เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

หลังภาพ - สุเทพ วงศ์กำแหง

เบื้องหลัง ภาพนี้

มีลายเซ็นว่า จะมอบรัก

มอบชีวา จะรัก ษา

สัจจาที่ให้ จะมอบ

ใจรัก แรกรัก

เดียวรักเดียวจริงใจ

สาบาน ไว้ให้ จะรัก

ไม่รู้ เสื่อมคลาย

 

ภาพนี้ ให้ไว้ แทนตัว

ยามห่าง ภาพรอยยิ้มไม่จืดจาง

เฝ้าเพิ่งพิศ ไม่คิด แหนงหน่าย

แอบอิง พิงหมอน

ทอดถอนใจ โพยภัย เดียวดาย

คิดกลืนเขาหน่าย

กลับกลาย ใจเป็น อื่นไป

 

คร่ำครวญ อาวรณ์

ซบหมอน ซมซาน

หากภาพนี้ มี วิญญาณ

จะรู้ ฉันรัก เธออย่างไร

โอ้โอย รู้ว่า เธอ

อยู่ห่างไกล ทุกวัน

ส่งใจ ใฝ่ฝัน ไม่สร่าง

 

ภาพรัก ภาพนี้ ทุกวัน

อยู่ใกล้ เฝ้าเพ่งพิศ

แนบดวงใจ อยู่แห่งใหน

ไม่เคย ได้ข่าว

เฝ้าเชยชมชิด ครุ่นคิด

ไว้ไม่มีวันจาง คิดถึง ฉันบ้าง

หรือเปล่า ดวง ใจ

 

(ดนตรี.....)

 

ภาพรัก ภาพนี้ ทุกวัน อยู่ใกล้

เฝ้าเพ่งพิศ แนบดวงใจ

อยู่ แห่งใหน ไม่เคย

ได้ข่าว เฝ้าเชยชมชิด

ครุ่นคิด ไว้ไม่มีวันจาง

คิดถึง ฉันบ้าง

หรือเปล่า ดวงใจ.......