เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

เขมรไล่ควาย - สุรพล สมบัติเจริญ

..เราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ

เราจูงฝูงควายคืนบ้าน

พออาบน้ำควายสำราญ

แล้วเสร็จการงาน เบิกบานร้องเพลงรำวง

เราชาวนาสุขสบาย

คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควายร้องส่ง

ฉาบฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งทิงมง

รำ วงแสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ

จะเยาะพวกเรามิได้

ลมเย็นเย็นร้องเขมรไล่ควาย

แปลก ใจ ควายมันไม่อาทร

เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย

ไยไม่นึกอายคำค่อน

ควรช่างยั้งใจไว้ก่อน

โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

..เราชาวนา อยู่กับควาย

พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน

พออาบน้ำควายสำราญ

แล้วเสร็จการงาน เบิกบานร้องเพลงรำวง

เราชาวนาสุขสบาย

ค่ำคืนเดือนหงาย เราขี่หลังควายร้องส่ง

ฉาบฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งทิงมง

รำ วงแสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ

จะเยาะพวกเรามิได้

ลมเย็นเย็นร้องเขมรไล่ควาย

แปลก ใจ ควายมันไม่อาทร

เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย

ไยไม่นึกอายคำค่อน

ควรช่างยั้งใจไว้ก่อน

โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย