เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

ผู้ใหญ่ลี - ศักดิ์ศรี ศรีอักษร

พ.ศ.สองพันห้าร้อยสี่

ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

ชาวบ้านต่างมาชุมนุม

มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว

ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา

ทางการเขาสั่งมาว่า

ทางการเขาสั่งมาว่า

ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร

ฝ่ายตาสีหัวคลอน

ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด

สุกรนั้นไซร้

คือหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อยหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อยหมาน้อยธรรมดา

......

สายัณห์ตะวันร้อนฉี่

ผู้ใหญ่ลีขี่ม้าบักจ้อน

แดดฮ้อนๆใส่แว่นตาดำ

ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกฮำ

ผู้ใหญ่ลีกลัวฝนจะตกฮำ

ถอดแว่นตาดำ ฟ้าแจ้งจางปาง

ฟ้าแจ้ง ฟ้าแจ้งจางปาง

ฟ้าแจ้ง ฟ้าแจ้งจางปาง

......

คอกลมเหมือนดั่งคอช้าง

เอวบางเหมือนยางรถยนต์

รูปหล่อเหมือนตอไฟลน

หน้ามนเหมือนเขียงน้อยซอยซำ

เขียงน้อย เขียงน้อยซอยซำ

เขียงน้อย เขียงน้อยซอยซำ

......

พ.ศ.สองพันห้าร้อยสี่

ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

ชาวบ้านต่างมาชุมนุม

มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี

ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว

ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา

ทางการเขาสั่งมาว่า

ทางการเขาสั่งมาว่า

ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร

ฝ่ายตาสีหัวคลอน

ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด

ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด

สุกรนั้นไซร้

คือหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อยหมาน้อยธรรมดา

หมาน้อยหมาน้อยธรรมดา