เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

เนื้อเพลง ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง

 

[ ดนตรี ]

 

เดินผ่านมาน้องก็ยังงงๆ

บอกตรงๆอ้ายก็คงตกใจ

ก็ย้อนบ่ฮู้ว่าอ้ายเป็นผัวไผ

คนผู่ไคกล้ามใหญ่บึกๆ

 

[ ดนตรี ]

 

*

เดินผ่านมา น้องก็ยังคักคึก

น้องยังนึกอยากสิเป็นแฟนอ้าย

มักอิหลี เทิ้งยาวเทิ้งใหญ่

เฮ็ดให้หัวใจน้องมันเต้นตึกๆ

ตึกๆ ตึกๆ ตึกๆ ตึกๆ ตึกๆ

 

**

อยากสิฮู้..

ที่น้องฮักอยู่ แม่นผัวผู้ใด๋

 

***

แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋

มาถืกใจคักแท้.. ให้กอดนำแน่ได้บ่

อดใจบ่ได้ อ้ายคือหล่อแท้หนอ

ห้ามใจบ่ได้ ยามอยู่ใกล้คนหล่อ

จักแม่นผัวไผหนอ.. ขอสิได้บ่

 

[ ดนตรี ]

 

| * | ** | *** | *** |

 

ผัวไผหนอ.. ขอนำขอสิได้บ่

 

[ ดนตรี ]