ຄຳນຳ

   ບົດຄວາມ, ຂໍ້ຄວາມ, ສຸພາສິດ ກາບກອນໂຄງສານ ແລະ ພ້ອມທັງອຸປະກອນອື່ນໆ ທຸກຊິ້ນສ່ວນ ທີ່ໄດ້ເອົາມາປະກອບເຂົ້າກັນ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ ໃນເວບໄຊ້ທ໌ນີ້ ໂດຍມາກ ເປັນສິ່ງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຖືກຂັດເລືອກ ເອົາອອກມາຈາກໜັງສືສຳຄັນໆ ເປັນສ່ວນມາກ ໂດຍສະເພາະ ພາສິດທັງຫລາຍ ໄດ້ຖືກຮິບໂຮມມາຈາກ ໜັງສືຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຈື່ຈຳເອົາມາຈາກ ເຖົ້າແກ່ ພໍ່ແມ່ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ທີ່ເວົ້າສືບຕໍ່ໜໍ່ເນືອງ ກັນມາ ຈົນມາເຖິງ ວາລະຂະນະປັດຈຸບັນທຸກວັນນີ້ ທັງທີ່ເປັນ ຄຳຮ້ອຍແກ້ວ ຫລື ຄຳເວົ້າທັມມະດາ, ຜຍາ, ຄຳປັນຫາ ຄຳໂຄງ ແລະຄຳກາບ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄຳເວົ້າ ທີ່ເປັນຄະຕິສອນໃຈ ໃຫ້ດຳເນີນທາງດີມີສິນທັມ ເປັນຄຳສອນ ຂອງຜູ້ຫລັກ ນັກປຣາດ ສມັຍກ່ອນ ຊຶ່ງລາວເຮົາ ທຸກຊົນຊັ້ນວັນນະນິຍົມ ໃຊ້ໂອບຣົມສັ່ງສອນກັນມາ ໂດຍຍົກເອົາ ຄຳພາສິດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ຂຶ້ນມາປະກອບ ໃຫ້ເປັນໝວດ ເປັນໝູ່ກັນດີ ເພື່ອການສຶກສາ ພັທທະນາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຄົ້ນຫາເປັນຢ່າງດີ.

   ຄຳພາສິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຂອງຊາຕໃດ ພາສາໃດ ລ້ວນແຕ່ເປັນແວ່ນແຍງ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສິລທັມ ແລະຂນົບທັມນຽມ ຂອງຊາຕນັ້ນໆ ຕັ້ງແຕ່ອະດີຕຕະການ ຈົນເຖິງ ປັຈຸບັນນະການ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ສພາບແລະ ສຖານະການບ້ານເມືອງ ໄດ້ໝູນວຽນປ່ຽນໄປ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຍັ້ງ ຄຳພາສິດບາງຄຳ ໃນອະດີຕຕະການນັ້ນ ອາດຂັດກັບ ສພາບການ ໃນປັຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ ຄຳພາສິດເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແນວທາງ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມດີງາມ ມີຄຸນປໂຍຊນ໌ ແກ່ອານຸຊົນ ຄົນທີ່ເກີດນ້ອຍໃຫຍ່ລຸນ ທັງເປັນປໂຍຊນ໌ ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງຜູ້ສົນໃຈ ເປັນວັນນະຄະດີປະເພດນຶ່ງ ທີ່ຄົນລາວເຮົາ ຍັງນິຍົມຊົມຊອບກັນຢູ່. ພາສິດທັງຫຼາຍ ໂດຍມາກແມ່ນໄດ້ຮິບໂຮມ ມາຈາກ ສະມຸດ ພາສິດລາວບູຮານ ຂອງຣາຊບັນດິດສະພາລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດພິມເປັນຄັ້ງແຣກ ເປັນຈຳນວນ 1000 ເຫຼັ້ມ ຢູ່ທີວຽງຈັນ ເດືອນທັນວາ ພ.ສ. 2513 (1970) ໂດຍມີອາຈານ ສົມຈີນ ປ.ງິນ ເປັນປະທານ ຣາຊບັນດິດສະພາລາວ.

   ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫລືຂໍ້ຄວາມ ຄວາມຮູ້ທາງສາສນາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮິບໂຮມມາຈາ ຫລັກສູຕ ສະມຸດການສອນ ອອກຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ໃນສມັຍຣະບອບເກົ່າ ໜັງສືເຫລັ້ມນີ້ໄດ້ ນຳເອົາມາສອນ ໃນຂັ້ນມັທະຍົມຕອນປາຍ ( Classe Terminale du Lycee de Vientiane ) ທີ່ວິທະຍາລັຍວຽງຈັນທນ໌ ໃນຊ່ວງປີ 1972-1973 ໂດຍມີ ອາຈານ ສັງຄະຫຍາ ຊຶ່ງຫາກໍກັບມາຈາກ ການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ປະເທດອິນເດັຽ ອັນເປັນເວລາ ອັນຍາວນານ ມາສອນຢູ່ໃນສຖາບັນແຫ່ງນີ້.

   ສຳຣັບກາບກອນໂຄງສັນ ອັນຈັດເປັນສັນທະລັກສນະ ຜູ້ຂຽນເປັນຄົນແຕ່ງເອງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງສ່ວນ ອັນເປັນວັກເປັນຕອນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າຍເກັບ ມາຈາກໜັງສື ແລະໝໍລຳຕ່າງໆ ທີ່ເປັນກອນອັນເກົ່າແກ່ ແລະໄດ້ຕົກທອດ ສືບຕໍ່ກັນມາ ຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນ.

   ຜູ້ຂຽນ ໄດ້ເຫັນ ຄວາມສຳຄັນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ນນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮິບໂຮມ ນຳມາຈັດທຳ ມາເຜີຍແຜ່ ຫວັງວ່າ ຄົງເປັນປໂຍຊນ໌ ແກ່ ຜູ້ສົນໃຈຕາມສົມຄວນ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍ ໃນຄວາມ ວິຣິຍະພາກພຽນ ຂອງຜູ້ຮິບໂຮມຄົ້ນຄວ້າຫາມາ ແຕ່ສມັຍກ່ອນ ໄວ້ນະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ຄຳຜາຍ ສຸດາລີ
SOUDALY FARMS USA.