เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

เทพเจ้าแห่งความระทม - สุเทพ วงศ์กำแหง

ดนตรี 4 Bars..2...3...4

 

..นี่หรือคน ที่ชน ยกย่องประเสริฐ

แต่สิ่งประเสริฐ ไม่เคยเข้าข้างตัวฉัน

มีแต่ความทุกข์ คุกคามหยามเหยียดชีวี

เสพสิ่งสุขสันต์ จะฝันถึงมันยังยากเต็มทน

 

เจ้าระทม ทับถมฉันจมร่ำไห้

พระเจ้าองค์ไหน ไม่มีทางช่วยหลุดพ้น

ในโลกคนหวัง ฉันมีแต่ความมืดมนต์

ในโลกคนจน ฉันก็จนกว่าทุกชีวี

 

อ่อนใจ มันอาลัย ในชีวิต

ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะหวังไม่อยากจะมี

ฉันอยากจะตาย อยากจะตายไปเสียที

จะตั้งฤดี จุดธูป อธิษฐาน

 

เมื่อฉันตาย ขอให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์

มีอิทธิฤทธิ์ จนคนสร้างขึ้นเป็นศาล

เป็นที่เปลื้องทุกข์ ไหว้กราบของคนทรมาน

มีชื่อขนามนามว่า ศาลเจ้าแห่งความระทม

 

ดนตรี 8 Bars..6...7...8

 

..อ่อนใจ มันอาลัย ในชีวิต

ไม่อยากจะคิด ไม่อยากจะหวังไม่อยากจะมี

ฉันอยากจะตาย อยากจะตายไปเสียที

จะตั้งฤดี จุดธูป อธิษฐาน

 

เมื่อฉันตาย ขอให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์

มีอิทธิฤทธิ์ จนคนสร้างขึ้นเป็นศาล

เป็นที่เปลื้องทุกข์ ไหว้กราบของคนทรมาน

มีชื่อขนามนามว่า ศาลเจ้าแห่งความระทม...