เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

ทำบุญด้วยอะไร - ธานินทร์ อินทรเทพ

ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ

ทำบุญ ไว้ด้วยอะไร

จึงสวยน่าพิสมัย

น่ารักน่าใคร่ พริ้งพราว

คงถวาย มะลิไหว้พระ

วรรณะจึงได้นวลขาว

เนตรน้อย ดั่งสอยจากดาว

กระพริบพร่างพราว หนาวใจ

ตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอม

จึงสวย ละม่อมละไม

บุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจ

เธอจึงได้พรสี่ประการ

อายุ วรรณะ สุขะ

พละและปฏิภาณ

เพียงพบ เจ้านั้นไม่นาน

พี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลง

 

ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ

ทำบุญ ไว้ด้วยอะไร

จึงสวยน่าพิสมัย

น่ารักน่าใคร่ พริ้งพราว

คงถวาย มะลิไหว้พระ

วรรณะจึงได้นวลขาว

เนตรน้อย ดั่งสอยจากดาว

กระพริบพร่างพราว หนาวใจ

ตักบาตร คงใส่ ด้วยข้าวหอม

จึงสวย ละม่อมละไม

บุญทาน ที่ทำ ด้วยเต็มใจ

เธอจึงได้พรสี่ประการ

อายุ วรรณะ สุขะ

พละและปฏิภาณ

เพียงพบ เจ้านั้นไม่นาน

พี่ซมพี่ซาน ลุ่มหลง