เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

น้ำลงเดือนยี่ - รุ่งเพชร แหลมสิงห์

Intro 8 Bars...7...8

 

...ย่างเดือนสิบเอ็ด

น้ำเริ่มไหลนอง

พอเดือนสิบสอง

น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง

ครั้นถึงเดือนยี่

น้ำก็ลี่ ไหลลง ไหลลง

ตกเดือนสาม แล้วน้ำก็คง

แห้งขอด ตลอดลำคลอง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

น้องให้สัญญา

ชวนพี่มาหา

หมั้นขวัญตาในเดือนสิบสอง

พี่เตรียมขันหมาก

ทั้งรับปาก ว่าจะซื้อทอง

แต่ความหวัง ของพี่มันต้อง

พังทลาย เหมือนสายฟ้าผ่า

 

เพราะว่าเดือนยี่

ได้ข่าว น้องมีแฟนใหม่

โธ่เอ๋ยน้ำใจ

หนอใจ สาวชาวบ้านนา

ช่างเป็น ไปได้

เหมือนสาย น้ำเจ้าพระยา

พอถึงเดือนสี่ เดือนห้า

น้ำเจ้าพระยา ก็แห้งลง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

น้ำเริ่มไหลนอง

เพ็ญเดือนสิบสอง

พี่และน้อง ร่วมลอย กระทง

แล้วใยเดือนยี่

น้องของพี่ รักเริ่มถอยลง

เหตุไฉน น้ำใจอนงค์

ไหลถอยลง

เหมือนน้ำเดือนยี่

 

Solo 8 Bars...7...8..

 

เพราะว่าเดือนยี่

ได้ข่าวน้อง มีแฟนใหม่

โธ่เอ๋ยน้ำใจ

หนอใจ สาวชาวบ้านนา

ช่างเป็นไปได้

เหมือนสายน้ำ เจ้าพระยา

พอถึงเดือนสี่ เดือนห้า

น้ำเจ้าพระยา ก็แห้งลง

 

เมื่อเดือนสิบเอ็ด

น้ำเริ่มไหลนอง

เพ็ญเดือนสิบสอง

พี่และน้อง ร่วมลอย กระทง

แล้วใยเดือนยี่

น้องของพี่ รักเริ่มถอยลง

เหตุไฉน น้ำใจอนงค์

ไหลถอยลง

เหมือนน้ำเดือนยี่