เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

น้ำค้างเดือนหก [ต้นฉบับ] - สุรพล สมบัติเจริญ

..น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว

น้องเอย น้องแก้ว เจ้าไม่หนาว บ้างหรือไร

เมื่อไหร่จะหา เพื่อนมา ช่วยจับคันไถ

รู้ตัว หรือเปล่าว่าใคร

คนหนึ่ง ชอบ น้อง

น้ำ ค้าง ที่หยาด จากฟ้า

เหมือนเป็น สัญญา ปรารถนา คู่รักครอง

หากพี่เสนอ แล้วเธอ ไม่ตอบสนอง

น้ำค้างคงเป็น น้ำคลอง

คู่ครอง คงเป็น คู่จาง

ห้อง จะกลายเป็นรังหนู

เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง

ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

ก็เหมือนก้อนดินที่วาง อยู่ตาม ท้อง นา

น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว

วับวาว เหมือนแก้ว

พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา

แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา

ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง

 

..น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว

น้องเอย น้องแก้ว เจ้าไม่หนาว บ้างหรือไร

เมื่อไหร่จะหา เพื่อนมา ช่วยจับคันไถ

รู้ตัว หรือเปล่าว่าใคร

คนหนึ่ง ชอบ น้อง

น้ำ ค้าง ที่หยาด จากฟ้า

เหมือนเป็น สัญญา ปรารถนา คู่รักครอง

หากพี่เสนอ แล้วเธอ ไม่ตอบสนอง

น้ำค้างคงเป็น น้ำคลอง

คู่ครอง คงเป็น คู่จาง

ห้อง จะกลายเป็นรังหนู

เรือนหอที่รอรักอยู่ จะกลายเป็นเรือนร้าง

ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

ก็เหมือนก้อนดินที่วาง อยู่ตาม ท้อง นา

น้ำ ค้าง เดือนหก ตกแล้ว

วับวาว เหมือนแก้ว

พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา

แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา

ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง.