เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

จงรัก - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

โปรดอย่าถาม ว่าฉันเป็นใคร เมื่อในอดีต

และโปรดอย่าถาม ว่าอดีต ฉันเคยรักใคร

รู้ไว้อย่างเดียว เดี๋ยวนี้รักเธอ และรักตลอดไป

รักมากเพียงไหน กำหนดวัดได้ เท่าดวงใจฉัน

 

* อย่าเพียรถาม ว่าฉันจะรัก เธอนานเท่าใด

ฉันตอบไม่ได้ ว่าฉันจะรัก ชั่วกาลนิรันดร์

เพราะชีวิตฉัน คงไม่ยืนยาว ไปถึงป่านนั้น

รู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม

 

อย่าเพียรถาม ว่าฉันจะรัก เธอนานเท่าใด

ฉันตอบไม่ได้ ว่าฉันจะรัก ชั่วกาลนิรันดร์

เพราะชีวิตฉัน คงไม่ยืนยาว ไปถึงป่านนั้น

รู้แต่เพียงฉัน หมดสิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม