เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

รักซ้อนรัก - ธานินทร์ อินทรเทพ

มี รัก สัก หน ก็ต้องจำทน ใจ น้อย

ยัง มิ หลุดลอย ก็เหมือนนั่งคอย วัน เศร้า

กว่า จะ รู้ ว่า รัก ของ เรา

เป็นรักซ้อนกับเขา ก็ สุด จะ ยั้ง

 

..จะ ทำ ไฉน รักใคร่ จนสุดถ่ายถอน

มา รู้ เมื่อตอน ที่รักเข้าแล้ว เจียน คลั่ง

ก็ คง ช้ำ น้ำ ตา ริน หลั่ง

เมื่อถึงวันผิดหวัง เขาเอาเธอไปครอบครอง

 

..มี รัก ซ้อนรักหนักใจ

สุดคิดแก้ไข เมื่อเรามาเป็นที่ สอง

นิยายรัก เรื่องนี้ฉันเป็นตัวรอง

ต้อง ทน หม่นหมอง รอง ไปเสียทุกอย่าง

 

..มี รัก สัก ครั้ง ก็ต้องมานั่ง ปวด ใจ

จะคิดโทษใคร ก็ใครที่ไหน เขา จ้าง

ปิดทองก้นพระ กุศลมิได้ สร้าง

ชาตินี้จึงรักอย่าง ข้างเดียวรักซ้อนซ่อนใจ

 

(ดนตรี.....)

 

..มี รัก ซ้อนรักหนักใจ

สุดคิดแก้ไข เมื่อเรามาเป็นที่ สอง

นิยายรัก เรื่องนี้ฉันเป็นตัวรอง

ต้อง ทน หม่นหมอง รอง ไปเสียทุกอย่าง

 

..มี รัก สัก ครั้ง ก็ต้องมานั่ง ปวด ใจ

จะคิดโทษใคร ก็ใครที่ไหน เขา จ้าง

ปิดทองก้นพระ กุศลมิได้ สร้าง

ชาตินี้จึงรักอย่าง ข้างเดียวรักซ้อนซ่อนใจ...