เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

คาวหัวใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ

โถ หัวใจเท่าเพียงกำปั้น

แล้วยังจะห้ำจะหั่น จะแบ่งจะปัน ไปให้ใคร

เห็นใจฉันบ้าง อย่าแบ่งปันและขายใจ

เก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ พออาศัย ไออุ่น

 

โถ ใครเขาเป็นเช่นพี่

ซ้ำเติมและคอยขยี้ เจ็บเพียงนี้ ยังรักคุณ

หัวใจมันดื้อ บอกว่าใจมันขายคุณ

โปรดการุณย์ โปรดการุณย์

ช่วยเกื้อหนุน นานนาน

 

เหมือนคนไข้หนัก ที่คอยให้หมอรักษา

หมอเองยังกรุณา แผ่ความเมตตา พยาบาล

พี่เป็นไข้ใจ ไม่มีใครจะสงสาร

แบ่งใจนิด เพื่อเป็นทาน อย่าประหารอย่างเลือดเย็น

 

โถ ใจพี่ยังสะอื้น

แม้มันจะขมจะขื่น จะเรียกจะคืนก็เหลือเดน

เพราะมีหัวใจ เปรียบเช่นคนที่รับเวร

เก็บเอาไว้ไม่ให้เห็น เก็บให้เหม็น คาวใจ

 

(..ดนตรี..)

 

เหมือนคนไข้หนัก ที่คอยให้หมอรักษา

หมอเองยังกรุณา แผ่ความเมตตา พยาบาล

พี่เป็นไข้ใจ ไม่มีใครจะสงสาร

แบ่งใจนิด เพื่อเป็นทาน อย่าประหารอย่างเลือดเย็น

 

โถ ใจพี่ยังสะอื้น

แม้มันจะขมจะขื่น จะเรียกจะคืนก็เหลือเดน

เพราะมีหัวใจ เปรียบเช่นคนที่รับเวร

เก็บเอาไว้ไม่ให้เห็น เก็บให้เหม็น คาวใจ