີອຳນາດສິດຂາດ ໃນພັລລະຍາແລະລູກຫຼານ ຕລອດສັບສິນສົມບັດ ສະມາຊິກຂອງຕະກຸນ ໂຄດວົງ ຈຶ່ງຢ້ານກົວ ແລະນັບຖືຫົວໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ການປົກຄອງ ແບບຫົວໜ້າຈຶ່ງຕ້ອງມີລູກຊາຍ ເພື່ອເສັ້ນສວງວິນຍານບັນພະບູຣຸດ; ເພາະສະນັ້ນ ຕະກຸນຈຶ່ງຕ້ອງການລູກຊາຍ ຫຼາຽກວ່າລູກຍິງ. ລູກຍິງມີຄ່ານ້ອຽໃນຕະກຸນ; ບາງຄັ້ງລູກຍິງຖືກປ່ອຽປະລະເລີຽ ຈົນຕາຽໄປກໍ່ມີ. ການມີລູກຊາຍສືບຕະກຸນ ແລະການເຊື່ອຖືແບບຫົວໜ້າສະກຸນນີ້ເປັນຕົ້ນ ຕໍ່ໃຫ້ເກີດຫົວໜ້າໝູ່ ແລະພາຍລຸນມາຖືເປັນກະສັດສືບຕໍ່ກັນມາ. (ອ່ານຕໍ່ ໜ້າ "ສມັຍພຣະເວດ")