เพลงไทย์

เพลงไทย์

ເພງລາວ

English

English

ເພງລາວ

ขาดฉันแล้วจะรู้สึก - ธานินทร์ อินทรเทพ

ใจจริงส่วนลึก ฉันเองยังรักเธอ

อภัยเสมอ แม้เธอใจแสนดำ

เธอต้องการสิ่งใดใด เพียรหาให้ อยู่ประจำ

ไม่เคยกระทำ ให้เธอหมองหม่น

 

เธอคงไม่ซึ้งในค่าของคำรัก

เพราะคนบอกรัก เธอมีมากหลาย คน

คนภักดีอย่างจริงใจ เธอมิเคยใส่กมล

ลวดลายสับสน วกวนอุรา

 

ฉัน..จึงจำตัดใจ

หลีกทางห่างไกล หนี ภาพคอยบาดตา

จงโชคดี ดั่งที่ปรารถนา

ถึงฉันคนไร้ค่า คงมีวันหาได้ใหม่

 

วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

วันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจ

มีแก้วงามอยู่ในมือ เธอมิเคยห่วงอาลัย

ต่อวันหลุดไป จึงค่อยคร่ำครวญ..

 

.......ดนตรี.........

 

ฉัน..จึงจำตัดใจ

หลีกทางห่างไกล หนี ภาพคอยบาดตา

จงโชคดี ดั่งที่ปรารถนา

ถึงฉันคนไร้ค่า คงมีวันหาได้ใหม่

 

วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

วันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจ

มีแก้วงามอยู่ในมือ เธอมิเคยห่วงอาลัย

ต่อวันหลุดไป จึงค่อยคร่ำครวญ..