เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

คนใจหิน - ธานินทร์ อินทรเทพ

...ง่ายนักหรือ กับการให้ฉันลืมเธอ

มันง่ายเสมอ สำหรับคนใจหิน

ค่ามันต่าง ห่างกันราวฟ้าดิน

รักเกิดจากปลายลิ้น กับรัก ที่มาจากใจ

 

...ใช่ซินะ ก็เราใช่เนื้อคู่กัน

จึงต้องมีอัน ทำให้ผันแปรไป

แล้วจะต้อง สร้างตัวให้เสียเหงื่อไคล

เมื่อรู้เธอเนื้อคู่ใคร จะเปลี่ยนใจเลิกไปไถนา

 

...ยัง ยังฉันยังไม่ตาย

ยังหายใจสบาย และยิ้มได้เต็มหน้า

คงไขลาน หัวใจอยู่ทุกเวลา

ไม่อยู่เป็นตุ๊กตา ให้สมน้ำหน้าอีกนาน

 

เถอะปล่อยฉัน เก็บความสงสารคืนไป

แต่ถ้าจะให้ เก็บไว้ก่อนความสงสาร

ไว้วันหนึ่ง โชคดีเธอได้แต่งงาน

ช่วยสอนเตือนบุตรหลาน อย่าทรมาน ผลาญหัวใจคน

 

ดนตรี 8 Bars..6...7...8

 

...ยัง ยังฉันยังไม่ตาย

ยังหายใจสบาย และยิ้มได้เต็มหน้า

คงไขลาน หัวใจอยู่ทุกเวลา

ไม่อยู่เป็นตุ๊กตา ให้สมน้ำหน้าอีกนาน

 

เถอะปล่อยฉัน เก็บความสงสารคืนไป

แต่ถ้าจะให้เก็บไว้ก่อนความสงสาร

ไว้วันหนึ่ง โชคดีเธอได้แต่งงาน

ช่วยสอนเตือนบุตรหลาน อย่าทรมาน ผลาญหัวใจคน