เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

ฝนเดือนหก - รุ่งเพชร แหลมสิงห์

ดนตรี 6 Bars..4...5...6

 

.โอ๊บ โอ๊บ ย่างเข้าเดือนหก

ฝนก็ตก พรำพรำ

กบมันก็ร้อง งึมงำ ระงมไปทั่ว ท้อง นา

ฝนตกทีไรคิดถึงขวัญใจ ของข้า

แม่ดอกโสน บ้านนา

น้องเคยเรียกข้า พ่อดอกสะเดา

 

ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก โปรยโปรย

หัวใจพี่ร้อง โอยโอย คิดถึงแม่ดอก บานเช้า

ฝนตกลงมา คิดถึงขวัญตา น้องเจ้า

ไม่เจอะหน้าน้อง แม้เงา

หรือลืมรักเราเสียแล้วแก้วตา

 

ถามว่าฝนเอย ทำไมจึงตก

ตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้า

ถามว่าพี่เอยทำไมร้องไห้ และหลั่งน้ำตา

ตอบว่าหัวใจ ของข้า คิดถึงแก้วตา จึงร้องไห้

 

ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอย

พี่ยังมาหลง ยืนคอย น้องจนพี่ปวด หัว ใจ

ฝนตกพรำพรำ พี่ยิ่ง ระกำ หมองไหม้

พี่ต้องตากฝน ทนหนาวใจ

น้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเอย

 

ดนตรี 8 Bars..6...7...8

 

..ถามว่าฝนเอย ทำไมจึงตก

ตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้า

ถามว่าพี่เอยทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตา

ตอบว่าหัวใจ ของข้า คิดถึงแก้วตา จึงร้องไห้

 

ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก ปรอยปรอย

พี่ยังมาหลง ยืนคอย น้องจนพี่ปวด หัว ใจ

ฝนตกพรำพรำ พี่ยิ่ง ระกำ หมองไหม้

พี่ต้องตากฝน ทนหนาวใจ

น้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกเอย