เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

ลูกแก้วเมียขวัญ - สุรพล สมบัติเจริญ

ลาก่อน

เถิดหนาจอมขวัญ

เพ-ลา สายัณห์

พี่จำต้องจากไปทัพ.

อยู่บ้าน จงหมั่นดูแล

ดูลูกดูแม่ กว่าผัวจะกลับ

แม้นเสร็จศึกทัพ

แล้วพี่จะกลับ มาเชย.

อยู่บ้าน เถิดหนานวลเนื้อ

ผู้ชายพายเรือ

น้องอย่าได้เชื่อคำเลย

สงวนทรามเชย

ไว้อย่าให้เปื้อนราคี.

อยู่บ้าน

หมั่นสวดมนต์สวดพร

ก่อนหลับก่อนนอน

วอนคุณพระให้ช่วยพี่

ถ้าแม้นบุญมี

แล้วพี่คงได้กลับมา

ไก่แก้ว ตะโกนแว่วร้อง

แสงเงินแสงทอง

เริ่มจับขอบฟ้า

ถึงเวลา

แล้วพี่ต้องจากบังอร

จูบลูก เป็นครั้งสุดท้าย

โอ้ยอดดวงใจ

พ่อต้องลาไปก่อน

ขวัญเอยขวัญอ่อน จงสุขสบาย

อยู่บ้าน อย่ากวนแม่นัก

ลูกเอ๋ยลูกรัก อย่าเที่ยวให้ไกล

โรงร่ำโรงเรียน

เจ้าจงได้หมั่นเพียรไป

สางแล้ว ไก่แก้วแว่วมา

ถึงเวลา แล้วที่พ่อต้องลาไกล

ต้องขอลาไป

แล้วลูกแก้วเมียขวัญ