เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

เนื้อเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสรา

 

แฟนเขาทั้งนั้น เมาหน้าฮ้านอยู่หยั่งคืน

พากันแตกอยู่วื่นๆ เทียวจับแต่มือนักร้อง

อั่นซุมโสดๆมีบ่ หล่อๆแบบไร้เจ้าของ

คั่นมีสิได้ของจอง น้องยังโสดเด้อพี

 

แฟนเขาทั้งนั้น นั่นๆๆๆ กะแมน

พุ่นๆๆๆ กะแมน พ้อแต่ผัวเขาอยู่เมิดปี

บ่มีแนบ้อผู้บ่าว อยากได้นำเขาเต็มที

แต่ถ่าบ่มีอีหลี อีหยังสิเกิดก็เชิญ

 

*

คั่นผู้บ่าวขาดแคลนเอาแฟนเขากะได้

พอเป็นยากระสัย พอได้แก้ขัดแก้เขิน

ผู้บ่าวขาดแคลน เอาแฟนเขากะได้

จั๊กว่าแฟนผุได๋ ล่ะฟ้อนเต๊อะ ฟ้อนเติ่น

ทางพุ่นกะแม่น ทางนั่นกะแม่นแฟนเพิน

สิ จุด ๆ ๆ แฟนเพิน ซะบ้อ ซะบ้อหน้อเฮา

 

**

แฟนเขาทั้งนั้น คนอยู่บ้านหวงบ่จ้า

ขอบอกไว้ก่อนนะคร้า บ่ได้มายั่วยวนเย้า

โสดๆ มันขาดแคลน กะเลยซอนแลนแฟนเขา

พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน

 

| * | ** |

 

พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน